Hvor mye bankene gir deg i lån avhenger av flere forhold, der inntekten er det aller viktigste. Her kan du også se hva bankenes kalkulatorer gir deg i lån.

Mange banker opererer med lånegrenser som er langt under det du vet du kan låne ut fra ditt eget budsjett. Årsaken er at bankene ikke kan behandle alle så individuelt at hver og en får sin egen lånegrense. Men det er heller ikke umulig at du får låne for mye fordi du har et høyere forbruk enn normalen.

Det har også kommet en beskrankning til ved at det ikke er lov å gi lån på over 5 ganger samlet inntekt. En samlet inntekt på 1 million kroner kan dermed ikke gi samlede lån som er større enn 5 millioner kroner.

Les mer om Boliglånsforskriften her.

Hvor mye du kan låne avhenger sterkt av størrelsen på husholdningens inntekt. En husholdning med en høy inntekt kan låne forholdsvis mer enn en lavinntekts-husholdning. Ser vi på lån i forhold til inntekten vil husholdningen med høy inntekt kunne låne maksgrensen på 5 ganger inntekten. Den med lav inntekt kan kanskje bare låne 2,5 ganger inntekten.

Det er høyst naturlig at lånefaktoren stiger med inntekten. En del av utgiftene du har er rimelig faste, og stiger ikke med inntekten. En ekstra inntekt kan dermed brukes til å betjene et større lån. Les også «Lån i forhold til inntektsøkning».

Dette gjør deg kredittverdig

De fem viktigste kriteriene for hvor mye du kan låne er:

 • Inntekt i dag
 • Sannsynlig inntektsutvikling
 • Betalingsvilje
 • Egenkapital
 • Sikkerhet

Inntekt er det viktigste kriteriet. Hva slags fremtidige inntektsøkninger du kan forvente spiller også inn. Mange vil få «karrieretillegg» i tillegg til den ordinære lønnsveksten. Dette gjør at for eksempel mange unge kan låne mye i forhold til inntekten per i dag fordi de forventer høy inntektsvekst.

Spesielt i egen bank, som har betalingshistorikken din, er betalingsviljen din viktig. Her ser de på hvordan du ha betalt lånet ditt innen forfall. Stadige forsinkelser vil da telle negativt inn.

Sparing teller positivt. Spesielt gjelder dette for unge at de bruker BSU fullt ut.

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren. Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2021-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Beregn selv med kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

Dette låner banken deg

Her har vi tatt utgangspunkt i bankenes kalkulatorer for hvor mye du kan låne. Dette er veiledende satser fra bankenes side. Hva du i praksis får i maksimalt lån får du vite når du søker. Da vil banken også kunne gå grundigere inn i økonomien enn det kalkulatorene gjør. 

Kalkulatorene tar hensyn til litt forskjellige forhold. Alle tar hensyn til inntekt, og andre lån. Alle tar også hensyn til antall barn, noen tar hensyn til barnets alder. Halvparten tar hensyn til antall biler.

 • DNB: Tar hensyn til antall barn/alder, kostnad for barn i barnehage
 • Eika-bankene: Antall barn/alder, rente (bestemmer selv), Det er samme kalkulator som brukes i alle bankene men de kan gi ulike resultater.
 • Landkreditt: Antall barn, antall fritidsboliger, antall biler
 • Nordea: Antall barn/ alder, antall biler
 • OBOS: Antall barn, antall biler
 • Sbanken: Antall barn antall biler,
 • SpareBank 1-bankene: Antall barn, antall biler
 • Sparebanken Sør: Antall barn, rente (bestemmer selv), nedbetalingstid (bestemmer selv)
 • Storebrand: Antall barn

Alle tar hensyn til om det er en eller to lånetakere, bortsett fra OBOS.

Tallene viser at det er store forskjeller på hvor mye kalkulatorene i de forskjellige bankene anbefaler at du kan låne.

Under har vi laget en rekke eksempler på hva du kan låne med forskjellige inntekter og familiesammensetninger. I tabellene har vi satt opp maksimalt lån, og hvilken lånefaktor dette gir. Faktor betyr samlede lån delt på samlet inntekt.

Dette er sammensetningene det er laget tall på:

 • Enslig, med inntekt på 450.000, 500.000, og 600.000 kroner.
 • Aleneforsørger, 1 barn på 10 år, med inntekt på 450.000, 500.000, og 600.000 kroner.
 • Par uten barn, med samlet inntekt på 700.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner.
 • Par med to barn på 10 år, med samlet inntekt på 700.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner.

Det er forutsatt at låntakerne ikke har gjeld fra før av. All eksisterende gjeld vil trekkes fra i anbefalt lånebeløp. I kalkulatorene der det er et valg har vi forutsatt at husholdningen har 1 bil. Det forutsatt at barnet, eller barna er 10 år.

Lån til enslige og aleneforsørger med 1 barn

Med en inntekt på 500.000 kroner varierer makslån fra 1.620.000 kroner til 2.250.000 millioner kroner. Gjeld i forhold til inntekt varierer dermed fra 3,60 til 5,00. Variasjonen er altså stor.

Ved en inntekt på 600.000 kroner er mange på det maksimale nivået (5 ganger inntekt i gjeld).

For enslige forsørgere er variasjonen større. Her kan du låne fra 980.000 kroner i Landkreditt, til 2.420.000 kroner i Sandnes Sparebank.

For enslige forsørgere er første barn "billigere" fordi de mottar dobbel barnetrygd (25.296 for barn på 10 år), og har rett til et skattefradrag for enslige forsørgere (verdi 4.317). Verdien av dette er samlet 29.613 kroner. For neste barn er det bare barnetrygd på 12.648 kroner.

Enslige, ingen barn
Inntekt 450.000 Låneevne Faktor
DNB 2 200 000 4,89
Eika - Sandnes Sparebank 2 250 000 5,00
Eika - Totenbanken 2 130 000 4,73
Landkreditt 1 620 000 3,60
Nordea 2 250 000 5,00
OBOS Banken 2 110 000 4,69
Sbanken 2 250 000 5,00
SpareBank 1 1 732 000 3,85
Sparebanken Sør 1 800 000 4,00
Storebrand 2 200 000 4,89
Inntekt 500.000 Låneevne Faktor
DNB 2 500 000 5,00
Eika - Sandnes Sparebank 2 500 000 5,00
Eika - Totenbanken 2 370 000 4,74
Landkreditt 2 020 000 4,04
Nordea 2 500 000 5,00
OBOS Banken 2 500 000 5,00
Sbanken 2 500 000 5,00
SpareBank 1 2 108 000 4,22
Sparebanken Sør 2 250 000 4,50
Storebrand 2 500 000 5,00
Inntekt 600.000 Låneevne Faktor
DNB 3 000 000 5,00
Eika - Sandnes Sparebank 3 000 000 5,00
Eika - Totenbanken 2 850 000 4,75
Landkreditt 2 820 000 4,70
Nordea 3 000 000 5,00
OBOS Banken 3 000 000 5,00
Sbanken 3 000 000 5,00
SpareBank 1 2 860 000 4,77
Sparebanken Sør 2 700 000 4,50
Storebrand 3 000 000 5,00
Enslig forsørger, 1 barn
Inntekt 450.000 Låneevne Faktor
DNB 1 100 000 2,44
Eika - Sandnes Sparebank 1 930 000 4,29
Eika - Totenbanken 1 740 000 3,87
Landkreditt 980 000 2,18
Nordea 1 360 000 3,02
OBOS Banken 1 410 000 3,13
Sbanken 1 900 000 4,22
SpareBank 1 1 158 000 2,57
Sparebanken Sør 1 712 000 3,18
Storebrand 1 560 000 3,47
Inntekt 500.000 Låneevne Faktor
DNB 1 600 000 3,20
Eika - Sandnes Sparebank 2 420 000 4,84
Eika - Totenbanken 2 230 000 4,56
Landkreditt 1 380 000 2,76
Nordea 1 880 000 3,76
OBOS Banken 1 900 000 3,80
Sbanken 2 400 000 4,80
SpareBank 1 1 534 000 3,07
Sparebanken Sør 2 250 000 4,50
Storebrand 2 060 000 4,12
Inntekt 600.000 Låneevne Faktor
DNB 2 600 000 4,33
Eika - Sandnes Sparebank 3 120 000 5,20
Eika - Totenbanken 2 900 000 4,83
Landkreditt 2 180 000 3,63
Nordea 2 930 000 4,88
OBOS Banken 2 960 000 4,93
Sbanken 3 000 000 5,00
SpareBank 1 2 286 000 3,81
Sparebanken Sør 2 700 000 4,75
Storebrand 3 000 000 5,00

Par med og uten barn

I det andre eksemplet har vi sett på et par med to barn, med samlet inntekt på 700.000 kroner, 1 million kroner, og 1,2 millioner kroner.

Med en samlet inntekt på 700.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,76 millioner kroner til 3,5 millioner kroner (maksimalnivået). Med 1,2 millioner i samlet inntekt varierer lånebeløpet fra 4,2 millioner til 5,18 millioner kroner. I Eika-kalkulatoren viser den altså et nivå som er over det maksimale nivået på 5 ganger inntekt.

Å få barn reduserer lånekapasiteten. Med to barn reduseres låneevnen med godt over 1 million kroner. For eksempel reduseres låneevnen med 1,2 millioner i Landkreditt (sammenlignet 800.000 kroner i samlet inntekt med og uten to barn). I SpareBank 1 er forskjellen 1,4 millioner kroner.

Du kan se helt eksakt hvor mye låneevnen reduseres av barn i kalkulatoren Hvor mye kan du låne.

Par, ingen barn
Samlet inntekt 700.000 Låneevne Faktor
DNB 3 400 000 4,86
Eika - Sandnes Sparebank 3 500 000 5,00
Eika - Totenbanken 3 320 000 4,74
Landkreditt 2 760 000 3,94
Nordea 3 500 000 5,00
OBOS Banken 3 500 000 5,00
Sbanken 3 500 000 5,00
SpareBank 1 2 892 000 4,13
Sparebanken Sør 3 500 000 5,00
Storebrand 3 500 000 5,00
Samlet inntekt 1.000.000 Låneevne Faktor
DNB 5 000 000 5,00
Eika - Sandnes Sparebank 5 000 000 5,00
Eika - Totenbanken 4 750 000 4,75
Landkreditt 5 000 000 5,00
Nordea 5 000 000 5,00
OBOS Banken 5 000 000 5,00
Sbanken 5 000 000 5,00
SpareBank 1 5 000 000 5,00
Sparebanken Sør 5 000 000 5,00
Storebrand 5 000 000 5,00
Samlet inntekt 1.200.000 Låneevne Faktor
DNB 6 000 000 5,00
Eika - Sandnes Sparebank 6 000 000 5,00
Eika - Totenbanken 6 000 000 5,00
Landkreditt 6 000 000 5,00
Nordea 6 000 000 5,00
OBOS Banken 6 000 000 5,00
Sbanken 6 000 000 5,00
SpareBank 1 6 000 000 5,00
Sparebanken Sør 6 000 000 5,00
Storebrand 6 000 000 5,00
Par, to barn
Samlet inntekt 700.000 Låneevne Faktor
DNB 1 950 000 2,79
Eika - Sandnes Sparebank 3 390 000 4,84
Eika - Totenbanken 3 190 000 4,56
Landkreditt 1 500 000 2,14
Nordea 2 280 000 3,26
OBOS Banken 2 890 000 4,13
Sbanken 2 850 000 4,07
SpareBank 1 1 002 000 1,43
Sparebanken Sør 1 730 000 2,47
Storebrand 2 550 000 3,64
Samlet inntekt 1.000.000 Låneevne Faktor
DNB 4 900 000 4,90
Eika - Sandnes Sparebank 5 120 000 5,12
Eika - Totenbanken 4 870 000 4,87
Landkreditt 3 890 000 3,89
Nordea 5 120 000 5,12
OBOS Banken 5 000 000 5,00
Sbanken 5 000 000 5,00
SpareBank 1 3 258 000 3,26
Sparebanken Sør 5 000 000 5,00
Storebrand 5 000 000 5,00
Samlet inntekt 1.200.000 Låneevne Faktor
DNB 6 000 000 5,00
Eika - Sandnes Sparebank 6 120 000 5,10
Eika - Totenbanken 5 820 000 4,85
Landkreditt 5 490 000 4,58
Nordea 6 120 000 5,10
OBOS Banken 6 000 000 5,00
Sbanken 5 000 000 5,00
SpareBank 1 4 762 000 3,97
Sparebanken Sør 6 000 000 5,00
Storebrand 6 000 000 5,00

 

Dette sitter låntakeren igjen med

Her har vi sett på hva låntakeren sitter igjen med når de låner det maksimale av kalkulatorene anbefaler av maksimalt lån

For å komme frem til den disponible inntekten er det regnet ut skatt på de forskjellige inntektstrinnene. Det er tatt hensyn til at det er forskjellige rentefradrag avhengig av størrelsen på lånet. Det er regnet med en rente på 2,00 prosent, og en nedbetalingstid på 25 år som en annuitet.

Det er trukket fra variable kostnad etter SIFO's satser til mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, lek og fritid, andre dagligvarer, husholdningsartikler. Disse kostnadene avhenger av familiesammensetningen.

I tillegg er det lagt inn kostnader til fellesutgifter (forutsetter leilighet), strøm, bil (ink verdifallet, forsikringer, uteliv, og ferie.

For familier med barn er det tatt hensyn til barnetrygden. For enslige foreldre er det også tatt hensyn til særfradraget for enslige forsørgere.

Den disponible inntekten skal dekke de resterende kostnadene. Dette kan for eksempel være barnehage, diverse abonnementer, månedskort, eiendomsskatt, dekning til overraskende utgifter, sparing ol.

I tabellen er det også tatt med en kolonne som heter 5 % opp. Der ser vi på hva den disponible inntekten blir ved en økning av rentenivået med 5 prosentpoeng (økt rentefradrag blir tatt hensyn til).

Den øverste tabellen gjelder for enslige, og forelder med 1 barn.

Disponibel inntekt for enslig, enslig forelder med barn

Mange har lav disponibel inntekt og går i minus ved en renteøkning på 5 prosentpoeng. Og da er det en del kostnader som ikke er dekket. For eksempel vil mange ikke har råd til å ha den bilen som er forutsatt å koste 60.000 kroner i året. 

Generelt vil mange enslige som har lånt opp til sitt maksimale nivå få problemer med en 5 prosents renteøkning.

Ser vi på inntekter fra 600.000 kroner vil de klare seg bedre. Da blir de fleste låntakerne stoppet av maksimalgrensen på 5

Enslige, ingen barn
Inntekt 450.000 Låneevne Disp 5 % opp
DNB 2 200 000 28 300 -28 100
Eika – Sandnes Spb 2 250 000 25 900 -31 800
Eika – Totenbanken 2 130 000 31 700 -22 900
Landkreditt 1 620 000 56 500 14 900
Nordea 2 250 000 25 900 -31 800
OBOS Banken 2 110 000 32 700 -21 400
Sbanken 2 250 000 25 900 -31 800
SpareBank 1 1 732 000 51 100 6 600
Sparebanken Sør 1 800 000 47 700 1 600
Storebrand 2 200 000 28 300 -28 100
Inntekt 500.000 Låneevne Disp 5 % opp
DNB 2 500 000 46 600 -17 500
Eika - Sandnes Spb 2 500 000 46 600 -17 500
Eika - Totenbanken 2 370 000 52 900 -7 800
Landkreditt 2 020 000 69 900 18 100
Nordea 2 500 000 46 600 -17 500
OBOS Banken 2 500 000 46 600 -17 500
Sbanken 2 500 000 46 600 -17 500
SpareBank 1 2 108 000 65 700 11 600
Sparebanken Sør 2 250 000 58 800 1 100
Storebrand 2 500 000 46 600 -17 500
Inntekt 600.000 Låneevne Disp 5 % opp
DNB 3 000 000 88 100 11 200
Eika - Sandnes Sparebank 3 000 000 88 100 11 200
Eika - Totenbanken 2 850 000 95 400 22 300
Landkreditt 2 820 000 96 900 24 500
Nordea 3 000 000 88 100 11 200
OBOS Banken 3 000 000 88 100 11 200
Sbanken 3 000 000 88 100 11 200
SpareBank 1 2 860 000 94 900 21 600
Sparebanken Sør 2 700 000 102 700 33 400
Storebrand 3 000 000 88 100 11 200

Disponibel inntekt for par, og par med barn

Fra inntekter på 800.000 kroner vil den disponible inntekten være tilfredsstillende. De fleste kalkulatorene gir da det maksimale av hva som kan gis.

For et par med to barn kan den disponible inntekten bli lav etter en kraftig renteoppgang.

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.

Hvor stort lån dekker ekstrainntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt ekstra lønnsinntekt dekker av lån.