Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvor mye bankene gir deg i lån avhenger av flere forhold, der inntekten er det aller viktigste. Her kan du også se hva bankenes kalkulatorer gir deg i lån.

Mange banker opererer med lånegrenser som er langt under det du vet du kan låne ut fra ditt eget budsjett. Årsaken er at bankene ikke kan behandle alle så individuelt at hver og en får sin egen lånegrense. Men det er heller ikke umulig at du får låne for mye fordi du har et høyere forbruk enn normalen.

Det har også kommet en beskrankning til ved at det ikke er lov å gi lån på over 5 ganger samlet inntekt. En samlet inntekt på 1 million kroner kan dermed ikke gi samlede lån som er større enn 5 millioner kroner.

Les mer om Boliglånsforskriften her.

Hvor mye du kan låne avhenger sterkt av størrelsen på husholdningens inntekt. En husholdning med en høy inntekt kan låne forholdsvis mer enn en lavinntekts-husholdning. Ser vi på lån i forhold til inntekten vil husholdningen med høy inntekt kunne låne maksgrensen på 5 ganger inntekten. Den med lav inntekt kan kanskje bare låne 2,5 ganger inntekten.

Det er høyst naturlig at lånefaktoren stiger med inntekten. En del av utgiftene du har er rimelig faste, og stiger ikke med inntekten. En ekstra inntekt kan dermed brukes til å betjene et større lån. Les også «Lån i forhold til inntektsøkning».

Dette gjør deg kredittverdig

De fem viktigste kriteriene for hvor mye du kan låne er:

 • Inntekt i dag
 • Sannsynlig inntektsutvikling
 • Betalingsvilje
 • Egenkapital
 • Sikkerhet

Inntekt er det viktigste kriteriet. Hva slags fremtidige inntektsøkninger du kan forvente spiller også inn. Mange vil få «karrieretillegg» i tillegg til den ordinære lønnsveksten. Dette gjør at for eksempel mange unge kan låne mye i forhold til inntekten per i dag fordi de forventer høy inntektsvekst.

Spesielt i egen bank, som har betalingshistorikken din, er betalingsviljen din viktig. Her ser de på hvordan du ha betalt lånet ditt innen forfall. Stadige forsinkelser vil da telle negativt inn.

Sparing teller positivt. Spesielt gjelder dette for unge at de bruker BSU fullt ut.

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren. Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2022-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Beregn selv med kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

Dette låner banken deg

Her har vi tatt utgangspunkt i bankenes kalkulatorer for hvor mye du kan låne. Dette er veiledende satser fra bankenes side. Hva du i praksis får i maksimalt lån får du vite når du søker. Da vil banken også kunne gå grundigere inn i økonomien enn det disse kalkulatorene gjør. 

Kalkulatorene tar hensyn til litt forskjellige forhold. Alle tar hensyn til inntekt, og andre lån. Alle tar også hensyn til antall barn, noen tar hensyn til barnets alder. Halvparten tar hensyn til antall biler.

 • Danske Bank: Tar hensyn til antall barn/alder, antall biler
 • DNB: Tar hensyn til antall barn/alder, kostnad for barn i barnehage
 • Eika-bankene: Antall barn/alder, rente (bestemmer selv), Det er samme kalkulator som brukes i alle Eika-bankene men de kan gi ulike resultater.
 • Landkreditt: Antall barn, antall fritidsboliger, antall biler
 • Nordea: Antall barn/ alder, antall biler
 • OBOS: Antall barn, antall biler
 • Sbanken: Antall barn antall biler,
 • SpareBank 1-bankene: Antall barn, antall biler
 • Sparebanken Sør: Antall barn, rente (bestemmer selv), nedbetalingstid (bestemmer selv)
 • Storebrand: Antall barn

Alle tar hensyn til om det er en eller to låntakere, bortsett fra OBOS.

Tallene viser at det er store forskjeller på hvor mye kalkulatorene i de forskjellige bankene anbefaler at du kan låne.

Under har vi laget en rekke eksempler på hva du kan låne med forskjellige inntekter og familiesammensetninger. I tabellene har vi satt opp maksimalt lån, og hvilken lånefaktor dette gir. Faktor betyr samlede lån delt på samlet inntekt.

Dette er sammensetningene det er laget tall på:

 • Enslig, med inntekt på 450.000, 500.000, og 600.000 kroner.
 • Aleneforsørger, 1 barn på 10 år, med inntekt på 450.000, 500.000, og 600.000 kroner.
 • Par uten barn, med samlet inntekt på 700.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner.
 • Par med to barn på 10 år, med samlet inntekt på 700.000, 1 million, og 1,2 millioner kroner.

Det er forutsatt at låntakerne ikke har gjeld fra før av. All eksisterende gjeld vil trekkes fra i anbefalt lånebeløp. I kalkulatorene der det er et valg har vi forutsatt at husholdningen har 1 bil. Det forutsatt at barnet, eller barna er 10 år.

Lån til enslige og aleneforsørger med 1 barn

Med en inntekt på 500.000 kroner varierer makslånet fra 1.530.000 kroner til 2.500.000 millioner kroner. Gjeld i forhold til inntekt varierer dermed fra 3,06 til 5,00. Variasjonen er altså stor.

Ved en inntekt på 600.000 kroner er mange på det maksimale nivået (5 ganger inntekt i gjeld).

For enslige forsørgere er variasjonen større. Med 500.000 kroner i inntekt kan du låne fra 910.000 kroner i Landkreditt, til 2.420.000 kroner i NORDirekte (Eika).

For enslige forsørgere er første barn "billigere" fordi de mottar dobbel barnetrygd (25.296 for barn på 10 år), og har rett til et skattefradrag for enslige forsørgere (verdi 4.373). Verdien av dette er samlet 29.669 kroner. For neste barn er det bare barnetrygd på 12.648 kroner.

Enslige, ingen barn
Inntekt 450.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 1 400 000 3,11
DNB 2 150 000 4,78
Landkreditt 1 150 000 2,56
NORDirekte (Eika) 2 250 000 5,00
Nordea 2 250 000 5,00
OBOS-banken 2 110 000 4,69
Sandnes Sparebank (Eika) 2 160 000 4,80
Sbanken 2 200 000 4,89
SpareBank 1 2 130 000 4,73
Sparebanken Sør 1 800 000 4,00
Storebrand 2 200 000 4,89
Totenbanken (Eika) 2 090 000 4,64
Inntekt 500.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 1 900 000 3,80
DNB 2 500 000 5,00
Landkreditt 1 530 000 3,06
NORDirekte (Eika) 2 500 000 5,00
Nordea 2 500 000 5,00
OBOS-banken 2 500 000 5,00
Sandnes Sparebank (Eika) 2 500 000 5,00
Sbanken 2 500 000 5,00
SpareBank 1 2 500 000 5,00
Sparebanken Sør 2 250 000 4,50
Storebrand 2 500 000 5,00
Totenbanken (Eika) 2 370 000 4,74
Inntekt 600.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 2 600 000 4,33
DNB 3 000 000 5,00
Landkreditt 2 300 000 3,83
NORDirekte (Eika) 3 000 000 5,00
Nordea 3 000 000 5,00
OBOS-banken 3 000 000 5,00
Sandnes Sparebank (Eika) 3 000 000 5,00
Sbanken 3 000 000 5,00
SpareBank 1 3 000 000 5,00
Sparebanken Sør 2 700 000 4,50
Storebrand 3 000 000 5,00
Totenbanken (Eika) 2 850 000 4,75
Enslig forsørger, 1 barn
Inntekt 450.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 700 000 1,56
DNB 1 100 000 2,44
Landkreditt 530 000 1,18
NORDirekte (Eika) 1 880 000 4,18
Nordea 1 060 000 2,36
OBOS-banken 1 410 000 3,13
Sandnes Sparebank (Eika) 1 790 000 3,98
Sbanken 1 500 000 3,33
SpareBank 1 1 131 000 2,51
Sparebanken Sør 1 507 000 3,35
Storebrand 1 560 000 3,47
Totenbanken (Eika) 1 710 000 3,80
Inntekt 500.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 1 200 000 2,40
DNB 1 600 000 3,20
Landkreditt 910 000 1,82
NORDirekte (Eika) 2 420 000 4,84
Nordea 1 550 000 3,10
OBOS-banken 1 900 000 3,80
Sandnes Sparebank (Eika) 2 250 000 4,50
Sbanken 1 950 000 3,90
SpareBank 1 1 765 000 3,53
Sparebanken Sør 2 154 000 4,31
Storebrand 2 060 000 4,12
Totenbanken (Eika) 2 180 000 4,36
Inntekt 600.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 1 600 000 2,67
DNB 2 600 000 4,33
Landkreditt 1 680 000 2,80
NORDirekte (Eika) 3 090 000 5,15
Nordea 2 520 000 4,20
OBOS-banken 2 960 000 4,93
Sandnes Sparebank (Eika) 3 090 000 5,15
Sbanken 2 900 000 4,83
SpareBank 1 3 000 000 5,00
Sparebanken Sør 2 700 000 4,50
Storebrand 3 000 000 5,00
Totenbanken (Eika) 2 940 000 4,90

Par med og uten barn

I det andre eksemplet har vi sett på et par med to barn, med samlet inntekt på 700.000 kroner, 1 million kroner, og 1,2 millioner kroner.

Med en samlet inntekt på 700.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,24 millioner kroner til 3,5 millioner kroner (maksimalnivået). Med 1,2 millioner i samlet inntekt varierer lånebeløpet fra 5,3 millioner til 6 millioner kroner.

Å få barn reduserer lånekapasiteten. Med to barn reduseres låneevnen med godt over 1 million kroner. For eksempel reduseres låneevnen med 1,22 millioner i Landkreditt, når samlet inntekt er 1 million kroner. I Danske Bank er forskjellen 300.000 kroner. Ofte vil det ikke være noen forskjell fordi gis lån med 5-gangeren både med og uten barn.

Du kan se helt eksakt hvor mye låneevnen reduseres av barn i kalkulatoren Hvor mye kan du låne.

Par, ingen barn
Samlet inntekt 700.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 2 900 000 4,14
DNB 3 400 000 4,86
Landkreditt 2 240 000 3,20
NORDirekte (Eika) 3 500 000 5,00
Nordea 3 210 000 4,59
OBOS-banken 3 500 000 5,00
Sandnes Sparebank (Eika) 3 500 000 5,00
Sbanken 3 500 000 5,00
SpareBank 1 3 500 000 5,00
Sparebanken Sør 3 500 000 5,00
Storebrand 3 500 000 5,00
Totenbanken (Eika) 3 320 000 4,74
Samlet inntekt 1.000.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 4 400 000 4,40
DNB 5 000 000 5,00
Landkreditt 4 540 000 4,54
NORDirekte (Eika) 5 000 000 5,00
Nordea 5 000 000 5,00
OBOS-banken 5 000 000 5,00
Sandnes Sparebank (Eika) 5 000 000 5,00
Sbanken 5 000 000 5,00
SpareBank 1 5 000 000 5,00
Sparebanken Sør 5 000 000 5,00
Storebrand 5 000 000 5,00
Totenbanken (Eika) 4 750 000 4,75
Samlet inntekt 1.200.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 5 300 000 4,42
DNB 6 000 000 5,00
Landkreditt 6 000 000 5,00
NORDirekte (Eika) 6 000 000 5,00
Nordea 6 000 000 5,00
OBOS-banken 6 000 000 5,00
Sandnes Sparebank (Eika) 6 000 000 5,00
Sbanken 6 000 000 5,00
SpareBank 1 6 000 000 5,00
Sparebanken Sør 6 000 000 5,00
Storebrand 6 000 000 5,00
Totenbanken (Eika) 6 000 000 5,00
Par, to barn
Samlet inntekt 700.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 1 400 000 2,00
DNB 1 900 000 2,71
Landkreditt 1 020 000 1,46
NORDirekte (Eika) 3 590 000 5,13
Nordea 1 080 000 1,54
OBOS-banken 2 890 000 4,13
Sandnes Sparebank (Eika) 3 340 000 4,77
Sbanken 2 950 000 4,21
SpareBank 1 1 078 000 1,54
Sparebanken Sør 1 415 000 2,02
Storebrand 2 550 000 3,64
Totenbanken (Eika) 3 310 000 4,73
Samlet inntekt 1.000.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 4 100 000 4,10
DNB 4 900 000 4,90
Landkreditt 3 320 000 3,32
NORDirekte (Eika) 5 120 000 5,12
Nordea 4 010 000 4,01
OBOS-banken 5 000 000 5,00
Sandnes Sparebank (Eika) 5 120 000 5,12
Sbanken 5 000 000 5,00
SpareBank 1 4 880 000 4,88
Sparebanken Sør 5 000 000 5,00
Storebrand 5 000 000 3,64
Totenbanken (Eika) 4 870 000 4,87
Samlet inntekt 1.200.000 Låneevne Faktor
Danske Bank 5 300 000 4,42
DNB 6 000 000 5,00
Landkreditt 4 860 000 4,05
NORDirekte (Eika) 6 120 000 5,10
Nordea 5 970 000 4,98
OBOS-banken 6 000 000 5,00
Sandnes Sparebank (Eika) 6 120 000 5,10
Sbanken 6 000 000 5,00
SpareBank 1 6 000 000 5,00
Sparebanken Sør 6 000 000 5,00
Storebrand 6 000 000 5,00
Totenbanken (Eika) 5 820 000 4,85

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Guide til forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.

Hvor stort lån dekker ekstrainntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt ekstra lønnsinntekt dekker av lån.