Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I oversikten er det med alle bankene som det kan beregnes et gjennomsnitt for boligrenten i 2023. Totalt har Smarte Penger sjekket 125 banker.

Bankenes gjennomsnittsrente over tid sier noe om bankenes stabilitet over tid. Banker som har hatt stabil lav rente over flere år, er å foretrekke fremfor de som bare en gang i blant har lav rente.

Det har vært mange renteendringer i løpet av 2023, den siste kom rett før årsskiftet. Her har vi beregnet den gjennomsnittlig effektive renten for bankenes boliglån med den laveste renten. Hvilken grad av sikkerhet som gir den laveste renten varierer mellom bankene. Noen krever at boliglånet må ligge innenfor 50 prosent av markedsverdi, andre gir den samme renten helt opp til 85 prosent av markedsverdi.

Når gjennomsnittet for 2023 skal beregnes, må de forskjellige rentesatsene regnes inn med det antall dager denne renten varer. Da får vi et vektet snitt for året. En renteøkning som for eksempel trådde i kraft den 20.desember, vil bare telle med 11/365-del.

Dagens renter ligger godt over hva de gjennomsnittlige rentene var i 2022. I 2023 har Styringsrenten blitt satt opp 5 ganger (fra 2,75 prosent til 4,50 prosent)..

Lånene er beregnet for et lån på 4 millioner kroner. Dette er beregnet for et lån med 25 års nedbetalingstid (annuitet).

Oversikt over gjennomsnittlig boligrente i 2023

Gjennomsnittet for bankene var på 5,18 prosent. Forskjellen fra billigste til dyreste boliglån (som er åpen for alle) var på 1,41 prosentpoeng i 2023.

Den laveste renten i 2023 blant bankene som er åpne for alle var Nybygger.no - Sparebanken Øst. Den gjennomsnittlige renten var 4,27 prosent så lenge lånet lå innenfor 50/60 prosent av markedsverdi.

Nummer 2 blant de åpne var Bulder Bank - Sparebanken Vest. med en effektiv rente på 4,42 prosent Siden Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, mottar kunder i Bulder Bank kundeutbytte. I 2022 (utbetalt i 2023) var kundeutbyttet på 0,27 prosent. Det gis ikke utbytte på den delen av lånet som er over 2 millioner kroner (4 millioner for ektefeller /samboere).

Nummer tre var NORDirekte - Skagerak Sparebank med en effektiv rente på 4,52 prosent. Dette gjelder innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Deretter følger Sbanken, og Himla Banktjenester - Fana Sparebank (har også kundeutbytte).

Alle disse bankene var også blant de beste i 2022.

De "lukkede bankene" bankene

Statens Pensjonskasse hadde den aller laveste gjennomsnittsrenten med 3,73 prosent. Dette gjelder opp til 80 prosent av markedsverdi. Et medlem i SPK kan maksimalt låne 2,3 millioner kroner, to kan låne 4,6 millioner kroner. SPK kan ha prioritet etter en annen långiver, slik at dette lånet kan kombineres med et annet lån.

For 2023 er det fem banker som er åpne som går foran de beste tilbudene gjennom yrkesorganisasjoner. Trenden har vært at de beste åpne bankene har blitt mer og mer konkurransedyktige mot yrkesorganisasjonenes tilbud.

Nummer to blant de lukkede bankene ligger Unio - Nordea, og YS - Nordea med en effektiv rente på 4,57 prosent. Deretter kommer Econa - Nordea med en effektiv rente på 4,59 prosent.

Oversikten over bankene i 2023

Effektiv rente er beregnet på 4 millioner kroner, som nedbetales over 25 år som en annuitet. 

I tillegg til den gjennomsnittlige effektive renten er det med noen tilleggsopplysninger i oversikten:

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Under Dekker oppgis det om banken er regional, eller landsdekkende.

Under M.verdi vises hvor høyt opp i forhold til markedsverdien den beste renten gis. Som oftest er det 50 eller 75 prosent, men kan gå opp til 85 prosent.

Bankene som står i rødt må du være medlem i, eller ha tilknytning for å få lån. Det er altså ikke åpent for alle å melde deg inn.

Bank Snitt Pris Dekker M.verdi
Statens Pensjonskasse 3,73% Åpen Landet 80%
Nybygger.no - Sparebanken Øst 4,37% Åpen Landet 60%
Bulder Bank 4,42% Åpen Landet 50%
NORDirekte -Skagerak Sparebank 4,52% Åpen Landet 50%
Sbanken 4,53% Åpen Landet 50%
Himla Banktjenester - Fana Sparebank 4,56% Åpen Landet 75%
UNIO - Nordea 4,57% Åpen Landet 50%
YS - Nordea 4,57% Åpen Landet 50%
Econa - Nordea 4,59% Åpen Landet 50%
Akademikerne - Danske Bank 4,63% Åpen Landet 50%
Lofavør - SpareBank 1 Østlandet 4,63% Fra Landet 50%
Juristforbundet - Handelsbanken 4,63% Åpen Landet 50%
Landkreditt Bank 4,63% Fra Landet 50%
OBOS Banken 4,66% Åpen Landet 50%
Lofavør - SpareBank 1 SMN 4,75% Fra Landet 50%
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 4,76% Fra Landet 50%
Lofavør - SpareBank 1 Lom og Skjåk 4,76% Fra Region 50%
Lofavør - SpareBank 1 Hallingdal Valdres 4,77% Fra Landet 50%
SpareBank 1 SMN 4,80% Fra Landet 50%
OBOS Banken ikke medlemmer 4,81% Åpen Landet 50%
Lofavør - SpareBank 1 Sørøst-Norge 4,81% Fra Landet 50%
Lofavør - SpareBank 1 Nord-Norge 4,82% Fra Landet 50%
Lofavør - SpareBank 1 Østfold Akershus 4,84% Fra Region 85%
Sykepleierforbundet - DNB 4,85% Åpen Landet 75%
Lofavør - SpareBank 1 Helgeland 4,85% Fra Region 50%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 4,87% Fra Landet 50%
Lofavør - SpareBank 1 Nordmøre 4,90% Fra Landet 50%
BN Bank 4,92% Fra Landet 50%
Din Bank - Sparebanken Øst 4,93% Fra Landet 50%
Sparebanken Møre 4,93% Fra Region 50%
KLP Banken medlem 4,94% Åpen Landet 75%
Lofavør - SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,94% Fra Landet 85%
Lofavør - SpareBank 1 SR-Bank 4,97% Fra Landet 75%
Lofavør - SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,99% Fra Landet 75%
SpareBank 1 Østlandet 5,02% Fra Landet 50%
Valdres Sparebank 5,03% Fra Landet 60%
Bjugn Sparebank 5,03% Fra Landet 60%
Askim og Spydeberg Sparebank 5,04% Fra Region 50%
Haltdalen Sparebank 5,07% Fra Landet 85%
Sunndal Sparebank 5,08% Åpen Landet 50%
DNB -Boligbyggelag 5,09% Åpen Landet 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,09% Fra Landet 50%
NAL - Nordea 5,10% Åpen Landet 50%
Aasen Sparebank 5,10% Fra Region 60%
Romsdalsbanken 5,10% Åpen Landet 50%
Strømmen Sparebank 5,11% Fra Region 80%
Melhusbanken 5,11% Fra Region 50%
SpareBank 1 Nord-Norge 5,12% Fra Region 50%
Lillesand Sparebank 5,12% Fra Region 85%
SpareBank 1 Nordmøre 5,13% Fra Landet 50%
Spareskillingsbanken 5,14% Fra Region 75%
Eidsberg Sparebank 5,14% Fra Region 75%
Nidaros Sparebank 5,14% Fra Region 50%
Berg Sparebank 5,15% Fra Region 75%
Andebu Sparebank 5,15% Fra Region 75%
Soknedal Sparebank 5,17% Fra Landet 75%
KLP Banken Ikke-medlem 5,19% Åpen Landet 75%
Oslofjord Sparebank 5,19% Åpen Region 60%
Tinn Sparebank 5,20% Fra Region 75%
Romerike Sparebank 5,21% Fra Region 50%
Totens Sparebank 5,22% Fra Landet 70%
Flekkefjord Sparebank 5,23% Fra Region 75%
Marker Sparebank 5,24% Fra Region 80%
Ørland Sparebank 5,24% Fra Region 60%
Evje og Hornnes Sparebank 5,25% Fra Region 85%
Trøgstad Sparebank 5,25% Fra Region 80%
SpareBank 1 SR-Bank 5,25% Fra Landet 75%
Storebrand Bank 5,25% Åpen Landet 70%
Skudenes & Aakra Sparebank 5,26% Fra Region 75%
Aurskog Sparebank 5,27% Fra Region 75%
Jæren Sparebank 5,27% Fra Region 70%
Stadsbygd Sparebank 5,27% Fra Region 60%
Hjelmeland Sparebank 5,28% Åpen Landet 70%
Bien Sparebank 5,29% Fra Region 75%
Etnedal Sparebank 5,29% Fra Region 60%
Boligkreditt - Sparebanken Øst 5,29% Fra Landet 50%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 5,30% Fra Landet 85%
JBF Bank og Forsikring 5,31% Fra Landet 75%
Oppdalsbanken 5,31% Fra Region 50%
Høland og Setskog Sparebank 5,32% Fra Region 60%
Birkenes Sparebank 5,33% Fra Region 85%
Drangedal Sparebank 5,34% Fra Region 75%
Sparebanken Narvik 5,34% Fra Region 75%
Søgne og Greipstad Sparebank 5,36% Fra Region 75%
Orkla Sparebank 5,36% Fra Landet 75%
NITO - Nordea 5,38% Ind Landet 75%
Nordea Premium 5,38% Ind Landet 75%
Tysnes Sparebank 5,38% Fra Region 85%
Agder Sparebank 5,39% Fra Region 75%
Sparebank 68° Nord 5,39% Fra Region 85%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 5,41% Fra Landet 85%
Sparebanken Øst 5,41% Ind Landet 75%
Skue Sparebank 5,42% Fra Region 80%
Haugesund Sparebank 5,42% Fra Region 75%
Sparebanken Sør 5,42% Fra Landet 75%
DNB 5,42% Ind Landet 75%
Handelsbanken 5,44% Ind Landet 75%
Selbu Sparebank 5,44% Fra Region 60%
Valle Sparebank 5,44% Fra Landet 75%
Hegra Sparebank 5,45% Fra Landet 70%
Skagerrak Sparebank 5,45% Fra Region 85%
Danske Bank 5,46% Åpen Landet 80%
Sogn Sparebank 5,47% Fra Region 60%
Nordea 5,48% Ind Landet 75%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,48% Fra Landet 75%
Voss Sparebank 5,49% Fra Region 75%
Sandnes Sparebank 5,49% Fra Landet 75%
Hjartdal og Gransherad Sparebank 5,53% Fra Region 75%
Tolga-Os Sparebank 5,54% Fra Landet 75%
SpareBank 1 Helgeland 5,55% Fra Region 50%
Fana Sparebank 5,56% Fra Landet 75%
Sparebanken Vest 5,56% Fra Region 75%
SpareBank 1 Østfold Akershus 5,60% Fra Landet 75%
Luster Sparebank 5,61% Fra Region 75%
Odal Sparebank 5,63% Fra Region 75%
Ørskog Sparebank 5,64% Fra Landet 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane 5,64% Ind Landet 80%
Trøndelag Sparebank 5,65% Fra Landet 75%
Rindal Sparebank 5,67% Fra Landet 75%
Grue Sparebank 5,67% Fra Region 60%
Grong Sparebank 5,68% Fra Region 75%
Røros Sparebank 5,72% Fra Landet 75%
Gildeskål Sparebank 5,75% Fra Region 60%
Larvikbanken 5,77% Fra Region 75%
Vekselbanken 5,77% Fra Region 75%
Sparebanken DIN 5,78% Fra Landet 60%

Kilde for gjennomsnittsrentene er Finansportalen.

De 20 boliglånene med lavest rente i dag

Dette er de 20 billigste boliglånene (åpne og lukkede) slik situasjonen er nå. Denne listen vil nok endre seg noe innen kort tid.

Statens Pensjonskasse har også i dag den laveste renten, med en effektiv rente på 4,96 prosent. Maks lånebeløp er 2,3 millioner kroner, 4,6 millioner kroner hvis begge er medlemmer. Rentefastsettelsen i Statens Pensjonskasse er bestemt av andre bankers rente. Metoden gjør at de vil ligge under i tider der det er renteoppgang, og motsatt i en rentenedgang. 

Sbanken har den nest lavest renten med en effektiv rente på 5,35 prosent. Den er billigst blant bankene som er åpne for alle.

NORDirekte (Skagerak Sparebank) har den tredje laveste renten med en effektiv rente på 5,37 prosent.

Lavest med økt rente:
Av bankene som har hevet renten er disse de med lavest rente: Akademikerne - Handelsbanken, Econa - Nordea, Juristforbundet - Handelsbanken, Unio - Nordea, YS - Nordea, og Lofavør - Spb 1 Østlandet. Alle har en effektiv rente på 5,51 prosent. Og du må være medlem.

Her kan du se oppdaterte rentesatser på boliglån.

Renter
Bank Nom Eff Pris
Statens Pensjonskasse 4,79% 4,96% Åpen
Sbanken 5,22% 5,35% Åpen
NORDirekte (Skagerak Spb) 5,20% 5,37% Åpen
Landkreditt Bank 5,24% 5,38% Fra
Nybygger.no (Spb Øst) 5,26% 5,39% Åpen
Bulder Bank 5,28% 5,41% Åpen
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,30% 5,50% Fra
Akademikerne - Handelsbanken 5,33% 5,51% Åpen
Econa - Nordea 5,33% 5,51% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 5,33% 5,51% Åpen
Unio - Nordea 5,33% 5,51% Åpen
YS - Nordea 5,33% 5,51% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 5,30% 5,51% Fra
Kassa (Oslo Pensjonsforsikring) 5,40% 5,54% Åpen
SpareBank 1 Østlandet 5,35% 5,57% Fra
Himla Banktjenester (Fana Spb) 5,46% 5,60% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 5,44% 5,67% Fra
Danske Bank 5,49% 5,67% Åpen
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 5,45% 5,68% Fra
OBOS-banken 5,49% 5,69% Åpen
Din Bank - Sparebanken Øst
5,57% 5,71% Åpen

 

Se også:

Dette var de billigste boliglånene gjennom 2022

De 10 billigste boliglånene gjennom 2021

De beste høyrentekontoene gjennom 2023

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2023

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022

Guide til boliglån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Markedsoversikter på lån:

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 50/60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Finn billigste boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi
Her kan du se hvilke banker som går opp til 85 prosent av markedsverdi, og hvilken rente de tilbyr.

Finn billigste Boliglån for unge og Førstehjemslån
Oversikten viser renter og gebyrer for bankene som tilbyr Boliglån for unge og Førstehjemslån.

Guide til grønne boliglån med renteoversikt
Dette er boliglånene som markedsføres som grønne boliglån. For å få et grønt boliglån er de visse krav som stilles.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Finn billigste fastrentelån
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.