Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er boliglånene med de laveste gjennomsnittlige rentene gjennom hele 2022.

Det har vært mange renteendringer i løpet av 2022, den siste kom rett før årsskiftet. Her har vi beregnet den gjennomsnittlig effektive renten for de forskjellige boliglånene gjennom 2022.

Når gjennomsnittet for 2022 skal beregnes, må de forskjellige rentesatsene regnes inn med det antall dager denne renten varer. Da får vi et vektet snitt for året. En renteøkning som for eksempel trådde i kraft den 20.desember, vil bare telle med 11/365-del.

Dagens renter ligger godt over hva de gjennomsnittlige rentene var i 2022. Rentebunnen var i september 2021, i 2022 har renten steget hele året. Fra september 2021 har Norges Bank satt opp Styringsrenten 8 ganger (fra null til 2,75 prosent).

Vi har beregnet gjennomsnittet for de billigste boliglånene, der alle kan låne. I tillegg er det tatt med alle de store bankene, og lån gjennom yrkesorganisasjoner og pensjonskasser.

Lånene er beregnet på en lånestørrelse på 4 millioner kroner. Dette er beregnet for et lån som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi, og innenfor 75 prosent av markedsverdi.

De billigste boliglånene innenfor 50 prosent av markedsverdi i 2022

Forskjellen fra billigste til dyreste boliglån var på 1,22 prosentpoeng i 2022.

Den laveste renten i 2022 blant bankene som er åpne for alle var Bulder Bank. Den gjennomsnittlige renten var 2,35 prosent på alle beløp så lenge lånet lå innenfor 50 prosent av markedsverdi. På lån innenfor 55 prosent av markedsverdi var gjennomsnittsrenten 2,40 prosent. Innenfor 60 prosent var renten 2,45 prosent. Siden Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, mottar kunder i Bulder Bank kundeutbytte. I 2021 (utbetalt i 2022) var kundeutbyttet på 0,20 prosent. Det gis ikke utbytte på den delen av lånet som er over 2 millioner kroner (4 millioner for ektefeller /samboere).

Nummer to var Nordirektebank med en effektiv rente på 2,43 prosent. Dette gjelder innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Nummer tre var Nybygger.no (Sparebanken Øst) med en gjennomsnittlig rente på 2,45 prosent. Dette gjelder innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Statens Pensjonskasse hadde den aller laveste gjennomsnittsrenten med 1,84 prosent. Dette gjelder opp til 80 prosent av markedsverdi. Et medlem i SPK kan maksimalt låne 2,3 millioner kroner, to kan låne 4,6 millioner kroner. SPK kan ha prioritet etter en annen långiver, slik at dette lånet kan kombineres med et annet lån.

Den nest laveste renten var gjennom Oslo Pensjonsforsikring med 2,46 prosent.

De fire nederste bankene (DNB, Handelsbanken, Nordea og Sparebanken Sogn og Fjordane) har individuell rentesetting. I disse tilfellene betyr det at mange har en rente som ligger lavere enn dette (kan også være høyere).

Oversikten over bankene i 2022

Det er regnet effektive renter på 4 millioner kroner og 2 millioner kroner. Tabellen er sortert etter 4 millioner kroner. Det er mange banker som har en høyere rente enn hva de har med den største graden av sikkerhet. 

Under Rente ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Under "4 mill" og "2 mill" ligger de effektive rentene på disse beløpene. Under "Til" ligger hvor høyt opp i forhold til markedsverdien den beste renten gis. Som oftest er det 50 eller 75 prosent.

Bankene som står i rødt må du være medlem i, eller ha tilknytning for å få lån. Det er altså ikke åpent for alle å melde deg inn.

Bank 4 mill 2 mill Rente Til
Statens Pensjonskasse 1,84% 1,84% Åpen 80%
Bulder Bank 2,35% 2,35% Åpen 50%
NORDirekte (Skagerak Spb) 2,43% 2,43% Åpen 50%
Nybygger.no (Spb Øst) 2,45% 2,45% Åpen 50%
Oslo Pensjonsforsikring 2,46% 2,46% Åpen 75%
Unio - Nordea 2,50% 2,50% Åpen 50%
YS - Nordea 2,50% 2,50% Åpen 50%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 2,51% 2,51% Åpen 75%
Landkreditt Bank 2,52% 2,52% Fra 50%
Sbanken 2,55% 2,55% Åpen 50%
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 2,57% 2,57% Fra 50%
Juristforbundet - Handelsbanken 2,60% 2,60% Åpen 75%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,60% 2,60% Fra 50%
Lofavør - Spb 1 SMN 2,63% 2,63% Fra 50%
Akademikerne - Danske Bank 2,65% 2,65% Åpen 80%
NAL - Nordea 2,66% 2,66% Åpen 50%
Sunndal Sparebank 2,67% 2,67% Åpen 50%
Din Bank (Spb Øst) 2,72% 2,72% Fra 50%
Sykepleierforbundet - DNB 2,74% 2,74% Åpen 75%
KLP Banken 2,75% 2,75% Åpen 75%
Soknedal Sparebank 2,80% 2,80% Fra 75%
OBOS-banken 2,84% 2,84% Åpen 50%
BN Bank 2,86% 3,07% Fra 50%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,88% 3,09% Fra 85%
Huseiernes L.forbund - Storebrand 2,90% 2,90% Åpen 75%
SpareBank 1 SMN 2,90% 3,11% Fra 50%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 2,96% 3,17% Fra 75%
Romerike Sparebank 2,96% 3,27% Fra 50%
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,97% 2,97% Fra 50%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,99% 3,20% Fra 50%
DNB - Boligbyggelag 3,00% 3,15% Åpen 85%
SpareBank 1 SR-Bank 3,02% 3,18% Fra 75%
Bjugn Sparebank 3,03% 3,29% Fra 60%
SpareBank 1 Østlandet 3,06% 3,27% Fra 75%
NITO - Nordea 3,09% 3,14% Ind 75%
Nordea Premium 3,09% 3,14% Ind 85%
Sparebanken Sør 3,09% 3,15% Fra 75%
Sparebanken Øst 3,13% 3,34% Ind 75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 3,16% 3,27% Fra 85%
SpareBank 1 Østfold og Akershus 3,16% 3,16% Fra 85%
Nordea 3,19% 3,34% Ind 75%
Sandnes Sparebank 3,19% 3,19% Fra 75%
Storebrand Fremtid 3,20% 3,41% Åpen 70%
Fana Sparebank 3,22% 3,22% Fra 75%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,22% 3,22% Fra 50%
Sparebanken Vest 3,27% 3,43% Fra 75%
DNB 3,28% 3,43% Ind 75%
Handelsbanken 3,32% 3,32% Ind 75%
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,39% 3,39% Ind 75%
Danske Bank 3,41% 3,57% Ind 80%

Kilde for gjennomsnittsrentene er Finansportalen.

De billigste boliglånene innenfor 75 prosent av markedsverdi i 2022

Nybygger.no har den laveste renten i 2022, med en gjennomsnittlig rente på 2,46 prosent. Renten blir litt høyere på lån under 4 millioner kroner.

Himla Banktjenester er nest billigst på lån fra 4 millioner kroner, og er så vidt billigst på lån under 4 millioner kroner.

Nummer tre var Nordirektebank med en effektiv rente på 2,53 prosent. Dette gjelder innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Statens Pensjonskasse har den samme renten opp til 80 prosent av markedsverdi, og topper da denne listen også. Det samme gjelder for Oslo Pensjonsforsikring.

Bank 4 mill 2 mill Rente Til
Statens Pensjonskasse 1,84% 1,84% Åpen 80%
Oslo Pensjonsforsikring 2,46% 2,46% Åpen 75%
Nybygger.no (Spb Øst) 2,47% 2,52% Åpen 75%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 2,51% 2,51% Åpen 75%
NORDirekte (Skagerak Spb) 2,53% 2,53% Åpen 75%
Unio - Nordea 2,58% 2,58% Åpen 75%
YS - Nordea 2,58% 2,58% Åpen 75%
Juristforbundet - Handelsbanken 2,60% 2,60% Åpen 75%
Akademikerne - Danske Bank 2,65% 2,65% Åpen 80%
NAL - Nordea 2,67% 2,67% Åpen 75%
Sbanken 2,67% 2,67% Åpen 75%
Bulder Bank 2,68% 2,68% Åpen 75%
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 2,68% 2,68% Fra 75%
Lofavør - Spb 1 SMN 2,68% 2,68% Fra 75%
Landkreditt Bank 2,69% 2,69% Fra 75%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 2,70% 2,70% Fra 75%
Sykepleierforbundet - DNB 2,74% 2,74% Åpen 75%
KLP Banken 2,75% 2,75% Åpen 75%
Soknedal Sparebank 2,80% 2,80% Fra 75%
Din Bank (Spb Øst) 2,85% 2,85% Fra 75%
Huseiernes L.forbund - Storebrand 2,90% 2,90% Åpen 75%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 2,96% 3,17% Fra 75%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2,99% 3,20% Fra 75%
DNB - Boligbyggelag 3,00% 3,15% Åpen 85%
SpareBank 1 SR-Bank 3,02% 3,18% Fra 85%
SpareBank 1 Østlandet 3,06% 3,27% Fra 75%
NITO - Nordea 3,09% 3,14% Ind 85%
Nordea Premium 3,09% 3,14% Ind 85%
Sparebanken Sør 3,09% 3,15% Fra 75%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,11% 3,32% Fra 85%
BN Bank 3,13% 3,34% Fra 75%
SpareBank 1 SMN 3,13% 3,34% Fra 85%
Sparebanken Øst 3,13% 3,34% Ind 75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 3,16% 3,27% Fra 85%
SpareBank 1 Østfold og Akershus 3,16% 3,16% Fra 85%
Sunndal Sparebank 3,17% 3,17% Åpen 85%
Nordea 3,19% 3,34% Ind 75%
Sandnes Sparebank 3,19% 3,19% Fra 75%
Fana Sparebank 3,22% 3,22% Fra 75%
Romerike Sparebank 3,22% 3,53% Fra 75%
OBOS-banken 3,23% 3,23% Åpen 75%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,23% 3,23% Fra 75%
Storebrand Fremtid 3,26% 3,47% Åpen 75%
Sparebanken Vest 3,27% 3,43% Fra 75%
Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,28% 3,28% Fra 75%
DNB 3,28% 3,43% Ind 85%
Handelsbanken 3,32% 3,32% Ind 75%
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,39% 3,39% Ind 75%
Danske Bank 3,41% 3,41% Ind 80%

De 20 billigste boliglånene i dag

Dette er de 20 billigste boliglånene (åpne og lukkede) slik situasjonen er i dag. Da har alle justert renten etter den siste renteøkningen fra Norges Bank 15. desember.

Her kan du se rentene på boliglån slik de er i dag.

Nybygger.no er billigst blant långiverne som er åpne for alle innenfor 50 prosent av markedsverdi. Innenfor 75 prosent av markedsverdi er de nå lenger ned på listen siden lånet innenfor denne sikkerheten har økt i forhold til 50 prosent av markedsverdi, og er nå 0,28-0,32 prosentpoeng lavere enn lån innenfor 75 prosent av markedsverdi. 

Bulder Bank er den nest billigste åpne banken med en effektiv rente på 3,84 prosent innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Statens Pensjonskasse er i dag også den billigste innenfor 50/75 prosent av markedsverdi, med en effektiv rente på 2,96 prosent. Norges Juristforbund er nest billigst med en effektiv rente på 3,83 prosent.

Himla Banktjenester er i dag den billigste på lån innenfor 75 prosent av markedsverdi (blant åpne banker).

Her kan du se oppdaterte rentesatser på boliglån.

4 millioner kr i lån, innenfor 50 % av markedsverdi
Bank Nom Eff Pris
Statens Pensjonskasse 2,96% 3,03% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 3,74% 3,83% Åpen
Nybygger.no (Spb Øst) 3,77% 3,84% Åpen
Bulder Bank 3,78% 3,85% Åpen
Himla Banktjenester (Fana Spb) 3,80% 3,87% Åpen
Bjugn Sparebank 3,80% 3,92% Fra
Sbanken 3,88% 3,95% Åpen
NORDirekte (Skagerak Spb) 3,90% 3,99% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 3,89% 4,00% Fra
Unio - Nordea 3,94% 4,04% Åpen
YS - Nordea 3,94% 4,04% Åpen
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 3,95% 4,06% Fra
Landkreditt Bank 3,99% 4,07% Fra
Akademikerne - Danske Bank 3,99% 4,09% Åpen
Sunndal Sparebank 4,00% 4,12% Åpen
Din Bank (Spb Øst) 4,07% 4,15% Fra
Huseiernes L.forbund - Storebrand 4,05% 4,15% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 4,05% 4,16% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 4,05% 4,17% Fra
OBOS-banken 4,08% 4,18% Åpen
4 millioner kr i lån, innenfor 75 % av markedsverdi
Bank Nom Eff Pris
Statens Pensjonskasse 2,96% 3,03% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 3,74% 3,83% Åpen
Himla Banktjenester (Fana Spb) 3,80% 3,87% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 3,99% 4,09% Åpen
Unio - Nordea 3,99% 4,09% Åpen
YS - Nordea 3,99% 4,09% Åpen
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,00% 4,09% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 3,99% 4,11% Fra
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 4,00% 4,11% Fra
Nybygger.no (Spb Øst) 4,05% 4,13% Åpen
Sbanken 4,07% 4,15% Åpen
Huseiernes L.forbund - Storebrand 4,05% 4,15% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 4,05% 4,16% Åpen
Bulder Bank 4,09% 4,17% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 4,10% 4,22% Fra
Landkreditt Bank 4,15% 4,23% Fra
KLP Banken 4,15% 4,25% Åpen
Din Bank (Spb Øst) 4,18% 4,26% Fra
NAL - Nordea 4,20% 4,31% Åpen
Soknedal Sparebank 4,25% 4,38% Fra

 

Se også:

Oversikt: Dette er alle bankenes gjennomsnittlige boligrente i 2023

De 10 billigste boliglånene gjennom 2021

De beste høyrentekontoene gjennom 2023

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2023

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022

Guide til boliglån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Markedsoversikter på lån:

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 50/60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Finn billigste boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi
Her kan du se hvilke banker som går opp til 85 prosent av markedsverdi, og hvilken rente de tilbyr.

Finn billigste Boliglån for unge og Førstehjemslån
Oversikten viser renter og gebyrer for bankene som tilbyr Boliglån for unge og Førstehjemslån.

Guide til grønne boliglån med renteoversikt
Dette er boliglånene som markedsføres som grønne boliglån. For å få et grønt boliglån er de visse krav som stilles.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Finn billigste fastrentelån
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.