Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I et annuitetslån vil avdragsdelen gå ned, når renten går opp. Motsatt når renten går ned.

Det er altså forskjell på likviditetsendringen og kostnadsøkningen ved en renteoppgang. Det er ikke dermed sagt at du kommer billigere unna med et annuitetslån enn et serielån. Renteøkningen er akkurat like stor som i et serielån. Det er bare avdragene (det vil si sparingen) som blir redusert.

Årsaken til dette ligger i formelen til hvordan annuitetslån blir beregnet. Avdragene vil stige i takt med rentesatsen. Jo høyere renten er, dess lavere må det første avdraget da være for at lånet skal være tilbakebetalt innen nedbetalingstiden. Kurven for utviklingen i avdragene blir brattere og brattere jo høyere renten er.

På serielån vil terminbeløpet endre seg lik med renteendringen, det samme gjelder hvis lånet er avdragsfritt.

Eksempel på endring

Her har vi sett på et lån på 3 millioner kroner. Det ene med en nedbetalingstid på 25 år, det andre på 15 år.

På lånet med en nedbetalingstid på 25 år ser vi at terminbeløpet øker med 825 kroner ved en renteoppgang på 0,5 prosentpoeng. Men renten øker med 1250 kroner, altså 425 kroner mer enn terminbeløpet. Det vil da si at avdraget denne måneden går ned med 425 kroner.

Lånestørrelse 3 000 000 3 000 000
Antall nedbetalingsår 25 15
Terminbeløp i dag 12 766 19 355
Renteendring 0,50% 0,50%
Nytt terminbeløp 13 591 20 196
Endring fra gammelt terminbeløp 825 841
Rentedel gammelt terminbeløp 5 000 5 000
Rentedel nytt terminbeløp 6 250 6 250
Avdragsdel gammelt terminbeløp 7 766 14 355
Avdragsdel nytt terminbeløp 7 341 13 946
Gjort om til årsbasis:
Totalt å betale etter skatt før renteendring 139 992 219 060
Totalt å betale etter skatt etter renteendring 146 591 225 850
Renteendring før skatt 15 000 15 000
Renteendring etter skatt 11 700 11 700
Likviditetsendring 6 599 6 790

Kalkulator for annuitetslån og renteendring

Med denne kalkulatoren kan du se hvordan terminbeløpet endrer seg, og hvor mye renten og avdragene endrer seg.

Her finner du kalkulatoren for annuitetslån og renteendring.

 

Se også:

Guide til annuitetslån og serielån

Typer lån - hva skal du velge

Kalkulatorer:

Låneendrings-kalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se på effekten av en rekke endringer du gjør på et annuitetslån. Kalkulatoren beregner hvor mye du totalt betaler på lånet i hele løpetiden ved endringer i terminbeløpet, endring i renten, eller endret nedbetalingstid.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Rente- og lønnsendrings-kalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.