Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er boliglånene med de laveste gjennomsnittlige rentene gjennom hele 2021.

Her har vi beregnet den gjennomsnittlig effektive renten for de forskjellige boliglånene gjennom 2021. De aller fleste bankene hadde den samme renten gjennom mesteparten av året. Den første renteøkningen kom normalt tidlig i høst. Den andre helt på slutten av året, slik at den teller veldig lite for den gjennomsnittlige renten. 

Den gjeldende renten i dag er derfor høyere enn hva gjennomsnittet for 2021 var.

Her har vi tatt med de 10 billigste boliglånene der alle kan låne. Pluss de 10 billigste boliglånene gjennom yrkesorganisasjoner eller pensjonskasser, der det ikke bare er å melde seg inn. Vi har også tatt med de 3 største bankene.

Lånene er beregnet på et lån på 4 millioner kroner. Dette er beregnet for et lån som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi, og innenfor 75 prosent av markedsverdi.

De billigste boliglånene innenfor 50 prosent av markedsverdi i 2021

Bankene som står i grønt er åpne for alle.

Den laveste renten i 2021 hadde Nybygger.no (Sparebanken Øst) med en gjennomsnittlig rente på 1,32 prosent.

Den nest laveste fikk du gjennom avtalen til LOfavør med SpareBank 1 Østlandet med 1,34 prosent.

Rett etter dette kom avtalen Den norske Turistforeningen (her kan alle melde seg inn) har med SpareBank 1 Lom og Skjåk som lå 0,01 prosentpoeng over. Deretter Bulder Bank ytterligere 0,01 prosentpoeng over.

Storbankene ligger i området 1,94 til 2,29 prosent. Prisene blir i disse bankene individuelt fastsatt, slik at gjennomsnittsrenten kan være lavere enn dette for mange.

DNB og Nordea har den laveste renten når lånet er 4 millioner eller mer. For lån mellom 2 og 4 millioner er renten 0,14 prosentpoeng høyere i DNB. I Nordea er renten 0,16 prosentpoeng høyere. 

Under Nom og Eff ligger de nominelle og effektive rentene. Under Beste ligger hor høyt opp i forhold til markedsverdien den beste renten gis. Som oftest er det 50 eller 75 prosent.

4 millioner kroner i lån, innenfor 50 % av markedsverdi
Bank Nom Eff Beste
Nybygger.no (Spb Øst) 1,31% 1,32% 75%
LOfavør Spb 1 Østlandet 1,29% 1,34% 50%
DNT – Spb 1 Lom & Skjåk 1,30% 1,35% 50%
Bulder Bank (Spb Vest) 1,35% 1,36% 50%
Juristforbundet - Handelsbanken 1,36% 1,40% 75%
Akademikerne – Danske Bank 1,36% 1,40% 80%
NORDirekte (Skagerak Spb) 1,38% 1,41% 50%
Unio - Nordea Direct 1,39% 1,43% 75%
YS - Nordea Direct 1,39% 1,43% 75%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1,44% 1,45% 75%
LOfavør - Spb 1 SMN 1,41% 1,46% 50%
Oslo Pensjonsforsikring 1,52% 1,54% 75%
NAL - Nordea Direct 1,49% 1,54% 75%
Sykepleierforbundet - DNB 1,49% 1,54% 75%
Landkreditt 1,55% 1,56% 50%
KLP Banken 1,55% 1,59% 75%
Sbanken 1,58% 1,59% 50%
Sunndal Sparebank 1,53% 1,60% 50%
OBOS Banken 1,64% 1,68% 50%
Storebrand Fremtid 1,64% 1,69% 70%
Storbankene:
Nordea 1,87% 1,94% 75%
DNB 1,96% 2,03% 75%
Danske Bank 2,22% 2,29% 80%

Kilde for gjennomsnittsrentene er Finansportalen.

De billigste boliglånene innenfor 75 prosent av markedsverdi i 2021

Nybygger.no har naturlig nok også den laveste gjennomsnittsrenten i 2021 siden de billigste lånet går opp til 75 prosent av markedsverdi.

Juristforbundet og Akademikerne rykker noen plasser opp fordi også disse to har den samme renten opp til 80 prosent av markedsverdi.

Avtalene Unio og YS har med Nordea Direct følger deretter med en effektiv rente på 1,43 prosent.

Himla Banktjenester er den nest beste åpne banken med en effektiv rente på 1,45 prosent.

4 millioner kr i lån, innenfor 75 % av markedsverdi
Bank Nom Eff
Nybygger.no (Spb Øst) 1,31% 1,32%
Akademikerne – Danske Bank 1,36% 1,40%
Juristforbundet - Handelsbanken 1,36% 1,40%
Unio - Nordea Direct 1,39% 1,43%
YS - Nordea Direct 1,39% 1,43%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1,44% 1,45%
LOfavør - Spb 1 SMN 1,46% 1,51%
NAL - Nordea Direct 1,49% 1,54%
Oslo Pensjonsforsikring 1,52% 1,54%
Sykepleierforbundet - DNB 1,49% 1,54%
LOfavør Spb 1 Østlandet 1,53% 1,58%
KLP Banken 1,55% 1,59%
Sbanken 1,62% 1,63%
DNT – Spb 1 Lom & Skjåk 1,65% 1,70%
Bulder Bank (Spb Vest) 1,75% 1,76%
BOB – Spb 1 SR-Bank 1,70% 1,76%
Landkreditt 1,79% 1,80%
Storebrand Fremtid 1,75% 1,80%
DNB Boligbyggelag 1,78% 1,84%
Storbankene:
Nordea 1,87% 1,94%
DNB 1,96% 2,03%
Danske Bank 2,22% 2,29%

De 10 billigste boliglånene i dag

Dette er de 10 billigste boliglånene (åpne og lukkede) slik situasjonen er i dag.

Her kan du se rentene på boliglån slik de er i dag.

Aktørene som ligger øverst på tabellen har enten bare justert renten én gang, eller ingen. De fleste har justert renten to ganger.

Oslo Pensjonsforsikring er pensjonskasse til Oslo Kommune, og det er de som har en tilknytning til denne pensjonskassen som kan låne der. Renten er ikke blitt satt opp etter de to renteøkningene.

Renten som brukes for Statens Pensjonskasse gjelder fra 1.mars. I dag er den nominelle renten 1,29 prosent. De er ikke inne blant de 10 beste i 2021. Dette er på grunn av rentefastsettelsen (følger normrenten) som fører til at de henger noe etter både ved en rentenedgang og oppgang.

Det er 6 åpne banker (i grønt) som har en så godt som lik rente på dette lånet. Disse bankene har satt opp renten ved én gang.

Oslo Pensjonsforsikring og Statens Pensjonskasse er også de to billigste innenfor 75 prosent av markedsverdi. De to har den samme renten opp til 80 prosent av markedsverdi.

For de åpne bankene er det det Himla Banktjenester og Nybygger.no som er de beste fordi de tilbyr den samme lave renten opp til 75 prosent av markedsverdi.

Her kan du se oppdaterte rentesatser på boliglån.

4 millioner kr i lån, innenfor 50 % av markedsverdi
Bank Nom Eff Pris
Oslo Pensjonsforsikring 1,45% 1,47% Åpen
Statens Pensjonskasse 1,49% 1,53% Åpen
Bulder Bank 1,53% 1,54% Åpen
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1,55% 1,56% Åpen
Landkreditt Bank 1,55% 1,56% Fra
Nybygger.no (Spb Øst) 1,56% 1,57% Åpen
NORDirekte (Skagerak Spb) 1,55% 1,58% Åpen
Sbanken 1,58% 1,59% Åpen
LOfavør - Spb 1 SMN 1,55% 1,60% Fra
KLP Banken 1,75% 1,79% Åpen
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 1,75% 1,80% Fra
LOfavør - Spb 1 Østlandet 1,75% 1,80% Fra
Akademikerne - Danske Bank 1,77% 1,81% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 1,77% 1,81% Åpen
Sunndal Sparebank 1,75% 1,82% Åpen
OBOS-banken 1,85% 1,89% Åpen
Unio - Nordea Direct 1,85% 1,89% Åpen
YS - Nordea Direct 1,85% 1,89% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 1,85% 1,90% Åpen
SpareBank 1 SMN 1,85% 1,91% Ind
Storbankene:
Nordea 2,29% 2,36% Ind
DNB 2,40% 2,47% Ind
Danske Bank 2,55% 2,62% Ind
4 millioner kr i lån, innenfor 75 % av markedsverdi
Bank Nom Eff Pris
Oslo Pensjonsforsikring 1,45% 1,47% Åpen
Statens Pensjonskasse 1,49% 1,53% Åpen
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1,55% 1,56% Åpen
Nybygger.no (Spb Øst) 1,56% 1,57% Åpen
LOfavør - Spb 1 SMN 1,60% 1,65% Fra
Sbanken 1,66% 1,67% Åpen
KLP Banken 1,75% 1,79% Åpen
Landkreditt Bank 1,79% 1,81% Fra
Akademikerne - Danske Bank 1,77% 1,81% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 1,77% 1,81% Åpen
Unio - Nordea Direct 1,85% 1,89% Åpen
YS - Nordea Direct 1,85% 1,89% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 1,85% 1,90% Åpen
LOfavør - Spb 1 Østlandet 1,85% 1,90% Fra
Bulder Bank 1,93% 1,95% Åpen
SpareBank 1 Østlandet 2,04% 2,10% Fra
NORDirekte (Skagerak Spb) 2,10% 2,14% Åpen
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 2,09% 2,15% Fra
Totens Sparebank 2,08% 2,15% Fra
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 2,10% 2,16% Fra
Storbankene:
Nordea 2,29% 2,36% Ind
DNB 2,40% 2,47% Ind
Danske Bank 2,55% 2,62% Ind

 

Se også:

Av 125 banker hadde disse den laveste boligrenten i 2023

De billigste boliglånene gjennom 2022

De beste høyrentekontoene gjennom 2023

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2023

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022

Guide til boliglån.

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene for unge / førstehjemslån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene opp til 85 prosent av markedsverdi

Markedsoversikter på lån:

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 50/60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Finn billigste boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi
Her kan du se hvilke banker som går opp til 85 prosent av markedsverdi, og hvilken rente de tilbyr.

Finn billigste Boliglån for unge og Førstehjemslån
Oversikten viser renter og gebyrer for bankene som tilbyr Boliglån for unge og Førstehjemslån.

Guide til grønne boliglån med renteoversikt
Dette er boliglånene som markedsføres som grønne boliglån. For å få et grønt boliglån er de visse krav som stilles.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Finn billigste fastrentelån
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.