Dette er boliglånene som markedsføres som grønne boliglån.

Noen banker tilbyr billigere boliglån hvis boligen eller det du skal gjøre i boligen regnes som miljøvennlig. Hva som kreves for å få et grønt boliglån varierer fra at det skal være et nullhus i Sparebanken Øst, til at huset bare må være bygd etter 2012 i Sparebanken Sør.

Det er tre hovedtyper av grønne lån:

 • Kjøp eller bygging av miljøvennlig bolig
 • Oppgradere eksisterende bolig til høyere miljøstandard
 • Gjøre tiltak som er miljøvennlig, og som utløser støtte fra Enova.

Her kan du se artikler med renteoversikter som er lagt ut samtidig med denne artikkelen:

Boliglån med flytende rente innenfor 50 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikten med 85 prosent belåning.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over fastrentelån med tre rentebindingsklasser.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over rammelån.

Kravene for å få Grønt boliglån

Cultura Sparebank:
Renten avhenger av hvor miljøvennlig boligen er, og det er to klasser som boligen kan oppnå. Vurderingen av om boligen får miljørabatt avgjøres av boligens arealeffektivitet, energieffektivitet, materialer, ventilasjon, og innovasjon. 

Boligen blir tildelt en karakter som avgjør om den blir plassert i Miljøbolig I eller Miljøbolig II.

DNB
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene DNB setter:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Grønt boliglån kan også brukes til refinansiering.

DNB - Boligbyggelag

Det er de samme kravene som gjelder som under DNB.

Disse boligbyggelagene er med: Bate, NOBL, TOBB, USBL.

Grønt boliglån kan også brukes til refinansiering.

Fana Sparebank

Boligen m å ha energimerke A eller b, og må være bygget før 2019.

KLP
For å få et Grønt boliglån må ett av to punkter oppfylles:

 1. Boligen som kjøpes må ha energiklasse A eller B.
 2. Du har mottatt Enova-tilskudd til oppgradering av boligen din i løpet av de siste to årene

Landkreditt Bank
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Nordea

For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene Nordea setter:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

OBOS
Boligen må være miljøsertifisert. Det betyr at boligen er BREEAM-sertifisert med "level = very good", eller er svanemerket.

SpareBank 1 BV
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
Lån kan gis til tre ting:

Bygge energieffektive hus: Maksimalt 1 million kroner til passivhusstandard, 500.000 kroner til lavenergihus.

Oppgradere eksisterende hus: Maks 1 million kroner til ombygging til passivhusstandard, 500.000 kroner til lavenergistandard, 250.000 kroner til TEK-10 standard.

Utføre energisparende tiltak: Maksimalt 250.000 kroner. Hvilke energisparende tiltak bestemmes av listen fra Enova om hvilke tiltak som gir rett til støtte.

Sparebank 1 Nordmøre
Samme som under SpareBank 1 Hallingdal.

Sparebank 1 Østlandet
Samme som under SpareBank 1 Hallingdal.

Sparebanken Øst
Finansierer boliger som må være et nullhus. Dette er et hus som produserer like mye energi som det totalt har et gjennomsnittlig behov for per år.

Sparebanken Sør
Boligen må ha energiklasse A eller B, eller være bygd etter 2012. 

Grønt boliglån kan også brukes til refinansiering.

Sparebanken Vest
Boligen må ha energiklasse A eller B.

Lån på 1 million kroner

Her har vi sett på hva et lån på 1 million kronen vil koste, med 15 års nedbetalingstid. En del av bankene har en lavere rente hvis lånet er over 2 millioner kroner. Nedenfor ser du en oversikt på et boliglån på 3 millioner kroner.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g.
Cultura Sparebank Miljøbolig I 2,05% 2,21% 2 000 600
DNB Grønt boliglån 1,65% 1,84% 2 900 720
DNB Boligbyggelag 1,59% 1,74% 0 720
Fana Sparebank (75%) 1,55% 1,67% 0 600
Fana Sparebank (85%) 1,75% 1,88% 0 600
KLP Grønt boliglån (75%) 1,70% 1,81% 1 500 420
KLP Grønt boliglån (85%) 2,25% 2,37% 1 500 420
Landkreditt Grønt Boliglån 1,80% 1,83% 1 000 0
Nordea (75%) 1,55% 1,71% 0 780
Nordea (85%) 1,58% 1,74% 0 780
OBOS Grønt boliglån 1,29% 1,40% 1 500 420
Oppdalsbanken Grønt boliglån 1,50% 1,67% 3 850 540
SpareBank 1 BV 1,59% 1,78% 3 500 720
Spb 1 Hallingdal Grønt lån (kar. A) 1,30% 1,47% 2 500 660
Spb 1 Hallingdal Grønt lån (kar. C) 1,50% 1,67% 2 500 660
SpB 1 Nordmøre Miljølån 1,60% 1,76% 2 500 600
Spb 1 Ringerike Hadeland 1,49% 1,65% 3 000 600
Spb 1 SMN 1,55% 1,73% 3 850 600
Spb 1 Søre Sunnmøre 1,59% 1,78% 3 500 720
SpB 1 Østlandet Grønt boliglån 1,65% 1,84% 2 750 720
Spb Sogn og Fjordane 1,69% 1,84% 2 000 600
Spb Sør Grønt boliglån 1,65% 1,86% 3 500 780
Spb Vest Grønt Boliglån 1,59% 1,76% 2 500 660
Spb Øst Grønt boliglån 1,59% 1,78% 1 250 840

Lån på 3 millioner kroner

Her har vi sett på hva et lån på 3 million kroner vil koste, med 15 års nedbetalingstid.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g.
Cultura Sparebank Miljøbolig I 1,70% 1,76% 2 000 600
DNB Grønt boliglån 1,65% 1,71% 2 900 600
Fana Sparebank 1,55% 1,60% 0 600
Fana Sparebank 1,75% 1,80% 0 600
KLP Grønt boliglån (75%) 1,45% 1,49% 1 500 420
KLP Grønt boliglån (85%) 2,00% 2,05% 1 500 420
Landkreditt Grønt Boliglån 1,55% 1,57% 1 000 0
Nordea (75%) 1,55% 1,61% 0 780
Nordea (85%) 1,58% 1,64% 0 780
SpareBank 1 BV 1,59% 1,66% 3 500 720
OBOS Grønt boliglån 1,29% 1,33% 1 500 420
Oppdalsbanken Grønt boliglån 1,50% 1,56% 3 850 540
Spb 1 Hallingdal Grønt lån (kar. A) 1,30% 1,40% 10 000 660
Spb 1 Hallingdal Grønt lån (kar. C) 1,50% 1,60% 10 000 660
SpB 1 Nordmøre Miljølån 1,60% 1,66% 2 500 600
Spb 1 Ringerike Hadeland 1,49% 1,55% 3 000 600
Spb 1 SMN 1,55% 1,62% 3 850 600
Spb 1 Søre Sunnmøre 1,59% 1,66% 3 500 720
Spb 1 Sogn og Fjordane 1,69% 1,75% 2 000 600
Spb Sør Grønt boliglån 1,65% 1,73% 3 500 780
Spb Vest Grønt Boliglån 1,55% 1,61% 2 500 660
Spb Øst Grønt boliglån 1,59% 1,66% 1 250 840

Om rentene:

Cultura Sparebank: Boliger med særskilte miljøkvaliteter kan gis inntil 0,2 % -poeng lavere lånerente enn det som er oppgitt for miljøboliglån.

Fana Sparebank: Renten på lån opp til 85 prosent av markedsverdi er litt dyrere enn om det ligger innenfor 75 prosent.

KLP: Hvis lånet skal gå opp til 85 prosent av markedsverdi er renten 0,55 prosentpoeng høyere. Må være medlem av KLP.

Landkreditt Bank
Renten er lavere på boliglån som er fra 2 millioner kroner.

Nordea
Renten er 0,1 prosentpoeng høyere hvis lånet går opp til 85 prosent av markedsverdi.

SpareBank 1 Hallingdal Miljølån
Du kan låne inntil 250.000 kroner til 0 prosent første år. Denne stiger til 0,5 % andre år, 1,0 % tredje år, og når maksimalrenten på 2,5 % det fjerde året. Denne renten gjelder til og med det 10. året. Da går lånet over til ordinære boliglånsvilkår. Kan ikke gis som avdragsfritt lån. Maksimallån er 1 million kroner. Skal du for eksempel låne tre millioner kroner til et boligkjøp, må du låne 2 millioner kroner til ordinære vilkår.

SpareBank 1 Hallingdal Grønt lån
Renten avhenger av energikarakteren. I renteoversikten er det brukt Energiklasse C. B gir 0,1 prosentpoeng lavere rente. A ytterligere 0,1 prosentpoeng lavere rente. Det er også forskjellige krav avhengig av når boligen er bygd.

SpareBank 1 Nordvest: Lånet har 0,7 prosentpoeng lavere rente enn ordinær boliglånsrente. I tillegg er det ikke etableringsgebyr, mot 3.000 kroner ellers.

SpareBank 1 Østlandet: Du kan låne inntil 250.000 kroner til 0 prosent første år. Denne stiger til 0,85 % andre år, 1,45 % tredje året, og når maksimalrenten på 2,05 % det fjerde år. Denne renten gjelder til og med det 10. året. Da går lånet over til ordinære boliglånsvilkår. Kan ikke gis som avdragsfritt lån. Maksimallån er 1 million kroner. Skal du for eksempel låne tre millioner kroner til et boligkjøp, må du låne 2 millioner kroner til ordinære vilkår.

Sparebanken Øst: Renten er en fra-rente, du kan altså på tilbud om en høyere rente. Det er ingen informasjon om dette lånet på Sparebanken Øst sin nettside.

 

Se også:

Guide til boliglån
Les mer om boliglån på Smarte Penger.

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.