Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er boliglånene som markedsføres som grønt boliglån, og rentene på de enkelte grønne lånene.

Mange banker har etter hvert begynt å tilby billigere boliglån hvis boligen, eller det du skal gjøre i boligen regnes som miljøvennlig. Hva som kreves for å få et grønt boliglån varierer noe mellom bankene. De aller fleste kaller disse lånene for Grønt boliglån.

Det er tre hovedtyper av grønne lån:

 • Kjøp eller bygging av miljøvennlig bolig
 • Oppgradere eksisterende bolig til høyere miljøstandard
 • Gjøre tiltak som er miljøvennlig, og som utløser støtte fra Enova.

Definisjoner av Grønt boliglån:

Energiklasse A
Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolering og bedre vinduer enn hva som er standard.

Energiklasse B
Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller har bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Passivhus
Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. De har et energibehov på omtrent 25 prosent av normen for vanlige hus. Passivhus har en egen standard NS3700.

Lavenergibolig
En lavenergibolig er har et totalt energibehov som er under halvparten av et gjennomsnittlig forbruk av energi for boliger i Norge

Svanemerket bygg
Et svanemerket bygg er godt isolert, og trenger derfor lite energi. Det skal ta hensyn til miljøet under hele byggeprosessen. Det stilles krav til materialer, god ventilasjon og material- og kvalitetskontroll.

Kravene for å få Grønt boliglån i bankene

Cultura Sparebank Miljøboliglån:
Renten avhenger av hvor miljøvennlig boligen er. Vurderingen av om boligen får miljørabatt avgjøres av boligens arealeffektivitet, energieffektivitet, materialer, ventilasjon, og innovasjon. 

Boligen blir tildelt en karakter som avgjør hvilken rente som gis.

DNB Grønt boliglån
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene DNB setter:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Grønt boliglån kan også brukes til refinansiering.

DNB - Boligbyggelag Grønt boliglån
Det er de samme kravene som gjelder som under DNB.

Disse boligbyggelagene er med: Bate, NOBL, TOBB, USBL.

Fana Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B, og må være bygget før 2019.

Hjartdalsbanken Grønt boliglån
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

JBF Bank og forsikring Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

KLP Grønt boliglån
For å få et Grønt boliglån må ett av to punkter oppfylles:

 1. Boligen som kjøpes må ha energiklasse A eller B.
 2. Du har mottatt Enova-tilskudd til oppgradering av boligen din i løpet av de siste to årene

Landkreditt Bank Grønt boliglån
For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Luster Sparebank Grønt bustadlån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Nordea Grønt boliglån

For å få et Grønt boliglån må boligen som kjøpes være i energiklasse A eller B. Dette er kravene Nordea setter:

 • A: Boligen har varmepumpe eller solenergi, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer. Passivhus vil få A.
 • B: Boligen har varmepumpe eller solenergi og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. I tillegg til oppvarming og isolasjon vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

OBOS-banken Grønt boliglån
Boligen må være miljøsertifisert. Det betyr at boligen er BREEAM-sertifisert med "level = very good", eller er svanemerket.

Orkla Sparebank Grønt boliglån
Boligen som kjøpes må ha energiklasse A eller B.

Rindal Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Romsdals Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sandnes Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres Grønt lån
Kravet for å få et grønt lån avhenger av når huset er bygget:

 • Byggeår før 2010: Energikarakter C eller bedre, og oppvarmingskarakter på gul eller bedre.
 • Byggeår mellom 2010 og 2016: Energikarakter B eller bedre, og oppvarmingskarakter på gul eller bedre.
 • Byggeår fra og med 2017: Energikarakter A, og oppvarmingskarakter på gul eller bedre.

Hvis lånet er over 4 millioner kroner, er renten 0,2 prosentpoeng lavere.

SpareBank 1 Nord-Norge Grønt boliglån
Huset må kvalifisere som passivhus, lavenergibolig eller energimerke A eller B.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Grønt boliglån
For å få Grønt boliglån må en bolig tilfredsstille følgende krav:

 • Energiklasse A
 • Oppgradering til energiklasse B

SpareBank 1 SMN Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 SR-Bank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 Østfold Akershus Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebank 1 Østlandet Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 Sørøst-Norge Grønne boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Grønt bustadslån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebanken Møre Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebanken Sogn og Fjordane Grønt bustadslån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Sparebanken Sør Grønt boliglån
Boligen må ha energiklasse A eller B, eller være bygd etter 2012.

Sparebanken Vest Grønt boliglån
Boligen må ha energiklasse A eller B.

Sparebanken Øst Grønt boliglån

For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier:

 • Energimerke A eller B
 • BREEAM-NOR Sertifisering (minimum Very good, Excellent eller Outstanding)
 • Svanemerket

Stadsbygd Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energimerke A eller B.

Storebrand Bank - Fremtid
Boligen må ha energiklasse A eller B.

Sunndal Sparebank Grønt boliglån
Grønt boliglån må tilfredsstille følgende kriterier: Bolig / fritidseiendom må være oppført 2009 eller senere og tilfredsstille TEK07, TEK10, TEK17 eller senere standarder. Leiligheter må være oppført 2012 eller senere og tilfredsstille TEK10, TEK17 eller senere standarder. Boligen har energiklasse A eller B.

Totens Sparebank Grønt boliglån
Boligen må ha energiklasse A eller B.

Trøndelag Sparebank Grønt boliglån
Har ingen info om grønne boliglån på sine nettsider.

Valdres Sparebank Miljølån
Boligen må ha energiklasse A eller B. Energiklasse B har 0,1 prosentpoeng høyere rente.

Valle Sparebank Grønt Bustadlån
Boligen må ha energiklasse A eller B

Ørskog Sparebank Grønt bustadslån
Boligen må ha energiklasse A eller B.

Rentene på grønne boliglån

En av fordelene med grønne boliglån er at mange av dem går opp til 85 prosent av markedsverdi. De "vanlige" boliglånene har de laveste rentene innenfor 50/60 prosent av markedsverdi.

Når du skal sammenligne grønne lån med vanlige boliglån er derfor hvor stor belåning du trenger som kan være avgjørende for hvilket lån som kommer best ut. Men generelt ligger grønne lån over 0,5 prosentpoeng lavere enn vanlige boliglån med samme sikkerhet.

Her kan du se hvilke renter som gjelder når boliglånet går opp til 85 prosent av markedsverdi.

Her kan du se boliglånene som går opp til 75/80 prosent av markedsverdi.

Det er normalt at grønne lån også kan brukes til refinansiering så lenge de tilfredsstiller kravene.

Lån på 2 millioner kroner

Her har vi sett på hva et lån på 3 millioner kronen vil koste, med 15 års nedbetalingstid. Noen av bankene har en høyere rente hvis lånet er under 2 millioner kroner.

Det er ikke alle som har oppgitt nye rentesatser på lån etter den siste hevingen av Styringsrenten i desember. Men det er ikke sikkert at renten vil bli hevet. Det er en del banker i toppen som ikke har endret rentesatsene. Dette gjelder: Hjartdal og Gransherad Sparebank, Luster Sparebank, Oppdalsbanken, Rindal Sparebank, Romsdals Sparebank, Valle Sparebank, Ørskog Sparebank.

De to første kolonnene er nominell og effektiv rente. Deretter etableringsgebyr (ink depotgebyr), og årlige terminomkostninger. Helt til høyre er det oppgitt hvor høyt opp det kan belånes i forhold til markedsverdien. Dette varierer mellom 50 og 85 prosent. Noen banker har forskjellige satser ved forskjellig grad av sikkerheten. Derfor er det noen banker som er med flere ganger i listen.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Bank Nom Eff Etblg. Term.g. Max
Romsdals Sparebank 5,15% 5,40% 8 500 720 85%
Oppdalsbanken (50%) 5,20% 5,41% 3 850 660 50%
Landkreditt (50%) 5,28% 5,42% 500 0 50%
Ørskog Sparebank 5,20% 5,43% 4 000 840 85%
Valdres Sparebank – Energiklasse A 5,25% 5,45% 2 750 600 75%
Rindal Sparebank 5,25% 5,45% 3 000 600 75%
Landkreditt 75%) 5,34% 5,48% 500 0 75%
Luster Sparebank 5,29% 5,50% 2 750 720 85%
Hjartdal og Gransherad Sparebank 5,29% 5,50% 3 000 720 85%
Valle Sparebank 5,30% 5,52% 3 500 780 75%
SpareBank1 Nord-Norge 5,29% 5,53% 5 300 780 85%
Nordea (75%) 5,34% 5,54% 0 780 75%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 5,35% 5,55% 2 550 600 85%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,34% 5,55% 3 000 600 85%
Valdres Sparebank – Energiklasse B 5,35% 5,55% 2 750 600 75%
Oppdalsbanken (75%) 5,35% 5,57% 3 850 660 75%
SpareBank 1 Hallingdal (85%) 5,35% 5,57% 3 450 720 85%
OBOS -banken 5,39% 5,57% 1 500 420 85%
KLP (75%) 5,40% 5,58% 1 500 420 75%
Cultura Sparebank 5,40% 5,60% 2 000 600 85%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 5,39% 5,61% 3 500 720 85%
Nordea (85%) 5,44% 5,64% 0 780 85%
SpareBank 1 Østlandet 5,44% 5,66% 2 900 720 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus 5,44% 5,67% 3 000 840 85%
Oppdalsbanken (85%) 5,45% 5,67% 3 850 660 85%
JBF Bank og forsikring 5,44% 5,68% 4 200 780 75%
Sunndal Sparebank 5,45% 5,69% 4 500 780 85%
DNB Boligbyggelag 5,49% 5,69% 0 780 85%
Sparebanken Øst 5,48% 5,70% 1 250 900 75%
DNB 5,49% 5,72% 3 190 780 85%
Orkla Sparebank 5,55% 5,78% 3 000 720 75%
Sparebanken Vest 5,59% 5,82% 2 900 780 85%
Sparebanken Møre 5,59% 5,84% 3 500 900 85%
SpareBank 1 SR-Bank 5,64% 5,87% 2 900 720 85%
SpareBank 1 SMN 5,64% 5,88% 3 850 720 85%
KLP (85%) 5,70% 5,90% 1 500 420 85%
Sparebanken Sogn og Fjordane 5,69% 5,92% 3 000 720 85%
Totens Sparebank 5,70% 5,93% 3 000 720 85%
SpareBank 1 Nordmøre 5,69% 5,95% 4 200 900 85%
Storebrand Fremtid (70%) 5,74% 5,97% 3 100 600 70%
Trøndelag Sparebank 5,75% 5,99% 3 000 780 85%
Sparebanken Sør 5,80% 6,05% 3 500 780 85%
Sandnes Sparebank 5,84% 6,09% 2 500 840 75%
Storebrand Fremtid (85%) 5,96% 6,20% 3 100 600 85%
Fana Sparebank (75%) 6,20% 6,44% 2 000 600 75%
Rørosbanken 6,25% 6,50% 1 750 600 75%
Fana Sparebank (85%) 6,40% 6,66% 2 000 600 85%

 

Se også:

Guide til boliglån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 50/60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste boliglån opp til 85 prosent av markedsverdi
Her kan du se hvilke banker som går opp til 85 prosent av markedsverdi, og hvilken rente de tilbyr.

Finn billigste Boliglån for unge og Førstehjemslån
Oversikten viser renter og gebyrer for bankene som tilbyr Boliglån for unge og Førstehjemslån.

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser renten på alle hyttelån.

Markedsoversikter
Se alle markedsoversiktene som ligger på smartepenger.no.