Valutalån vil si å låne penger i utenlandsk valuta.

Ideen er å låne penger i valutaen i et land der rentenivået er lavere enn i Norge. Et godt eksempel var Japan, der rentenivået har vært lavt i lang tid. Men i takt med fallende renter i Europa, inkludert Norge, er rentedifferansen mot Japan svært liten.

To måter å tjene (eller tape) på valutalån

Det er to måter du kan tjene penger på å ta opp et valutalån på.

  1. Lånevalutaen synker i forhold til den norske
  2. Renten er lavere i lånevalutaen

I begge tilfeller er du i praksis en valutaspekulant. Du kan godt låne i en valuta som har høyere rente enn det norske. Du satser dermed på at valutaen skal gå i riktig retning.

I det andre tilfeller satser du på at valutakursen ikke skal ødelegge for den rentegevinsten du har inne. Men det skal lite til før valutakursendringen skal ødelegge lønnsomheten.

Ingen lønnsomhet

Hvor lønnsomt et valutalån er, og har alltid vært avgjort av valutakursutviklingen. Stiger lånevalutaen med 10 prosent, har også lånet ditt gått opp med 10 prosent. Selv når du hadde en rentebesparelse på 5 prosent, kunne denne gevinsten være fordunstet på noen dager ved en kraftig oppgang i valutaen.

Regn selv med Valutalånskalkulatoren.

Tenk deg at du flytter lånet ditt fra en norsk bank og 3 prosent rente, og låner 1 million NOK i Japanske Yen til 2 prosent rente. Hvis alt holder seg konstant, vil du tjene 10.000 i året på renteforskjellen før skatt. Men tenk deg at yen styrker seg 1,5 prosent mot NOK uken etter at du tok opp lånet. Lånet ditt øker dermed over natten til 1.015.000 kroner. Dermed er hele rentedifferansen og mer til er spist opp i løpet av første uken. Slike valutaendringer er slett ikke uvanlige. Det er med andre ord svært risikabelt å låne i fremmed valuta.

I det lange løp skal det ikke være mulig å tjene på valutalån. Forklaringen er loven om renteparitet. Markedet sørger nemlig for at forskjeller i renten mellom land blir spist opp av endringer i valutakursen landene i mellom. Det du vinner i form av lavere rente, skal du i det lange løp tape i valutakurs. Men i enkelte perioder kan du vinne. Problemet er den høye risikoen på grunn av valutakursendringer. Som du så over, kan du den ene dagen ha et lån på 1 million norske kroner, og dagen etter kan lånet ditt plutselig være 50.000 kroner høyere. Du skal ha solid økonomi for å tåle slike svingninger.

Valutalån i Norge

Norske banker gir valutalån. De fleste storbankene tilbyr finansiering inntil 60 prosent. Normalt må du låne over 1 million kroner. Hvis valutakursen endrer seg mer enn 10 prosent og gir deg et valutatap, må du ofte tilby tilleggssikkerhet eller betale inn valutatapet ved neste forfall. Noe krever at du betaler inn kurstapet på lånet når hvert terminbeløp skal betales.

Etableringsgebyret og termingebyrene er normalt dyrere enn for et ordinært lån. Renten settes ved at banken tar utgangspunkt i valutaens korte rente. Dette er enten tre eller seks måneders LIBOR (dette er renten satt i det engelske finansmarkedet). Banken tar en i tillegg en rentemargin som varierer fra 1,5 til over 2 prosent.

Du må kunne tåle en smell

Siden valutalån er svært risikofylt, må du kunne tåle et tap. Du bør derfor ha både en solid økonomi og god sikkerhet for lånet. Du må i mange tilfeller betale inn mer på lånet hvis valutakursen går deg i mot, da må du ha disse pengene tilgjengelig.

Skatt

Renteutgiftene er fradragsberettiget som på lån i norsk valuta. En valutagevinst er skattepliktig. Et valutatap er fradragsberettiget.

Aktuelle valutaer

Det er japanske yen som over tid har hatt det laveste rentenivået. Men denne valutaen svinger mye. Det er derfor sveitserfrancs som oftest blir anbefalt til valutalån. Denne valutaen svinger lite, og har lavere rentenivå enn det norske. I den siste tiden er det mange valutaer som har blitt lavrentevalutaer. Du kan også låne til lav rente i dollar, euro og svenske kroner.

Valutalån er å fraråde for folk flest. Denne typen lån er først og fremst en valutaspekulasjon. Der har det alltid vært, og slik vil det bli.

 

Les mer om valuta:

Om valuta

Valuta - historiske kurser

Les mer om lånetyper:

Typer lån - hva skal du velge

Eksempler på månedlige tilbakebetalingsbeløp

Hvilket lån skal du nedbetale først?

Annuitetslån og serielån

Lån med fondssparing

Trapperentelån

Rammelån

Kalkulator:

Valutalånkalkulator
Her ser du hvordan endringer i valutakursene påvirker lånekostnaden for valutalån.

Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån