Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du flere lån, skal du alltid betale ned på det dyreste først.

Mange har forskjellige typer lån. For eksempel et boliglån, billån, forbrukslån, og kredittkortgjeld. Det er gjerne betydelige renteforskjeller mellom disse lånene. Det kan for eksempel skille opp til 20 prosentpoeng mellom boliglån og kredittkortgjeld.

Hvis det er vanskelig å få den nødvendige avdragsfrie perioden, skal du betale minst mulig i avdrag på det billigste lånet. Det mange har lett for å glemme, er at det er de totale avdragskronene som teller, ikke om avdragene innbetales på ett eller to lån.

Betal alltid det dyreste lånet først

Har du et boliglån med en rente på 2,5 prosent og et kredittkort på 20 prosent, lønner det seg å bruke alle avdragskronene på å nedbetale kredittkortet først.

Det mange har lett for å glemme, er at det er de totale avdragskronene som teller, ikke om avdragene innbetales på ett eller to lån.

Hvis det er vanskelig å få den nødvendige avdragsfrie perioden, skal du betale minst mulig i avdrag på det billigste lånet. I praksis er det lettest å få avdragsfrihet på boliglånet, eventuelt å forlenge nedbetalingstiden. Nedbetalingstiden kan forkortes igjen etter at du har nedbetalt de dyrere lånene.

Eksempel 1

Her er et eksempel som viser hva du kan spare på å rute avdragene inn på riktig sted.

I dette eksemplet er det to lån:

  1. Boliglån med en nedbetalingstid på 15 år, 2,5 prosent rente, 50 kroner i månedlig termingebyr
  2. Forbrukslån med en nedbetalingstid på 7 år, 16 prosent rente, og 50 kroner i månedlig termingebyr.

Slik vil rente og avdrag se ut i dette tilfellet.

Boliglånet Forbrukslånet
År Renter Avdrag Renter Avdrag
1 49 330 111 299 31 398 16 871
2 46 516 114 114 28 492 19 777
3 43 630 116 999 25 085 23 184
4 40 671 119 958 21 091 27 178
5 37 638 122 992 16 409 31 860
6 34 528 126 102 10 921 37 348
7 31 339 129 291 4 487 43 782
8 28 069 132 560 0 0
9 24 717 135 913 0 0
10 21 280 139 350 0 0
11 17 756 142 874 0 0
12 14 143 146 487 0 0
13 10 438 150 191 0 0
14 6 640 153 989 0 0
15 2 746 157 883 0 0

En mye smartere måte å nedbetale disse to lånene på er å få 2 års avdragsfrihet på boliglånet, og deretter nedbetale det på 13 år. Da kan forbrukslånet nedbetales på 2 år i stedet for 7 år.

Slik vil da utviklingen i renter og avdrag se ut:

Boliglånet Forbrukslånet
År Renter Avdrag Renter Avdrag
1 50 000 0 26 042 92 070
2 50 000 0 10 181 107 930
3 49 096 131 861 0 0
4 45 761 135 195 0 0
5 42 342 138 614 0 0
6 38 837 142 120 0 0
7 35 243 145 714 0 0
8 31 558 149 398 0 0
9 27 780 153 177 0 0
10 23 907 157 050 0 0
11 19 935 161 022 0 0
12 15 863 165 094 0 0
13 11 688 169 269 0 0
14 7 408 173 549 0 0
15 3 019 177 938 0 0

Denne endringen gjør at du sparer 58.663 kroner (43.997 kroner etter skatt.

Du betaler mer på boliglånet siden du har 2 års avdragsfrihet. Til gjengjeld sparer du over 100.000 kroner på forbrukslånet.

Boliglån Forbruk Sum
409 441 137 883 547 324
Etter 452 438 36 223 488 661
Forskjell 58 663

Eksempel 2

Under har vi laget et eksempel på i hvilken rekkefølge - og hvor raskt - det kan lønne seg å nedbetale de ulike lånene sine i.

I dette eksemplet har låntakeren fire forskjellige lån, der de samlede lånene er 2.340.000 kroner. De totale terminbeløpene per måned er 19.464 kroner. Dette er forutsetningene for lånesituasjonen:

Type lån Lån Rente Nedbt. Rente Avdrag Termin
Boliglån 2 000 000 3,00% 30 5 000 5 556 10 556
Billån 200 000 6,00% 7 1 000 2 381 3 381
Forbrukslån 100 000 15,00% 5 1 250 1 667 2 917
Kredittkort 40 000 20,00% 3 667 1 111 1 778
Sum 2 340 000     7 917 10 714 18 631

Den største delen av avdragene går her til boliglånene med 5.556 kroner i måneden av totale avdrag på 10.714 kroner.

Det mest lønnsomme er å gjøre om boliglånet til et avdragsfritt lån, inntil de andre lånene er nedbetalt. Det betyr at du skal rute de 5.556 kronene som skulle gått til boliglånet til kredittkortet. Dette vil da være nedbetalt innen ca 8 måneder. Deretter rutes avdragene til forbrukslånet, inntil dette er nedbetalt. Til slutt nedbetales billånet. I dette tilfellet vil de tre dyreste lånene være nedbetalt på under fire år.

Ved å rute avdragene til de dyreste lånene vil du i dette eksemplet spare omtrent 25.000 kroner. Dette oppnår du ved å betale akkurat det samme i avdragsdelen som i den opprinnelige nedbetalingsplanene på de fire lånene.

Bruk Lånesamlingskalkulatoren

Med denne kalkulatoren kan du sjekke hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Her legger du inn lånedataene på de eksisterende lånene, og på det nye lånet. Kalkulatoren regner ut hvor mye du sparer per år med dagens restgjeld på lånesamlingen (egentlig årstakten i første termin).

Her finner du lånesamlingskalkulatoren.

 

Se også:

Typer lån - hva skal du velge

Dette må du vurdere ved låneopptak

Guide til annuitetslån og serielån

Kalkulatorer:

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Når blir jeg gjeldfri
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.