Så mye koster lån som annuiitetslån og serielån deg per måned.

Nedenfor har vi satt opp tabeller over hvor mye lånene koster deg per måned. Dette er greit å ha når du skal se på hvor mye du kan låne. Her har vi tatt med forskjellige lånebeløp med forskjellige tilbakebetalingstider.

De to første tabellene er myntet på boliglån. Her har vi brukt en eksempelrente på 5 prosent.

Kolonnen for «Kun Rente» gjelder bare den første terminen. Rentedelen blir mindre i takt med at restgjelden synker.

Annuitetslån

I annuitetslånet vil summen av renter og avdrag være den samme i hele låneperioden.

Her har vi lagt inn månedlige terminbeløp på med ulike størrelser på lån og løpetid. Renten er 5 prosent.

Et lån på 1 million kroner vil for eksempel koste deg 7.908 kroner per måned når det skal tilbakebetales på 15 år. Med 25 års tilbakebetalingstid går terminbeløpet ned til 5.846 kroner. Kun renter utgjør 4.167 kroner per måned.

Tibakebetalingstid
Lån 5 år 15 år 25 år Kun rente
200 000 3 774 1 582 1 169 833
400 000 7 548 3 163 2 338 1 667
600 000 11 323 4 745 3 508 2 500
800 000 15 097 6 326 4 677 3 333
1 000 000 18 871 7 908 5 846 4 167
1 250 000 23 589 9 885 7 307 5 208
1 500 000 28 307 11 862 8 769 6 250
1 750 000 33 025 13 839 10 230 7 292
2 000 000 37 742 15 816 11 692 8 333
2 500 000 47 178 19 770 14 615 10 417
3 000 000 56 614 23 724 17 538 12 500

Dette kan du selv regne ut med annuitetslånskalkulatoren.

Serielån

Terminbeløpet som oppgis i serielån er det første terminbeløpet. Rentedelen blir mindre i takt med at restgjelden synker.

På et serielån betaler du mer avdrag i starten, derfor blir summen av renter og avdrag høyest i første termin. Terminbeløpet synker med jevn hastighet i hele låneperioden.

Her har vi lagt inn månedlige terminbeløp på med ulike størrelser på lån og løpetid. Renten er 5 prosent.

Tilbakebetalingstid
Lån 5 år 15 år 25 år Kun rente
200 000 4 167 1 944 1 500 833
400 000 8 333 3 889 3 000 1 667
600 000 12 500 5 833 4 500 2 500
800 000 16 667 7 778 6 000 3 333
1 000 000 20 833 9 722 7 500 4 167
1 250 000 26 042 12 153 9 375 5 208
1 500 000 31 250 14 583 11 250 6 250
1 750 000 36 458 17 014 13 125 7 292
2 000 000 41 667 19 444 15 000 8 333
2 500 000 52 083 24 306 18 750 10 417
3 000 000 62 500 29 167 22 500 12 500

Dette kan du selv regne ut med serielånskalkulatoren.

Forbrukslån

Forbrukslånene er beregnet som annuitetslån. Rentesatsen som er brukt er 18 prosent.

Forbrukslån er gjerne dyre lån, som skal betales ned på kort tid. Som oftest er ikke hovedproblemet den høye renten, men det faktum at lånet skal tilbakebetales raskt. Så lenge slike lån blir brukt til forbruksgjenstander, er det også høyst naturlig av tilbakebetalingstiden er kort.

Låner du 40.000 kroner, som skal tilbakebetales over to år til 18 prosent rente, betaler du samlet 7.928 kroner i renter i toårsperioden. Etter skatt blir dette 5.946 kroner. Selve tilbakebetalingen er altså nesten en åtte ganger større belastning i dette tilfellet.

Tilbakebetalingstid
Lån 2 år 5 år 7 år 10 år
20 000 998 508 420 360
40 000 1 997 1 016 841 721
60 000 2 995 1 524 1 261 1 081
80 000 3 994 2 031 1 681 1 441
100 000 4 992 2 539 2 102 1 802
125 000 6 241 3 174 2 627 2 252
150 000 7 489 3 809 3 153 2 703
175 000 8 737 4 444 3 678 3 153
200 000 9 985 5 079 4 204 3 604

 

Låneberegnings-kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Trapperentelånkalkulator
Et trapperentelån er et lån som egentlig består av to lån, med ulike rentesatser. Men det ser ut som om det er et lån.

Valutalånskalkulator
Her ser du hvordan endringer i valutakursene påvirker lånekostnaden for valutalån.

Les mer om lånetyper:

Typer lån - hva skal du velge

Hvilket lån skal du nedbetale først?

Annuitetslån og serielån

Lån med fondssparing

Trapperentelån

Valutalån

Rammelån

Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån