Et studielån har en del gode egenskaper som ingen andre lån har. En av fordelene er at studielånet er rentefritt under studietiden.

For å ha rett til studielån må du være tatt opp som elev/student, og ha rett til å gå opp til eksamen.

Du må som hovedregel være norsk statsborger, men også utenlandske statsborgere kan ha rett til studielån.

Les mer om kravene til søker her.

Borteboerstipend

Du er definert som borteboer når du bor borte fra foreldrene dine. Når du ta høyere utdanning kan opp til 40 prosent av lånet bli gjort om til stipend. Vilkårene er at du består eksamen, og ikke har formue eller inntekt over fastsatte grenser.

Les mer om reduksjon av lån og stipend.

Flere fordeler med studielån

Et studielån har en del egenskaper ved seg som du ikke finner ved andre lån. En av fordelene er at lånet er rentefritt under studietiden.

Av andre fordeler med Lånekassen kan vi nevne:

  • Lånene gis uten sikkerhet, og tar derfor ikke opp «panteplass».
  • Lånene har også en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet. Denne er også verd en god del.
  • Du er sikret rentefritak ved for eksempel sykdom og arbeidsledighet med varighet over tre måneder. Se mer under Rentefritak.

Over tid kan du regne med at renten i Lånekassen vil ligge under nivået til de beste boliglånsrentene. Se hvordan rentene blir fastsatt under «Renter og tilbakebetaling».

 

Les mer om studielån

Råd om studielån

Dette kan du få lån og stipend til

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Kalkulatorer:

Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.

Fra Lånekassen:

Stipend og lån til høyere utdanning

Stipend og lån til utdanning i utlandet

Stipend og lån til vanlig videregående utdanning

Støttekalkulator