Hvis du dør blir studielånet slettet. Ved uførhet kan også gjelden bli helt eller delvis slettet.

Hvis du blir minst 50 prosent varig ufør bestemmer inntekten din hvor mye som blir slettet. Før du kan få satt ned gjelden, må du uansett ha fått uføretrygd fra folketrygden.

Det er først når din brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) er under 308.994 kroner i året) at lånet blir slettet i sin helhet.

Hvor mye gjelden settes ned til, skaleres etter hvor høy inntekten din er. Har du en inntekt på over 445.539 kroner får du ingen reduksjon i studiegjelden.

Hvor mye gjelden blir redusert til, ser du av denne tabellen (gjelder for 2018):

Bruttoinntekt per år Ny gjeld Nytt terminbeløp
308 994 - 343 028 62 447 666
343 029 - 375 998 72 826 800
375 999 - 410 792 83 356 943
410 793 - 445 539 93 735 1 075
Over kr 445.539 Ingen endring i gjeld Samme

Hvis du har barn

Har du barn du forsørger, blir grensen hevet med 14.547 kroner per år for hvert barn. Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn under 16 år som lånetakeren forsørger, tatt med, Dette gjelder også særkullsbarn, og barn som låntageren betaler bidrag for.

Tidsbegrenset uførestønad

Hvis uførepensjonen er blitt gitt tidsbegrenset, kan du ikke få slettet lånet. I stedet kan du kan søke om rentefritak og betalingsutsettelse etter reglene som gjelder ved sykdom.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Ettergivelse av gjeld ved varig uførhet