Hvis du dør blir studielånet slettet. Ved uførhet kan også gjelden bli helt eller delvis slettet.

Før du kan få satt ned gjelden, må du uansett ha fått uføretrygd fra folketrygden.

Hvis du blir minst 50 prosent varig ufør bestemmer inntekten din hvor mye som blir slettet. Hvis du fikk AAP (arbeidsavklaringspenger) fra Nav helt fram til du fikk vedtak om uføretrygd, holder det med minst 40 prosent ufør het.

Det er først når din brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) er under 337.792 kroner i året) at lånet blir slettet i sin helhet.

Hvor mye gjelden settes ned til, skaleres etter hvor høy inntekten din er. Har du en inntekt på over 487.065 kroner får du ingen reduksjon i studiegjelden.

Hvor mye gjelden blir redusert til, ser du av denne tabellen (gjelder for 2021):

Brutto årsinntekt  Ny gjeld Nytt terminbeløp
337 792 - 366 926 kroner kr 68 268,00 kr 729,00
374 999 - 411 042 kroner kr 79 614,00 kr 875,00
411 043 - 449 079 kroner kr 91 125,00 kr 1 031,00
449 080 - 487 065 kroner kr 102 471,00 kr 1 175,00

Hvis du har barn

Har du barn du forsørger, blir grensen hevet med 15.903 kroner per år for hvert barn. Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn under 16 år som låntakeren forsørger, tatt med, Dette gjelder også særkullsbarn, og barn som låntakeren betaler bidrag for.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Når du er ufør