Hvis du dør blir studielånet slettet. Ved uførhet kan også gjelden bli helt eller delvis slettet.

Hvis du blir minst 50 prosent varig ufør bestemmer inntekten din hvor mye som blir slettet. Før du kan få satt ned gjelden, må du uansett ha fått uføretrygd fra folketrygden.

Det er først når din brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) er under 330.521 kroner i året) at lånet blir slettet i sin helhet.

Hvor mye gjelden settes ned til, skaleres etter hvor høy inntekten din er. Har du en inntekt på over 476.580 kroner får du ingen reduksjon i studiegjelden.

Hvor mye gjelden blir redusert til, ser du av denne tabellen (gjelder for 2020):

Brutto årsinntekt  Ny gjeld Nytt terminbeløp
330 521 - 366 926 kroner kr 66 798,00 kr 713,00
366 927 - 402 194 kroner kr 77 900,00 kr 856,00
402 195 - 439 412 kroner kr 89 163,00 kr 1 009,00
439 413 - 476 580 kroner kr 100 265,00 kr 1 150,00

Hvis du har barn

Har du barn du forsørger, blir grensen hevet med 15.561 kroner per år for hvert barn. Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn under 16 år som lånetakeren forsørger, tatt med, Dette gjelder også særkullsbarn, og barn som låntageren betaler bidrag for.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Ettergivelse av gjeld ved varig uførhet