Hvis du dør blir studielånet slettet. Ved uførhet kan også gjelden bli helt eller delvis slettet.

Hvis du blir minst 50 prosent varig ufør bestemmer inntekten din hvor mye som blir slettet. Før du kan få satt ned gjelden, må du uansett ha fått uføretrygd fra folketrygden.

Det er først når din brutto årsinntekt (person- og kapitalinntekt) er under 319.036 kroner i året) at lånet blir slettet i sin helhet.

Hvor mye gjelden settes ned til, skaleres etter hvor høy inntekten din er. Har du en inntekt på over 460.019 kroner får du ingen reduksjon i studiegjelden.

Hvor mye gjelden blir redusert til, ser du av denne tabellen (gjelder for 2019):

Brutto årsinntekt  Ny gjeld Nytt terminbeløp
319 036 - 354 176 kr kr 64 477,00 kr 688,00
354 177 - 388 218 kr kr 75 193,00 kr 826,00
388 219 - 424 143 kr kr 86 065,00 kr 974,00
424 144 - 460 019 kr kr 96 781,00 kr 1 110,00

Hvis du har barn

Har du barn du forsørger, blir grensen hevet med 15.020 kroner per år for hvert barn. Når inntektsgrensen skal økes på grunn av barn, blir alle barn under 16 år som lånetakeren forsørger, tatt med, Dette gjelder også særkullsbarn, og barn som låntageren betaler bidrag for.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Reduksjon i lån og stipend

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Fra Lånekassen:

Ettergivelse av gjeld ved varig uførhet