Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Studielån er noe som angår både de som allerede har det i dag, og de som har mulighet for å søke om lån fra Lånekassen senere.

Det er slett ikke alle som kan som søker om lån og stipend i Lånekassen. Dette er noe alle bør gjøre uansett hvor bemidlet man skulle være. For å få stipend må du gå veien om lån først. Lånet blir ikke gjort om til stipend før etter at du har bestått eksamen.

Lånet er uansett rentefritt i studieperioden, slik at du ikke kan tape på det å ha det i denne perioden.

Flere fordeler med studielån

Et studielån har en del egenskaper ved seg som du ikke finner ved andre lån. En av fordelene er at lånet er rentefritt under studietiden.

Av andre fordeler med Lånekassen kan vi nevne:

  • Lånene gis uten sikkerhet, og tar derfor ikke opp «panteplass». Da slipper du å ta opp lån som blir dyrere.
  • Lånene har også en innebygd gjeldsforsikring, som dekker både død og uførhet. Denne er også verd en god del.
  • Du er sikret rentefritak ved for eksempel sykdom og arbeidsledighet med varighet over tre måneder. Se mer under Rentefritak.

Hovedanbefalingene

Siden studielånet er det billigste lånet du vil få blir hovedanbefalingene derfor dette:

  • Lån mest mulig
  • Ikke bruk mer enn du ellers ville gjort
  • Utsett nedbetalingen lengst mulig
  • Ikke nedbetal studielånet
  • Ikke refinansier lånet i Lånekassen

Lån mest mulig i Lånekassen

Det lønner seg alltid å ta opp maksimalt med studielån, selv om du ikke trenger det. Det er rentefritt i studieperioden, og det er billigere enn de beste boliglånene som du kan skaffe deg senere.

Siden lånet er rentefritt, kan du i dette tilfellet sette pengene på en høyrentekonto, eller andre plasseringsformer med høyere risiko hvis du ønsker det.

De aller fleste vil ta opp lån etter at de er ferdige med studiene. Da vil dette lånet være billigere enn andre lån du kan ta opp, også boliglån med god sikkerhet.

Svært ofte vil en førstegangsetablerer trenge egenkapital for å komme inn på boligmarkedet. Da vil penger som er til overs fra studielånet komme gått med. Et annet poeng er at dette kan erstatte den dyreste toppfinansieringen av boligen. I dette tilfellet er rentebesparelsen mye høyere enn i forhold til de gunstigste boliglånene.

Hvis du er så heldig at du ikke trenger noe låne etter studietiden, er det bare å nedbetale lånet når det blir rentebærende. Dessuten er de beste alternativene på høyrentekontoene såpass gode at de nok vil ligge over studielånsrenten. Rentene kan du sjekke i Høyrentekalkulatoren.

Ikke bruk mer enn du ellers ville har gjort

Hvis du er i en situasjon at du ikke må bruke opp alle pengene, er det viktig å passe på at du ikke bruker mer penger enn du ellers ville gjort. Hvis det blir slik at du øker forbruket «unødvendig», er det ikke noe spesielt godt råd å låne mest mulig.

Utsett lånet mest mulig

Du kan utsette betalingen på lånet. Siden dette lånet er det billigste du har, er det bedre å bruke pengene på å nedbetale andre lån.

Du trenger ikke å bruke lengre tid på å betale ned lånene totalt sett. Det du gjør er å nedbetale ekstra på det dyreste lånet, tilsvarende det du har utsatt i Lånekassen. Du kan senere øke nedbetalingstakten i Lånekassen.

Effekten av å gjøre dette er at du samlet har samme nedbetalingstid på lånene, men du har nedbetalt de dyrere lånene raskere, og dermed spart penger.

Ikke nedbetal studielånet

Det lønner seg ikke å betale ned på studielånet. Dette er spesielt viktig å tenke på i tider da renten ligger over de vanlige boligrentene. Studielånet er normalt det siste lånet du skal nedbetale.

Hvis du ikke har andre lån, er det være bedre å sette dem på en av de beste høyrentekontoene. Da har du en likviditetsreserve som ikke koster deg noe. Det kan også hende at du trenger lån senere.

Ikke refinansier studielånet

I perioder med rentefall vil renten i Lånekassen være høyere enn for eksempel boligrenter. Ikke fall for fristelsen til å refinansiere lånet i en slik situasjon.

 

Les mer om studielån:

Statens Lånekasse for utdanning

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Reduksjon i lån og stipend

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Kalkulatorer:

Finn billigste boliglån

Finn beste høyrentekonto

Fra Lånekassen:
Stipend og lån til høyere utdanning

Stipend og lån til utdanning i utlandet

Stipend og lån til vanlig videregående utdanning