Grunnlaget for normrenten er et utvalg som består av de billigste boliglånene.

Normrenten brukes til å beskatte rimelige lån i arbeidsforhold. Hvis lånerenten fra arbeidsgiver, eller indirekte via arbeidsgiver er lavere beskattes dette. Lån i Statens Pensjonskasse er et av lånene som styres av denne renten.

Fra 1.3.2016 er normrenten fastsatt ut fra disse kriteriene:

  • Boliglån på 1,5 millioner kroner
  • Ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi
  • Nedbetales over 30 år som et annuitetslån
  • Effektiv rente er grunnlaget
  • Låntaker er 45 år
  • Landsdekkende långiver
  • Det skal ikke være krav om medlemskap i en organisasjon, eller en spesiell yrkestilknytning.

En finansinstitusjon skal bare regnes med én gang.

Uttrekket foretas hver tirsdag i observasjonsperioden på to måneder med start den 1. i hver av månedene januar, mars, mai, juli, september og november. 

Basisrenten er det aritmetiske snittet av de fem laveste prisene på boliglån. Normrenten er lik basisrenten fratrukket 0,15 prosentpoeng, avrundet til nærmeste hele desimal.

Renten kan endres hver annen måned (januar, mars, mai, juli, september og november). For at renten skal endres, må renteendringen være større enn 0,10 prosent.

Det vil være et etterslep på to måneder fra endringer i rentene slår ut i normrenten. Hovedårsaken til dette er å gjøre det mulig for långiver å tilpasse sine utlånsrenter i tråd med annet regelverk.

Slik har normrenten utviklet seg

Dette har vært normrentesatsene fra januar 2018:

Periode 2018 2019 2020 2021
Januar og februar 2,20% 2,10% 2,60% 1,50%
Mars og april 2,20% 2,10% 2,60% 1,50%
Mai og juni 2,20% 2,10% 2,60%
Juli og august 2,10% 2,20% 2,20%
September og oktober 2,10% 2,20% 1,50%
November og desember 2,10% 2,50% 1,50%
Gjennomsnitt 2,15% 2,20% 2,17% 1,50%

Årsgjennomsnitt

Dette har vært årsgjennomsnittet fra 2005 til og med 2020:

År Rente
2020 2,17%
2019 2,20%
2018 2,15%
2017 2,20%
2016 2,28%
2015 2,72%
2014 2,63%
2013 2,25%
2012 2,42%
2011 2,75%
2010 2,46%
2009 3,58%
2008 5,79%
2007 4,42%
2006 2,92%
2005 2,50%

 

Se også:

Låne av arbeidsgiver

Les mer på andre nettsteder:

Skatteetaten: Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver