Dette kan du låne i forhold til beløpet du har til rådighet til å betale lån med.

Utgangspunktet for hvor mye du kan låne er en budsjettrente på 7 prosent, dette er 5,46 prosent etter skatt. Det er deretter lettest å tenke seg at du skal betale en viss prosentandel av boliglånet i avdrag.

Med høy belåning bør du betale 4 prosent av lånet i avdrag. Med sikkerhet mellom 60 og 80 prosent av omsetningsverdi bør du betale 2 prosent. Har du nok egenkapital er du ikke nødt til å betale avdrag, men du kan jo selvfølgelig velge å gjøre det.

Nå kan du se på den disponible inntekten din og gange den opp med en faktor ut fra følgende tabell:

Lån i forhold til omsetningsverdi Faktor
Belåning utover 80 prosent av omsetningsverdi 10
Belåning mellom 60 og 80 prosent av omsetningsverdi 12
Belåning med meget god sikkerhet 15

Har du netto 170.000 kroner disponibelt, kan du låne 1.700.000 kroner (10-gangeren) hvis du har høy belåning. Med god sikkerhet kan du låne 15-gangeren, og da blir beløpet 2.550.000 kroner.

For å beregne hvor mye du kan låne er det enklere å bruke kalkulatoren "Hvor mye kan du låne".

Lån i forhold til inntektsøkning

Sett at du bruker hele inntektsøkningen til å øke opplåningen. Hvor mye kan du da øke lånet med? Det er flere faktorer som avgjør dette. Rente, lånetype og marginalskatten på inntekten avgjør dette.

Sett at du tjener 10.000 kroner ekstra, og har en marginalskatt på 43,4 prosent. Da beholder du 5.660 kroner. Alt dette skal du bruke på å betjene et ekstra lån. For å være på den sikre siden sier vi at renten skal være 7,0 prosent, og lånet skal nedbetales som et serielån over 25 år.

I dette tilfellet vil ekstrainntekten klare å betjene et lån på 59.800 kroner. Marginalt kan du altså låne 6 ganger ekstrainntekten (med denne marginalskatten). Hvis du stedet sier hele inntektsøkningen skal gå til å betjene et avdragsfritt lån, vil lånet kunne være på 103.700 kroner.

Du kan beregne hvor mye en ekstrainntekt dekker i lån med kalkulatoren Hvor stort lån dekker inntekten.

Tabellen nedenfor viser hvor mye en inntektsøkning på 10.000 kroner kan gi av økt belåning, med tre forskjellige rentenivåer, og tre typer lån

Skatt 43,4% 3,00% 5,00% 7,00%
Serielån 25 år 89 300 71 600 59 800
Annuitetslån 25 år 106 200 89 400 76 200
Avdragsfritt 241 900 145 100 103 700
Skatt 34,4% 3,00% 5,00% 7,00%
Serielån 25 år 103 500 83 000 69 300
Annuitetslån 25 år 123 100 103 600 88 300
Avdragsfritt 280 300 168 200 120 100

Beregningene tar utgangspunkt i et årlig etterskuddsvis lån. Det er kostnadene første året som det regnes på.

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på lånebehov

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.