Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette kan du låne i forhold til en innteksøkning, når hele beløpet (etter skatt) skal brukes til lån.

Sett at du bruker hele inntektsøkningen til å øke opplåningen. Hvor mye kan du da øke lånet med? Det er flere faktorer som avgjør dette. Rente, lånetype og marginalskatten på inntekten avgjør dette.

Sett at du tjener 10.000 kroner ekstra, og har en marginalskatt på 43,4 prosent. Da beholder du 5.660 kroner. Alt dette skal du bruke på å betjene et ekstra lån. For å være på den sikre siden sier vi at renten skal være 7,0 prosent, og lånet skal nedbetales som et serielån over 25 år.

I dette tilfellet vil ekstrainntekten klare å betjene et lån på 59.800 kroner. Marginalt kan du altså låne 6 ganger ekstrainntekten (med denne marginalskatten). Hvis du stedet sier hele inntektsøkningen skal gå til å betjene et avdragsfritt lån, vil lånet kunne være på 103.700 kroner.

Du kan beregne hvor mye en ekstrainntekt dekker i lån med kalkulatoren Hvor stort lån dekker inntekten.

Tabellen nedenfor viser hvor mye en inntektsøkning på 10.000 kroner kan gi av økt belåning, med tre forskjellige rentenivåer, og tre typer lån

Skatt 43,4% 3,00% 5,00% 7,00%
Serielån 20 år 77 000 64 000 54 000
Annuitetslån 20 år 90 000 78 000 68 000
Avdragsfritt 242 000 145 000 104 000
Skatt 34,0%
Serielån 20 år 90 000 74 000 63 000
Annuitetslån 20 år 104 000 90 000 79 000
Avdragsfritt 282 000 169 000 121 000

Beregningene tar utgangspunkt i et årlig etterskuddsvis lån. Det er kostnadene første året som det regnes på.

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på lånebehov

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.