LittExtra er en lånetype som er spesielt myntet på pensjonister. Fordelen med denne typen lån er at du kan frigjøre egenkapital i boligen, samtidig som du har en livsvarig borett.

Med et Seniorlån eliminerer du altså risikoen for at lånet en dag skal vokse deg over hodet, slik at du blir presset til å selge deg ut av boligen. Nå er riktignok risikoen for akkurat det ganske liten, men den er ikke null, og den kan uansett føles overveldende.

Les også: Hvordan du kan låne til pensjon ved å bruke boligverdien

Du må være over 60 år (begge hvis du er gift) for å kunne benytte deg av dette tilbudet. Utbetalingen kan vare frem til 95 år.

Det er åpent for hele landet, men bostedet har betydning for hvor mye du kan få utbetalt. Bor du på steder med et svakt boligmarkedet, kan du låne mindre. Boligen din er sikkerheten til LittExtra og er boligmarkedet preget av fraflytting, har det negativ betydning for den fremtidige boligverdiutviklingen.

Hva du har i inntekt har ingen betydning for hvor mye du kan låne.

Dette er de viktigste egenskapene til LittExtra:

 • Lånet gis med pant i boligen, med en livsvarig rett til å bo i boligen. Kan ikke ta med hytte i pantet.
 • Du beholder eierskapet til boligen. En verdistigning tilfaller deg eller dine arvinger.
 • Du kan velge mellom å få lånet utbetalt som en engangssum, eller som en årlig sum. Du kan også velge en kombinasjon av dette.
 • Renten på lånet er flytende, og er drøyt 1 prosentpoeng høyere enn renten på boliglån innenfor 75 prosent av boligverdi.
 • Du betaler ikke renter eller avdrag. Dette blir tillagt lånesaldoen din, slik at gjelder vokser i takt med løpende renter.
 • Du kan trekke fra påløpte renter i skattemeldingen. Selv om du ikke betaler dem, har du rett til å trekke fra påløpte renter.
 • Lånet forfaller først ved permanent overgang til sykehjem eller ved død.
 • Du kan når som helst avslutte låneforholdet.
 • Arvingene kan overta boligen ved å gjøre opp lånet.
 • Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som må dekke tapet.

Dette kan du få utbetalt

Hvor mye du får utbetalt avhenger av flere forhold:

 • Boligens verdi
 • Alder: Minimumsalder er 60 år. Jo eldre du er, desto mer får du utbetalt.
 • Om det er en eller to som bor i boligen.
 • Hvor du bor: Det er bare på steder med et velfungerende boligmarked det gis lån.

I tabellen under kan du se hvor høye engangsutbetalingene og de månedlige utbetalingene kan være. Her har vi brukt fire millioner som markedsverdi på boligen. Vi har sett på fire forskjellige alderstrinn. Utbetalingene blir lavere for et par enn for en enslig. Grunnen til det er at det er forventet gjenstående levetid (for lengstlevende) er lenger for et par.

For eksempel vil en enslig person på 65 år i sone 1 få en engangsutbetaling på 1.130.000 kroner. Alternativt vil den månedlige utbetalingen være 6.986 kroner. For et par der begge er 65 år vil utbetalingen være 1.070.000 kroner.

Engangsutbetalinger
Alder Enslig Par
60 år 950 000 900 000
65 år 1 130 000 1 070 000
70 år 1 340 000 1 270 000
75 år 1 600 000 1 520 000
Månedlige utbetalinger
Alder Enslig Par
60 år 5 604 5 309
65 år 6 986 6 615
70 år 8 869 8 406
75 år 11 724 11 138

For å finne ut hvor mye du kan få utbetalt er det laget en egen LittExtra-kalkulator. Du finner den samme kalkulatoren på nettsidene til bankene som tilbyr dette produktet. Der kan du legge inn alderen din/deres, postnummeret der du bor, og markedsverdien på boligen

Tilbydere av LittExtra

Det er ni banker som tilbyr LittExtra. I oversikten nedenfor ser du hva de kaller produktet, og lenker til omtalen av produktet.

Selve produktet er likt mellom bankene. Renter og gebyrer fastsettes av bankene selv.

Renten på LittExtra ligger vanligvis 1 til 1,5 prosentpoeng over rammelånsrenten i samme bank. Du betaler altså en ganske høy premie for å ha den livsvarige boretten når du velger LittExtra.

Dette er tilbyderne av produktet:

Banker Produktnavn
Bien Sparebank Litt Extra - Seniorlån
BN Bank Seniorlån
Fornebubanken Seniorlånet
Jerbanepersonalets Sparebank Seniorlånet LittExtra
KLP Seniorlån
Lillestrømbanken Litt Extra - Seniorlån
OBOS OBOS LittExtra
Sparebanken Vest Seniorlån
Strømmen Sparebank Seniorlån - LittExtra

 

Se også:

Guide til boliglån

Guide til rammelån

Markedsoversikter for boliglån:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de billigste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle boliglån med flytende rente som er registrert på Finansportalen.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.