Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstall for forbruksutgifter

Disse tallene er til god hjelp når du skal sette opp et budsjett. De fleste vet ikke helt hva de bruker på mat, klær osv. Budsjettet tar hensyn til antall familiemedlemmer, kjønn og alder.

Tallene forutsetter at forbruksnivået er forholdsvis nøkternt. Men det er ikke et budsjett som skal vise hva det går an å klare seg på. «Overlevelsestallene» vil ligge en god del lavere.

Det blir skilt mellom månedlige utgifter per person og utgifter som går på selve husholdningen. Den førstnevnte knyttes altså til hver enkelt, som igjen avhenger av kjønn og alder. Utgifter som går på husholdningen avhenger av antall personer i husholdningen.

Husholdningsutgifter vil være fallende per person siden flere personer kan bruke en del av de samme tingene.

Summen av utgiftene

Dette er summen av de månedlige utgiftene til:

  • Mat og drikke
  • Klær og sko
  • Personlig pleie
  • Lek og mediebruk
  Sum
Alder Kvinne Mann
0,5-1 1 480 1 480
1 2 160 2 160
2 2 490 2 490
3 2 620 2 610
4-5 2 520 2 520
6-9 3 300 3 300
10-13 4 030 4 080
14-17 4 780 5 040
18-50 5 010 5 360
51-60 4 950 5 360
61- 15 720 4 910

Du kan beregne hva disse utgiftene er selv med «Budsjettkalkulator forbruksutgifter». Der kan du velge alder og kjønn på hver enkelt i husholdningen.

Kostnadene på underpostene

Dette er de månedlige kostnadene for de fire postene:

  Mat og drikke Klær og sko
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 670 670 350 350
1 970 970 470 470
2 1 250 1 250 520 520
3 1 250 1 250 530 520
4-5 1 250 1 250 520 520
6-9 1 800 1 800 570 570
10-13 2 020 2 240 590 560
14-17 2 260 2 810 800 660
18-50 2 240 2 790 830 780
51-60 2 240 2 790 830 780
61- 2 010 2 340 830 780
  Personlig pleie Lek og mediebruk
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 320 320 140 140
1 360 360 360 360
2 360 360 360 360
3 240 240 600 600
4-5 150 150 600 600
6-9 230 230 700 700
10-13 380 240 1040 1040
14-17 530 380 1190 1190
18-50 720 570 1220 1220
51-60 660 570 1220 1220
61- 660 570 12220 1220

Kilde: SIFO

«Mat og drikke» dekker det du kjøper til husholdningen av dette. Den inneholder ikke kjøp av alkoholholdige drikkevarer. Heller ikke varer som sjokolade og chips.

«Klær og sko» skal dekke hele årsbehovet og ta hensyn til årstidsvariasjon, dessuten klær for vanlige sports- og fritidsaktiviteter og til formelle anledninger.

«Personlig pleie» skal dekke utgifter til såpe, enkel tannpleie, begrenset mengde kosmetikk, frisør, barbersaker, bleier m.m. Ett tannlegeettersyn pr. år inngår også..

«Lek og mediebruk» omfatter varer som leker til barn, sykler, sportsutstyr, bøker, dataspill, kino, teater, medlemskontingenter mm. Utgifter til mobiltelefoner med i alle aldersgrupper fra 10 år.

«Andre dagligvarer» omfatter papirvarer, vask/ rengjøringsartikler og varer som lyspærer, batterier, blyanter, plaster osv.

«Husholdningsartikler» dekker hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr etc, samt husholdningstekstiler som sengetøy, håndklær, gardiner.

Kostnader som ikke er tatt med i beregningen er telefon, bredbånd, mediebruk, diverse fritidskostnader samt bilkostnader. Disse er svært individuelt betinget, og vil komme i tillegg.

SIFO beregner også gjennomsnittskostnader for spedbarnsutstyr. Her er kostnadene beregnet til 3.630 kroner per mnd de siste seks månedene før fødselen, og deretter 760 kroner i måneden i ett år etter. Samlet kostnad i halvannet år for dette blir dermed 30.900 kroner.

Husholdspesifikke utgifter

De husholdningsspesifikke utgiftene avhenger av hvor mange personer husholdningen består av. Budsjettet er satt opp med husholdningsstørrelser fra 1 til 7 personer.

Antall Andre dagligvarer Husholds-artikler Møbler Sum
1 240 370 360 970
2 300 400 400 1 100
3 400 480 490 1 370
4 560 610 620 1 790
5 650 670 730 2 050
6 830 750 870 2 450
7 800 780 1 000 2 580

«Andre dagligvarer» omfatter papirvarer, vask/ rengjøringsartikler og varer som lyspærer, batterier, blyanter, plaster osv.

«Husholdningsartikler» dekker hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr etc, samt husholdningstekstiler som sengetøy, håndklær, gardiner.

«Møbler» er beregnet ut fra hva man i gjennomsnitt bruker sett på lang sikt.

Det blir også beregnet utgifter for mediebruk. Her ligger det utgifter til internett (f.eks. bredbånd), pc, kanalpakker til tv, TV-lisens, strømmetjenester, noe fritidsutstyr knyttet til husholdningen, aviser, og innboforsikring (ligger i området 2.060 til 2.320 kroner i mnd). Disse har vi ikke tatt med tall for fordi dette vil variere veldig, og du får regning på det aller meste av disse kostnadene.  Disse er altså enkle å sette opp selv, og gjøres best ved å sette de opp på flere poster.

Stordriftsfordeler

Når husholdningen når en viss størrelse, vil man få en stordriftsfordel. SIFO regner med at i en kjernefamilie på fire vil stordriftsfordelen utgjøre 20 prosent. Vi foreslår følgende glidende skala for utregning av «stordriftsfordeler»:

  Antall i husholdningen
Post 1 2 3 4 5 6 7
Mat og drikke 0% 15% 20% 24% 25% 26% 27%
Klær og sko 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Helse og hygiene 0% 8% 10% 11% 12% 13% 13%
Lek og fritid 0% 10% 13% 15% 16% 17% 17%

Eksempel på budsjett

Her ser vi på en familie med to barn på fem år (gutt) og ti år (jente). I kolonnen for «justert» er effekten av stordriftsfordeler lagt inn. Tallene er lagt inn både på månedlig og årlig basis.

Post Utgift Justert
Mat og drikke 8 300 6 310
Klær og sko 2 720 2 720
Personlig pleie 1 820 1 620
Lek og mediebruk 4 080 3 470
Andre dagligvarer 560 560
Husholdsartikler 610 610
Møbler 620 620
Sum utgifter 18 710 15 910

 

Les mer om budsjett:

Privatbudsjett
Slik setter du opp et budsjett.

Kalkulatorer:

Kalkulator forbruksbudsjett
Kalkulatoren regner automatisk ut et budsjett basert på alder og kjønn på familiemedlemmene.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Les mer på andre nettsteder:

SIFO- Referansebudsjett
Les mer om referansebudsjettet på SIFO's sider.

SIFO- Budsjettkalkulator
SIFO har også en kalkulator som gir deg en litt annen variant enn den som ligger her.