Her ser vi på hvor mye man kan låne med forskjellige eksempler på familiesammenseteninger.

I det første eksemplet ser vi på et par. Vi ser på tallene når de ikke har barn, deretter en tenkt situasjon der de har stiftet familie, og har to barn. Inntekten er 500.000 kroner for hver av dem. Med to barn legges barnetrygden til inntekten (24.816 kroner).

I det andre eksemplet tar vi for oss hva to forskjellige forbruksnivåer betyr for hvor mye du kan låne. Her bruker vi en inntekt på 500.000 kroner. I dette eksemplet kan den enslige med lavt pengeforbruk låne vesentlig mer enn en person med høyt pengeforbruk. Vi ser også at enslige kan låne mye mindre i forhold til inntekten enn når det er to i husholdningen.

Kalkulatoren «Hvor mye kan du låne»

For å gjøre dine egne beregninger kan du bruke kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

I denne kalkulatoren beregnes skatten (2019-skatt) automatisk ut fra tallene du legger inn. Den har også integrert automatisk beregning av forbrukstall for mat, klær ol ut fra familiesammensetningen.

Hjelpekalkulatorer

På Smarte Penger finner du en rekke kalkulatorer som kan hjelpe deg å finne de korrekte utgiftene.

Eksempel 1

Det er brukt en rente på 7 prosent når størrelsen på låneevnen beregnes.

Dette eksemplet viser en situasjon hva et barnløst par kan låne, mot hva låneevnen er med to barn. Å få barn medfører store kostnader, og vil redusere låneevnen. I eksemplet nedenfor reduserer det å få to barn låneevnen med omtrent 1,6 millioner kroner.

Par
Bare paret Med familie
Samlede inntekter 1 000 000 1 024 800
Skatt 245 000 233 000
Netto inntekt 755 000 791 000
Hentet fra SIFO:
Mat og drikke 66 200 104 100
Klær og sko 22 700 39 200
Personlig pleie 18 200 25 800
Lek og mediebruk 32 100 52 100
Andre dagligvarer 4 500 8 400
Husholdningsartikler 6 000 9 200
Sum utgifter 149 700 238 800
Andre utgifter:
Barnehage 0 40 000
Bilutgifter (verdifall, drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 80 000 80 000
Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg, eiendomsskatt) 36 000 0
Bolig: Strøm/annen energibruk 10 000 20 000
Boligvedlikehold 5 000 10 000
Fagforeningskontingent 4 000 4 000
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 20 000 25 000
Forsikringer (inkludert innbo/bygning) 10 000 20 000
Lånekostnader i dag (før nytt lån) 0 0
Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv) 0 0
Reiseutgifter/månedskort 12 000 12 000
Telefon/mobil/bredbånd/TV 15 000 20 000
Tidsskrifter/abonnement 10 000 15 000
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 10 000 10 000
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter 40 000 50 000
Ekstra reserve/Annen sparing 0 0
Sum andre kostnader 252 000 306 000
Sum utgifter 401 700 544 800
Netto disponibelt til lån 353 300 246 200
Dette kan du låne 4 760 000 3 160 000
Andre nøkkeltall:
Gjeld i forhold til inntekt 4,8 3,1
Lånekostnader i % av inntekt 42,7 % 28,30%
Skatteprosent før nytt lån 24,5 % 24,50%
Skatteprosent etter nytt lån 15,2 % 18,30%

Eksempel 2

Her er det lagt inn to eksempler som viser låneevnen med høyt og lavt forbruk.

Med en inntekt på 500.000 kroner og høyt forbruk er det umulig å få kjøpt en bolig. Selv når det legges inn et lavt forbruk er ikke låneevnen større enn 2,27 millioner kroner.

Enslig
Høyt forbruk Lavt forbruk
Samlede inntekter 500 000 500 000
Skatt 128 400 121 000
Netto inntekt 371 600 379 000
Hentet fra SIFO:
Mat og drikke 43 200 25 900
Klær og sko 11 000 6 600
Personlig pleie 8 700 5 200
Lek og mediebruk 17 900 10 700
Andre dagligvarer 3 600 2 200
Husholdningsartikler 5 600 3 300
Sum utgifter 90 000 53 900
Andre utgifter:
Barnehage 0 0
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 60 000 30 000
Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg., eiendomskatt) 30 000 30 000
Bolig: Strøm/annen energibruk 10 000 10 000
Boligvedlikehold 10 000 5 000
Fagforeningskontingent 0
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 20 000 10 000
Forsikringer (inkludert innbo/bygning) 10 000 5 000
Lånekostnader i dag (før nytt lån) 0 0
Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv) 0 0
Reiseutgifter/månedskort 12 000 12 000
Telefon/mobil/bredbånd/TV 10 000 10 000
Tidsskrifter/abonnement 5 000 5 000
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 15 000 5 000
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter 20 000 15 000
Ekstra reserve/Annen sparing 0 0
Sum andre kostnader 202 000 137 000
Sum utgifter 292 000 190 900
Netto disponibelt til lån 79 600 188 100
Dette kan du låne 1 070 000 2 270 000

Tommelfingerreglene

Hvor mye du kan låne avhenger også av hvor mye egenkapital du har. Hvis du må fullfinansiere en bolig er det mye viktige å nedbetale noe på lånet, enn når du har svært god sikkerhet.

I beregningen for hvor mye de kan låne i eksemplene nedenfor har vi brukt tommelfingerreglene i artikkelen Lån i forhold til disponibel inntekt.

  • Belåning utover 80 prosent av omsetningsverdi kan man låne 10 ganger disponibel inntekt
  • Belåning mellom 60 til 80 prosent av omsetningsverdi kan man lån 12 ganger disponibel inntekt
  • Belåning når man er innenfor 60 prosent av markedsverdien kan man låne 15 ganger disponibel inntekt

Med disponibel inntekt menes er inntekten som fremkommer etter at skatt og alle utgifter er trukket fra inntekten. Denne netto disponible inntekten ganges opp med faktorene ovenfor. 

Faktoren på 10 og 12 er ganske streng ut fra det lave rentenivået som er nå. Faktorene blir bestemt ut fra en lånerente på 8 prosent, som ligger 5-6 prosent over dagens boligrentenivå.

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.