Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser vi på hvor mye man kan låne med forskjellige eksempler på familiesammensetninger.

I det første eksemplet ser vi på et par. Vi ser på tallene når de ikke har barn, deretter en tenkt situasjon der de har stiftet familie, og har to barn. Inntekten er 600.000 kroner for hver av dem. Med to barn (4 og 11 år) legges barnetrygden til inntekten (32.760 kroner).

I det andre eksemplet tar vi for oss hva to forskjellige forbruksnivåer betyr for hvor mye du kan låne. Her bruker vi en inntekt på 600.000 kroner. I dette eksemplet kan den enslige med lavt pengeforbruk låne vesentlig mer enn en person med høyt pengeforbruk. Vi ser også at enslige kan låne mye mindre i forhold til inntekten enn når det er to i husholdningen.

Kalkulatoren «Hvor mye kan du låne»

For å gjøre dine egne beregninger kan du bruke kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

I denne kalkulatoren beregnes skatten (2023-skatt) automatisk ut fra tallene du legger inn. Den har også integrert automatisk beregning av forbrukstall for mat, klær ol ut fra familiesammensetningen.

Hjelpekalkulatorer

På Smarte Penger finner du en rekke kalkulatorer som kan hjelpe deg å finne de korrekte utgiftene.

Eksempel 1 på hvor mye du kan låne

Det er brukt en rente på 7 prosent når størrelsen på låneevnen beregnes.

Dette eksemplet viser en situasjon hva et barnløst par kan låne, mot hva låneevnen er med to barn. Å få barn medfører store kostnader, og vil redusere låneevnen. I eksemplet nedenfor reduserer det å få to barn låneevnen med 1,78 millioner kroner.

  Par  
  Bare paret Med 2 barn  
Samlede inntekter 1 200 000 1 232 760  
Skatt 292 000 292 000  
Netto inntekt 908 000 940 760  
Hentet fra SIFO:      
Mat og drikke 93 700 137 800  
Klær og sko 23 600 35 900  
Personlig pleie 20 800 25 800  
Lek og mediebruk 39 600 57 500  
Andre dagligvarer 5 000 8 100  
Husholdningsartikler 5 500 7 500  
Sum utgifter 188 200 272 600  
Andre utgifter:      
Barnehage 0 33 000  
Bilutgifter (verdifall, drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 84 000 72 000  
Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg, eiendomsskatt) 36 000 36 000  
Bolig: Strøm/annen energibruk 18 000 24 000  
Bolig: Stipulert kostnad møbler og annet 6 000 9 000  
Boligvedlikehold 6 000 9 000  
Fagforeningskontingent 4 200 4 200  
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 30 000 36 000  
Forsikringer (inkludert innbo/bygning) 12 000 15 000  
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol 12 000 15 000  
Kjøp av utstyr innen sport og fritid 12 000 15 000  
Lånekostnader i dag (før nytt lån) 0 0  
Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv) 0 0  
Reiseutgifter/månedskort 12 000 12 000  
Mobil/bredbånd 6 000 9 000  
TV/strømmetjenester 12 000 12 000  
Aviser, tidsskrifter ink digitale 6 000 6 000  
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 12 000 12 000  
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter 36 000 48 000  
Ekstra reserve/Annen sparing 12 000 12 000  
Sum andre kostnader 316 200 379 200  
Sum utgifter 504 400 651 800  
Netto disponibelt til lån 403 600 288 960  
Dette kan du låne 5 890 000 4 110 000  
Andre nøkkeltall:      
Gjeld i forhold til inntekt 4,9 4,1  
Lånekostnader i % av inntekt 41,2 % 28,70%  
Skatteprosent før nytt lån 24,3 % 23,70%  
Skatteprosent etter nytt lån 16,8 % 18,40%  

Eksempel 2 på hvor mye du kan låne

Her er det lagt inn to eksempler som viser låneevnen med høyt og lavt forbruk for en singel person.

Med en inntekt på 600.000 kroner og høyt forbruk er det umulig å få kjøpt en bolig. Men med lave utgifter blir låneevnen såpass høy at den går akkurat til grensen på 5 ganger inntekten.

  Enslig  
  Høyt forbruk Lavt forbruk  
Samlede inntekter 600 000 600 000  
Skatt 134 400 134 400  
Netto inntekt 465 600 465 600  
Hentet fra SIFO:      
Mat og drikke 59 700 36 800  
Klær og sko 13 400 8 000  
Personlig pleie 10 800 5 400  
Lek og mediebruk 23 300 14 000  
Andre dagligvarer 4 700 2 800  
Husholdningsartikler 6 000 3 600  
Sum utgifter 117 900 70 600  
Andre utgifter:      
Barnehage 0 0  
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 60 000 48 000  
Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg., eiendomskatt) 36 000 30 000  
Bolig: Strøm/annen energibruk 15 000 9 000  
Bolig: Stipulert kostnad møbler og annet 6 000 5 000  
Boligvedlikehold 6 000 5 000  
Fagforeningskontingent 0    
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 20 000 12 000  
Forsikringer (inkludert innbo/bygning) 10 000 6 000  
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol 6 000 4 200  
Kjøp av utstyr innen sport og fritid 6 000 4 200  
Lånekostnader i dag (før nytt lån) 0 0  
Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv) 0 0  
Reiseutgifter/månedskort 12 000 12 000  
Mobil/bredbånd 6 000 10 000  
TV/strømmetjenester 12 000 6 000  
Aviser, tidsskrifter ink digitale 6 000 0  
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 24 000 9 000  
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter 24 000 12 000  
Ekstra reserve/Annen sparing 0 0  
Sum andre kostnader 249 000 172 400  
Sum utgifter 366 900 243 000  
Netto disponibelt til lån 98 700 222 600  
Dette kan du låne 1 050 000 3 070 000  
Andre nøkkeltall:      
Gjeld i forhold til inntekt 1,7 5  
Lånekostnader i % av inntekt 14,70% 42,00%  
Skatteprosent før nytt lån 25,50% 25,50%  
Skatteprosent etter nytt lån 22,80% 17,80%  

Tommelfingerreglene

Hvor mye du kan låne avhenger også av hvor mye egenkapital du har. Hvis du må fullfinansiere en bolig er det mye viktige å nedbetale noe på lånet, enn når du har svært god sikkerhet.

I beregningen for hvor mye de kan låne i eksemplene nedenfor har vi brukt tommelfingerreglene i artikkelen Lån i forhold til disponibel inntekt.

  • Belåning utover 80 prosent av omsetningsverdi kan man låne 10 ganger disponibel inntekt
  • Belåning mellom 60 til 80 prosent av omsetningsverdi kan man lån 12 ganger disponibel inntekt
  • Belåning når man er innenfor 60 prosent av markedsverdien kan man låne 15 ganger disponibel inntekt

Med disponibel inntekt menes er inntekten som fremkommer etter at skatt og alle utgifter er trukket fra inntekten. Denne netto disponible inntekten ganges opp med faktorene ovenfor. 

Faktoren på 10 og 12 er ganske streng ut fra det lave rentenivået som er nå. Faktorene blir bestemt ut fra en lånerente på 8 prosent, som ligger 5-6 prosent over dagens boligrentenivå.

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Guide: Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.