Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser vi på hvor mye man kan låne med forskjellige eksempler på familiesammensetninger.

I det første eksemplet ser vi på et par. Vi ser på tallene når de ikke har barn, deretter en tenkt situasjon der de har stiftet familie, og har to barn. Inntekten er 500.000 kroner for hver av dem. Med to barn legges barnetrygden til inntekten (24.816 kroner).

I det andre eksemplet tar vi for oss hva to forskjellige forbruksnivåer betyr for hvor mye du kan låne. Her bruker vi en inntekt på 500.000 kroner. I dette eksemplet kan den enslige med lavt pengeforbruk låne vesentlig mer enn en person med høyt pengeforbruk. Vi ser også at enslige kan låne mye mindre i forhold til inntekten enn når det er to i husholdningen.

Kalkulatoren «Hvor mye kan du låne»

For å gjøre dine egne beregninger kan du bruke kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

I denne kalkulatoren beregnes skatten (2021-skatt) automatisk ut fra tallene du legger inn. Den har også integrert automatisk beregning av forbrukstall for mat, klær ol ut fra familiesammensetningen.

Hjelpekalkulatorer

På Smarte Penger finner du en rekke kalkulatorer som kan hjelpe deg å finne de korrekte utgiftene.

Eksempel 1

Det er brukt en rente på 7 prosent når størrelsen på låneevnen beregnes.

Dette eksemplet viser en situasjon hva et barnløst par kan låne, mot hva låneevnen er med to barn. Å få barn medfører store kostnader, og vil redusere låneevnen. I eksemplet nedenfor reduserer det å få to barn låneevnen med omtrent 2,5 millioner kroner.

Par
Bare paret Med familie
Samlede inntekter 1 100 000 1 125 000
Skatt 279 600 279 600
Netto inntekt 820 400 845 400
Hentet fra SIFO:
Mat og drikke 67 400 103 400
Klær og sko 20 300 30 900
Personlig pleie 16 800 20 500
Lek og mediebruk 31 200 44 100
Andre dagligvarer 4 300 7 200
Husholdningsartikler 5 100 7 100
Sum utgifter 145 100 213 200
Andre utgifter:
Barnehage 0 40 000
Bilutgifter (verdifall, drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 72 000 72 000
Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg, eiendomsskatt) 36 000 36 000
Bolig: Strøm/annen energibruk 12 000 20 000
Bolig: Stipulert kostnad møbler og annet 5 000 5 000
Boligvedlikehold 5 000 10 000
Fagforeningskontingent 4 000 4 000
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 20 000 25 000
Forsikringer (inkludert innbo/bygning) 10 000 20 000
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol 12 000 15 000
Kjøp av utstyr innen sport og fritid 12 000 15 000
Lånekostnader i dag (før nytt lån) 0 0
Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv) 0 0
Reiseutgifter/månedskort 12 000 12 000
Mobil/bredbånd 12 000 15 000
TV/strømmetjenester 15 000 15 000
Aviser, tidsskrifter ink digitale 10 000 10 000
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 10 000 10 000
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter 42 000 48 000
Ekstra reserve/Annen sparing 0 0
Sum andre kostnader 289 000 372 000
Sum utgifter 434 100 585 200
Netto disponibelt til lån 386 300 260 200
Dette kan du låne 5 630 000 3 160 000
Andre nøkkeltall:
Gjeld i forhold til inntekt 5,1 3,5
Lånekostnader i % av inntekt 43,2 % 29,70%
Skatteprosent før nytt lån 25,4 % 25,40%
Skatteprosent etter nytt lån 17,3 % 19,70%

Eksempel 2

Her er det lagt inn to eksempler som viser låneevnen med høyt og lavt forbruk.

Med en inntekt på 550.000 kroner og høyt forbruk er det umulig å få kjøpt en bolig. Men med lave utgifter blir låneevnen såpass høy at den går over grensen på 5 ganger inntekten.

Høyt forbruk Lavt forbruk
Samlede inntekter 550 000 550 000
Skatt 134 400 134 400
Netto inntekt 415 600 415 600
Hentet fra SIFO:
Mat og drikke 42 500 21 200
Klær og sko 15 000 7 400
Personlig pleie 13 300 6 700
Lek og mediebruk 21 800 10 900
Andre dagligvarer 4 900 2 400
Husholdningsartikler 6 700 3 300
Sum utgifter 104 200 51 900
Andre utgifter:
Barnehage 0 0
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol) 60 000 30 000
Boutgifter (leie/fellesutgifter., kommunale.avg., eiendomskatt) 30 000 30 000
Bolig: Strøm/annen energibruk 10 000 10 000
Bolig: Stipulert kostnad møbler og annet 10 000 5 000
Boligvedlikehold 10 000 5 000
Fagforeningskontingent 0
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer) 20 000 10 000
Forsikringer (inkludert innbo/bygning) 10 000 5 000
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol 10 000 5 000
Kjøp av utstyr innen sport og fritid 10 000 5 000
Lånekostnader i dag (før nytt lån) 0 0
Pensjonsordning i arbeid (del du betaler selv) 0 0
Reiseutgifter/månedskort 12 000 12 000
Mobil/bredbånd 10 000 10 000
TV/strømmetjenester 10 000 5 000
Aviser, tidsskrifter ink digitale 5 000 0
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol) 15 000 5 000
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter 20 000 15 000
Ekstra reserve/Annen sparing 0 0
Sum andre kostnader 242 000 152 000
Sum utgifter 346 200 203 900
Netto disponibelt til lån 69 400 211 700
Dette kan du låne 940 000 3 070 000
Andre nøkkeltall:
Gjeld i forhold til inntekt 1,7 5,6
Lånekostnader i % av inntekt 14,30% 46,80%
Skatteprosent før nytt lån 24,40% 24,40%
Skatteprosent etter nytt lån 21,80% 15,80%

Tommelfingerreglene

Hvor mye du kan låne avhenger også av hvor mye egenkapital du har. Hvis du må fullfinansiere en bolig er det mye viktige å nedbetale noe på lånet, enn når du har svært god sikkerhet.

I beregningen for hvor mye de kan låne i eksemplene nedenfor har vi brukt tommelfingerreglene i artikkelen Lån i forhold til disponibel inntekt.

  • Belåning utover 80 prosent av omsetningsverdi kan man låne 10 ganger disponibel inntekt
  • Belåning mellom 60 til 80 prosent av omsetningsverdi kan man lån 12 ganger disponibel inntekt
  • Belåning når man er innenfor 60 prosent av markedsverdien kan man låne 15 ganger disponibel inntekt

Med disponibel inntekt menes er inntekten som fremkommer etter at skatt og alle utgifter er trukket fra inntekten. Denne netto disponible inntekten ganges opp med faktorene ovenfor. 

Faktoren på 10 og 12 er ganske streng ut fra det lave rentenivået som er nå. Faktorene blir bestemt ut fra en lånerente på 8 prosent, som ligger 5-6 prosent over dagens boligrentenivå.

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Guide: Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.