Her ser vi på hvor mye et par kan låne, og hvor mye en enslig person kan låne.

I det første eksemplet ser vi på et par. Vi ser på tallene når de ikke har barn, deretter en tenkt situasjon der de har stiftet familie, og har to barn. Inntekten er 450.000 kroner for hver av dem. Med to barn legges barnetrygden til inntekten (23.328 kroner).

I det andre eksemplet tar vi for oss hva to forskjellige forbruksnivåer betyr for hvor mye du kan låne. Her bruker vi en inntekt på 450.000 kroner. I dette eksemplet kan den enslige med lavt pengeforbruk låne vesentlig mer enn en person med høyt pengeforbruk. Vi ser også at enslige kan låne mye mindre i forhold til inntekten enn når det er to i husholdningen.

Kalkulatoren «Hvor mye kan du låne»

For å gjøre dine egne beregninger kan du bruke kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

I denne kalkulatoren beregnes skatten (2016-skatt) automatisk ut fra tallene du legger inn. Den har også integrert automatisk beregning av forbrukstall for mat, klær ol fra familiesammensetningen.

Hjelpekalkulatorer

På Smarte Penger finner du en rekke kalkulatorer som kan hjelpe deg å finne de korrekte utgiftene.

Tommelfingerreglene

Hvor mye du kan låne avhenger også av hvor mye egenkapital du har. Hvis du må fullfinansiere en bolig er det mye viktige å nedbetale noe på lånet, enn når du har svært god sikkerhet.

I beregningen for hvor mye de kan låne i eksemplene nedenfor har vi brukt tommelfingerreglene i artikkelen Lån i forhold til disponibel inntekt.

  • Belåning utover 80 prosent av omsetningsverdi kan man låne 10 ganger disponibel inntekt
  • Belåning mellom 60 til 80 prosent av omsetningsverdi kan man lån 12 ganger disponibel inntekt
  • Belåning når man er innenfor 60 prosent av markedsverdien kan man låne 15 ganger disponibel inntekt

Med disponibel inntekt menes er inntekten som fremkommer etter at skatt og alle utgifter er trukket fra inntekten. Denne netto disponible inntekten ganges opp med faktorene ovenfor. 

Faktoren på 10 og 12 er ganske streng ut fra det lave rentenivået som er nå. Faktorene blir bestemt ut fra en lånerente på 8 prosent, som ligger 5-6 prosent over dagne boligrentenivå.

Eksempel 1

Dette eksemplet er en situasjon der du kan låne mer i dag, enn hva du kan senere. Å få barn medfører store kostnader, og vil redusere låneevnen. I eksemplet nedenfor reduserer det å få to barn låneevnen med fra omtrent 1 til 1,5 millioner kroner.

  Par
  Bare paret Med familie
Samlede inntekter 900 000 923 328
Skatt 227 000 217 000
Netto inntekt 673 000 706 328
Hentet fra SIFO:    
Mat og drikke 51 360 80 760
Klær og sko 20 160 34 320
Personlig pleie 14 040 19 920
Lek og mediebruk 25 440 41 160
Andre dagligvarer 3 600 5 400
Husholdningsartikler 4 680 6 120
Sum utgifter 119 280 187 680
Andre utgifter:    
Abonnement 4 000 4 000
Barnehage 0 40 000
Bidrag 0 0
Bilutgifter 35 000 35 000
Bil, verdifall bil 30 000 30 000
Eiendomsskatt 0 0
Fagforening 0 0
Ferie 25 000 25 000
Ferie, andre reiser 10 000 10 000
Forsikring 15 000 15 000
Gaver 5 000 10 000
Vedlikehold hus og hytte 20 000 20 000
Husleie/fellesutgifter 0 0
Kommunale avgifter 10 000 10 000
Lån 0 0
Månedskort bompenger ol 0 0
Strøm 15 000 15 000
Telefon/mobil/bredbånd 10 000 15 000
Utgifter, diverse 20 000 30 000
Ønsket reserve 0 0
Sum utgifter 318 280 446 680
Netto disponibelt til lån 354 720 259 648
Lån i Lånekassen 200 000 200 000
Maks totalt nytt lånebeløp:    
Med høy belåning 3 347 200 2 396 480
Med middels belåning 4 056 640 2 915 776
Ved lav belåning 5 120 800 3 694 720

 

Eksempel 2

Med en inntekt på 450.000 korner og høyt forbruk er det umulig å få kjøpt en bolig. Lånevnen varierer her fra omtrent 400.000 kroner til 600.000 kroner.

  Enslig
  Høyt forbruk Lavt forbruk
Samlede inntekter 450 000 450 000
Skatt 113 600 113 600
Netto inntekt 336 400 336 400
Hentet fra SIFO:    
Mat og drikke 26 880 26 880
Klær og sko 10 860 10 860
Personlig pleie 8 520 8 520
Lek og mediebruk 14 160 14 160
Andre dagligvarer 2 880 2 880
Husholdningsartikler 4 320 4 320
Sum utgifter 67 620 67 620
Andre utgifter:    
Abonnement 3 000 3 000
Barnehage 0 0
Bidrag 0 0
Bilutgifter 30 000 15 000
Bil, verdifall bil 30 000 5 000
Eiendomsskatt 0 0
Fagforening 0 0
Ferie 20 000 10 000
Ferie, andre reiser 0 0
Forsikring 10 000 6 000
Gaver 5 000 2 500
Vedlikehold hus og hytte 10 000 5 000
Husleie/fellesutgifter 30 000 30 000
Kommunale avgifter 0 0
Lån 0 0
Månedskort bompenger ol 0 0
Strøm 5 000 5 000
Telefon/mobil/bredbånd 5 000 5 000
Utgifter, diverse 10 000 5 000
Ønsket reserve 0 0
Sum utgifter 293 240 226 740
Netto disponibelt til lån 43 160 109 660
Lån i Lånekassen 0 0
Maks totalt nytt lånebeløp:    
Med høy belåning 431 600 1 096 600
Med middels belåning 517 920 1 315 920
Ved lav belåning 647 400 1 644 900

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Dette låner banken deg til boliglån

Forbruksutgifter

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.