Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de historiske renter på boliglån de siste 35 årene. Renten er nå på sitt høyeste siden 2008.

Etter at renten har vært på et historisk lavt nivå er renten nå på vei oppover igjen. Renten på slutten av åtti- og begynnelsen av nittitallet var skyhøyt over dagens rentenivå. Belastningen fra lånet var dermed vesentlig tyngre å bære på denne tiden. De nyetablerte måtte bruke en stor del av den disponible inntekten til å betale renter og avdrag.

Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i rapporterte tall fra bankene til SSB. Rentene er gjennomsnittlig rentenivå for hele året.

Boliglånsrenten er «Nedbetalingslån med pant i boligen». Dette er lån til lønnstakere, og flytende rente. Det er også en rekke andre renter med litt andre forutsetninger som også oppgis. Men her er det utviklingen over tid som er det interessante, det vil være så godt som likt på alle rentevarianter. Dette er renten på utestående lån. Renten på nye lån vil for eksempel ved en renteoppgang kunne være høyere enn det gjennomsnittlige renten på utestående lån.

Slik er rentehistorikken fra 1987

I kolonnen «Etter skatt» er det tatt hensyn til skatteeffekten på 28 prosent som gjaldt til og med 2013. I årene 2014 og 2015 var effekten 27 prosent. I 2016 var effekten 25 prosent, i 2017 ned til 24 prosent, i 2018 ned til 23 prosent, og i 2019-2020 ned til 22 prosent.

Den gjennomsnittlige renten var på et rekordlavt nivå i 2021 med 1,78 prosent. I 2023 økte den med hele 2,13 prosent til 4,83 prosent. . 

I de fire første månedene av 2024 har gjennomsnittlig boligrente økt med 0,93 prosent, opp til 5,76 prosent.

Vi må tilbake til 2008 for å finne et rentenivå som er høyere enn hva det blir i år. Økningen på 2,13 prosent er ny rekord for økning i renten på ett år. Siden rentenivået startet på 16,17 prosent (i 1987) er det naturlig nok vært flest år med nedgang i rentenivået. Det største fallet var fra 2008 til 2009 med 3,08 prosent.

Boliglån- Etter Endring
År rente skatt før skatt
2024 5,76% 4,49% 0,93%
2023 4,83% 3,77% 2,13%
2022 2,70% 2,11% 0,92%
2021 1,78% 1,39% -0,41%
2020 2,19% 1,71% -0,56%
2019 2,75% 2,15% 0,32%
2018 2,43% 1,87% -0,06%
2017 2,49% 1,89% -0,01%
2016 2,50% 1,88% -0,59%
2015 3,09% 2,26% -0,77%
2014 3,86% 2,82% -0,21%
2013 4,07% 2,93% -0,01%
2012 4,08% 2,94% 0,06%
2011 4,02% 2,89% 0,12%
2010 3,90% 2,81% -0,06%
2009 3,96% 2,85% -3,08%
2008 7,04% 5,07% 1,49%
2007 5,55% 4,00% 1,50%
2006 4,05% 2,92% 0,42%
2005 3,63% 2,61% -0,19%
2004 3,82% 2,75% -1,97%
2003 5,79% 4,17% -2,41%
2002 8,20% 5,90% -0,29%
2001 8,49% 6,11% 0,72%
2000 7,77% 5,59% 0,05%
1999 7,72% 5,56% 0,13%
1998 7,58% 5,46% 2,05%
1997 5,53% 3,98% -1,17%
1996 6,70% 4,82% -0,75%
1995 7,45% 5,37% -0,63%
1994 8,09% 5,82% -2,51%
1993 10,59% 7,63% -3,04%
1992 13,63% 9,81% -0,41%
1991 14,04% 10,11% -0,23%
1990 14,27% 10,27% -0,62%
1989 14,89% 10,72% -1,57%
1988 16,46% 11,85% 0,29%
1987 16,17% 11,64%

Kilde SSB.

 

Se også:

Utviklingen i Styringsrenten de siste 30 årene

Utviklingen i realrenten de siste 35 årene

Renten på innskudd / høyrentekonto de siste 35 årene

Hva koster et lån

Nominell og effektiv rent på lån

Rentefradrag på skatten

Kalkulatorer:

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Låneendrings-kalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se på effekten av en rekke endringer du gjør på et annuitetslån. Kalkulatoren beregner hvor mye du totalt betaler på lånet i hele løpetiden ved endringer i terminbeløpet, endring i renten, eller endret nedbetalingstid.

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018-2024. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.