Dette er de historiske renter på boliglån de siste 34 årene.

Renten er nå nede på et historisk sett lavt nivå. Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i rapporterte tall fra bankene til SSB. Rentene er gjennomsnittlig rentenivå for hele året.

Boliglånsrenten er «Nedbetalingslån med pant i boligen». Dette er altså alle lån som er definert som boliglån.

Renten på slutten av åtti- og begynnelsen av nittitallet var skyhøyt over dagens rentenivå. Belastningen fra lånet var dermed vesentlig tyngre å bære på denne tiden. De nyetablerte måtte bruke en stor del av den disponible inntekten til å betale renter og avdrag.

Slik er rentehistorikken fra 1987

I kolonnen «Etter skatt» er det tatt hensyn til skatteeffekten på 28 prosent som gjaldt til og med 2013. I årene 2014 og 2015 var effekten 27 prosent. I 2016 var  effekten 25 prosent, i 2017 ned til 24 prosent, i 2018 ned til 23 prosent, og i 2019-2020 ned til 22 prosent.

Renten for 2021 gjelder for første halvår.

Boliglån- Etter
År rente skatt
1987 16,17% 11,64%
1988 16,46% 11,85%
1989 14,89% 10,72%
1990 14,27% 10,27%
1991 14,04% 10,11%
1992 13,63% 9,81%
1993 10,59% 7,63%
1994 8,09% 5,82%
1995 7,45% 5,37%
1996 6,70% 4,82%
1997 5,53% 3,98%
1998 7,58% 5,46%
1999 7,72% 5,56%
2000 7,77% 5,59%
2001 8,49% 6,11%
2002 8,20% 5,90%
2003 5,79% 4,17%
2004 3,82% 2,75%
2005 3,63% 2,61%
2006 4,05% 2,92%
2007 5,55% 4,00%
2008 7,04% 5,07%
2009 3,96% 2,85%
2010 3,90% 2,81%
2011 4,02% 2,89%
2012 4,08% 2,94%
2013 4,07% 2,93%
2014 3,86% 2,82%
2015 3,09% 2,26%
2016 2,50% 1,88%
2017 2,49% 1,89%
2018 2,43% 1,87%
2019 2,75% 2,15%
2020 2,19% 1,71%
2021 1,78% 1,39%

Kilde SSB.

 

Les mer om hva et lån koster:

Hva koster et lån

Nominell og effektiv rente

Realrente

Rentefradrag på skatten

Kalkulatorer:

Rentefradragskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene blir. Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 og 2018. Det er senkingen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen til tapet.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.