Historiske renter på boliglån for de siste 25 årene.

Renten er nå nede på et historisk sett lavt nivå. Tabellen nedenfor tar utgangspunkt i rapporterte tall fra bankene til SSB. Rentene er gjennomsnittlig rentenivå for hele året.

Boliglånsrenten er «Nedbetalingslån med pant i boligen». Dette er altså alle lån som er definert som boliglån.

Renten på slutten av åtti- og begynnelsen av nittitallet var skyhøyt over dagens rentenivå. Belastningen fra lånet var dermed vesentlig tyngre å bære på denne tiden. De nyetablerte måtte bruke en stor del av den disponible inntekten til å betale renter og avdrag.

Slik er rentehistorikken fra 1987

I kolonnen «Etter skatt» er det tatt hensyn til skatteeffekten på 28 prosent som gjaldt til og med 2013. I årene 2014 og 2015 var effekten 27 prosent. I 2016 var  effekten 25 prosent, i 2017 ned til 24 prosent., og i 2018 ned til 23 prosent..

Boliglån- Etter
År rente skatt
1987 16,17% 11,64%
1988 16,46% 11,85%
1989 14,89% 10,72%
1990 14,27% 10,27%
1991 14,04% 10,11%
1992 13,63% 9,81%
1993 10,59% 7,63%
1994 8,09% 5,82%
1995 7,45% 5,37%
1996 6,70% 4,82%
1997 5,53% 3,98%
1998 7,58% 5,46%
1999 7,72% 5,56%
2000 7,77% 5,59%
2001 8,49% 6,11%
2002 8,20% 5,90%
2003 5,79% 4,17%
2004 3,82% 2,75%
2005 3,63% 2,61%
2006 4,05% 2,92%
2007 5,55% 4,00%
2008 7,04% 5,07%
2009 3,96% 2,85%
2010 3,90% 2,81%
2011 4,02% 2,89%
2012 4,08% 2,94%
2013 4,07% 2,93%
2014 3,86% 2,82%
2015 3,09% 2,26%
2016 2,50% 1,88%
2017 2,49% 1,89%
2018 2,43% 1,87%

Kilde SSB.

 

Les mer om hva et lån koster:

Hva koster et lån

Nominell og effektiv rente

Realrente

Rentefradrag på skatten