Realrenten er et mye brukt begrep. Dette er renten etter skatt, fratrukket inflasjon.

Som oftest er det renter på boliglån som er utgangspunktet for realrenten. Meningen er at dette skal være et uttrykk for hvor mye lånet reelt koster deg. Men egentlig sier dette begrepet overhodet ikke noe om hvor dyrt eller billig lånet er.

For eksempel medfører formelen at lånet ditt blir «billigere» hvis inflasjonen går opp. Det virker unektelig litt rart at lånet ditt blir billigere av at prisene går opp. Og det gjør det jo ikke. Realrenten er ikke et absolutt tall. Det vi betaler i kroner og øre på lånet er bestemt av den nominelle renten, og eventuelt termingebyret.

Når det snakkes om realrente, ligger det i kortene at lønnsøkning og inflasjon henger sammen. Det er riktig. Normalt ligger lønnsøkningen noe over inflasjonen, det er det som kalles reallønnsøkning.

Realrenten er fremtidsbelastning

Som nevnt forteller realrenten oss hvilken belastning lånet vil gi oss i fremtiden. For tiden har vi svak positiv realrente. Det betyr at belastningen lånet gir vil synke ganske sakte i årene fremover. Hadde realrenten vært negativ, ville belastningen fra lånet gått raskere ned.

Inflasjon og rentenivå henger sammen på lang sikt. Hvis man forventer et permanent høyere inflasjonsnivå, må man også forvente et permanent høyere rentenivå. I rentesatsen skal det nemlig være en komponent som gir den som mottar renten en kompensasjon for inflasjonen. Langsiktig sett skal derfor renten ligge over inflasjonen.

Utvikling i realrenten

Tabellen under viser hvordan realrenten (boliglån) har utviklet seg fra 1987 frem til 2020. Tallene er gjennomsnitt for hele året.

Det er realrenten etter skatt som vises.

År Boliglåns-rente Etter skatt Inflasjon Realrente
1987 16,17% 11,64% 8,7 % 2,9%
1988 16,46% 11,85% 6,7 % 5,2%
1989 14,89% 10,72% 4,6 % 6,2%
1990 14,27% 10,27% 4,1 % 6,2%
1991 14,04% 10,11% 3,5 % 6,6%
1992 13,63% 9,81% 2,3 % 7,5%
1993 10,59% 7,63% 2,3 % 5,4%
1994 8,09% 5,82% 1,4 % 4,4%
1995 7,45% 5,37% 2,5 % 2,9%
1996 6,70% 4,82% 1,2 % 3,7%
1997 5,53% 3,98% 2,6 % 1,4%
1998 7,58% 5,46% 2,2 % 3,2%
1999 7,72% 5,56% 2,3 % 3,3%
2000 7,77% 5,59% 3,1 % 2,5%
2001 8,49% 6,11% 3,0 % 3,1%
2002 8,20% 5,90% 1,3 % 4,6%
2003 5,79% 4,17% 2,5 % 1,7%
2004 3,82% 2,75% 0,4 % 2,3%
2005 3,63% 2,61% 1,6 % 1,0%
2006 4,05% 2,92% 2,3 % 0,7%
2007 5,55% 4,00% 0,8 % 3,2%
2008 7,04% 5,07% 3,8 % 1,3%
2009 3,96% 2,85% 2,2 % 0,7%
2010 3,90% 2,81% 2,4 % 0,4%
2011 4,02% 2,89% 1,3 % 1,6%
2012 4,08% 2,94% 0,7 % 2,2%
2013 4,07% 2,93% 2,1 % 0,8%
2014 3,86% 2,82% 2,0 % 0,8%
2015 3,09% 2,26% 2,2 % 0,1%
2016 2,50% 1,88% 3,5 % -1,6%
2017 2,49% 1,89% 1,9 % 0,0%
2018 2,43% 1,87% 2,8 % -0,9%
2019 2,75% 2,15% 2,2 % -0,1%
2020 2,19% 1,71% 1,3 % 0,4%

Rentesatsene er hentet fra SSB's statistikk over boliglånsrenter. Inflasjonsstatistikken er hentet fra SSB.

 

Les mer om hva et lån koster:

Hva koster et lån

Nominell og effektiv rente

Rentefradrag på skatten

Renten de siste 30 årene