Renter du betaler får du fradrag for i skattemeldingen. Skattebesparelsen av dette fradraget er 23 prosent.

Betaler du 1.000 kroner i renter, gir det en skattebesparelse på 250 kroner. Dette er helt uavhengig av lønnsinntekt. Frem til 2013 var skattebesparelsen 28 prosent. I årene 2014 og 2015 var skattebesparelsen på 27 prosent. I 2016 var den på 25 prosent, ned til 24 prosent i 2017. I 2018 er den gått ytterlige ned til 23 prosent.

Hvis du tjener så lite at nettoinntekten din blir null, vil du ikke få effekt av rentefradraget. Nullpunktet er i praksis 54.750 kroner (i 2018) fordi dette gis som et fradrag for alle (kalt personfradrag). Da får du ikke effekt av rentefradraget.

Det er ikke anledning til å vente med dette fradraget til neste år. Er du gift kan du imidlertid føre over rentefradraget på ektefellen, hvis denne har høyere inntekt.

Renter på restskatt er ikke fradragsberettiget. Men hvis du ikke betaler restskatten i tide vil forsinkelsesrenten («strafferenten») være fradragsberettiget.

Påløpte renter gir fradrag

Du får fradrag for årets påløpte renter. Men hvis et lån regnes som misligholdt, vil du ikke få fradrag for disse rentene før de er betalt. Hvis du for eksempel betaler et lån i januar (med etterskuddsrente) vil en del av dette være renter som har påløpt i desember. Selv om du ikke betalte det i året før, vil du likevel få fradrag for det.

Et unntak her er Statens Lånekasse. Her får du fradrag for rentene du har betalt i skatteåret.

 

Les mer om hva et lån koster:

Hva koster et lån

Nominell og effektiv rente

Realrente

Renten de siste årene