Startlån er et behovsprøvd boliglån for de som har problemer med på komme seg inn på boligmarkedet.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at følgende grupper skal få muligheten til å kjøpe seg bolig:

 • Barnefamilier som har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig, og som har behov for sikre en trygg, god og stabil bosituasjon. Startlånet skal bidra til at familien kan bo i denne boligen
 • Mottakere av trygd/offentlige ytelser som ikke får lån i vanlige banker, men har råd til å betjene et startlån.
 • Boliglåntakere som har økonomiske problemer og som står i fare for å miste boligen.
 • Personer som har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer
 • Startlån er nødvendig for å kunne opprettholde arbeidsforholdet.
 • Personer som har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid
 • Andre som har høy nok inntekt til å betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge som er i etableringsfasen er ikke målgruppen for Startlån. Kan du få boliglån i vanlig bank, får du ikke startlån

Les mer om Boliglån for unge.

Forutsetninger for å få lån

Det er visse forutsetninger som må være tilstede for at din husstand skal kunne få tilbud om startlån:

 • Boligen må være egnet for husstanden, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet.
 • Du må ha økonomi til å kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
 • Du må sjekke hva du kan få i lån i private banker, før du søker om startlån.
 • Boligen skal som en hovedregel ligge i den kommunen som gir lån.

Dette får du lån til

Du kan få startlån til dette:

 • Kjøp av bolig,
 • Refinansiering med pant i bolig
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasning eller utbedring av bolig

Dette kan du få i lån

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån, og eventuelt hvor stort lånet kan være.

I noen tilfeller kan kommunen velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen, mens de andre ganger kan gi startlånet som et topplån der private banker eller Husbanken gir grunnfinansiering.

Jo større økonomiske vanskeligheter din husstand har, jo større del av finansieringen vil startlånet utgjøre.

Husbanken har også en Lånekalkulator, som du kan bruke til å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din.

For mer informasjon kan du sjekke nettsiden til - eller ta kontakt med - kommunen der du planlegger å kjøpe bolig.

Lånevilkår

Startlånet skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunen har anledning til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 prosent til dekning av administrative kostnader. De kan også kreve inn gebyrer som dekker utgiftene til forvaltning av lånet.

Kommunen kan også tilby gunstigere vilkår enn Husbanken. Du må uansett ta kontakt med din kommune for å finne ut hva slags vilkår de kan tilby på startlånet.

Les mer om renter og avdrag i Husbanken her.

Kommunen tar imot søknader

Det er Husbanken i samarbeid med kommunene som tilbyr startlånet, men det er kommunene som administrerer låneordningen.

Det er dermed kommunen du må sende søknaden din til. I Oslo må du søke i den bydelen du tilhører.

Det kan ofte vært lurt å få en forhåndsgodkjenning på hvor mye du kan få i lån, før du begynner å gå på boligjakt for alvor.

Du finner lenke til søknadsskjema nederst i artikkelen.

Legg nødvendig dokumentasjon ved søknaden for at saksbehandlingen skal gå raskest mulig.

 

Les mer om Husbanken:

Husbanken

Bostøtte

Renter i Husbanken

Les mer på andre nettsteder:

Startlån
Les mer om Startlån i Husbanken

Søknad Startlån
Her kan du søke om Startlån.

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Ekstern kalkulator: Husbankens lånekalkulator