Forbrukslån er lån uten at det tas sikkerhet i bil eller hus. Det er også kalt usikret lån. Renten er høy.

Siden lånene gis uten sikkerhet, er renten høy på denne lånetypen. I en del tilfeller gir disse lånene mot kausjon. I dag er det mange mer spesialiserte finansieringsselskaper som satser spesielt på denne typen lån. Blant bankene er det først og fremst den forbindelsen du allerede har i dag, som er den aktuelle.

Det er fire hovedalternativer for å få usikrede lån (forbrukslån):

  1. Forbrukslån i bank (gis som gjeldsbrev)
  2. Andre långivere av forbrukslån (gis som gjeldsbrev)
  3. Kontokreditt i bank
  4. Kredittkort

Hvis du har pantesikkerhet

Har du muligheten til å ta pant i eiendom vil dette alltid lønne seg fremfor å ta opp et forbrukslån. Renten på boliglån ligger langt under forbrukslån.

Selv om du finansierer noe forbrukspreget, og baker det inn i boliglånet, trenger du ikke nedbetale hele lånet med den opprinnelige løpetiden. Du kan betale inn ekstra ved jevne mellomrom (for eksempel årlig). For å sjekke rentene på boliglån kan du bruke Finn billigste boliglån.

Kortsiktige kreditter

Lån via kontokreditt og kredittkort gis som en låneramme, som du kan disponere fritt.

På kredittkortet må du minimum betale ca 3 prosent av saldoen (eller minimum 250 til 400 kroner) per måned, men du kan bruke opp det du nedbetaler med en gang. Hvordan et kredittkort nedbetales kan du se med Kredittkortnedbetalingskalkulatoren.

Kontokreditten nedbetales ikke, men er en fast ramme som du kan låne opp til. Denne knyttes til den kontoen du har lønnsinngang på.

Kortsiktige kreditter er svært dyre lån, men brukt på riktig måte, er det ikke noe galt i å ta opp et slikt lån. Problemet kommer hvis du begynner å få mange av denne typen smålån. Hvis du kommer i den situasjonen at du må betale et kredittkort med et annet kredittkort er du på vei inn i problemene. Selv om renten er høy, er det gjerne ikke dét som knekker deg, men det faktum at forbrukslån skal tilbakebetales på kort tid.

Hvis du ønsker en gratis kredittreserve, er mange av kredittkortene velegnet for dette. Her kan du få en kreditt på inntil 100.000 kroner, samtidig som det ikke er noen årsgebyr. Problemet med gratis kredittreserver er at det kan friste til å bruke mer enn du ellers ville synes var fornuftig.

Forbrukslån

Vanlige forbrukslån gis som gjeldsbrevlån med en fast nedbetalingsplan. Dette gis som annuitetslån. Ved opptak av lånet må du stort sett betale et etableringsgebyr, og månedlige termingebyrer. 

Forbrukslån gis på smålån (som er ekstremt dyre) fra 1.000 kroner og oppover. Maksimalt lån avhenger av hvilket marked långiveren satser på. For flertallet varierer det maksimale lånet fra 100.000 kroner til 500.000 kroner.

Tilbakebetalingstiden varierer fra 5 dager til 15 år.

I denne oversikten kan du se de viktigste vilkårene på de aktuelle forbrukslånene.

Renten på forbrukslån settes individuelt

PÅ forbrukslån blir renten individuelt satt, slik at det ikke er noen fast rente som du kan sammenligne med. Hvilken rente du får avhenger av din økonomiske situasjon. Blant annet beregnes det automatisk en kreditscore når du har sendt inn en søknad.

Långiverne opererer med billigste og dyreste rente. I tillegg skal de alltid oppgi den mest representative renten (pålagt). Det er denne som er mest interessant, men det er altså ikke nødvendigvis den renten du får tilbud om.

Forskjellene mellom tilbudene vil variere mye. Nominell rente varierer fra omtrent 8 prosent til 23 prosent. Hva den effektive renten er avhenger av størrelsen, tilbakebetalingstiden, etableringsgebyret, og termingebyrene.

Her får du forbrukslån

Det er tilsynelatende mange steder du kan få forbrukslån. Men de fleste nettstedene er formidlere (finansagenter), eller nettsteder som inneholder søkeknapper til andre formidlere eller tilbydere av forbrukslån.

I «Finn billigste forbrukslån» kan du se hvilke aktører det er på dette markedet, og hvilke renter de har.

Vi har laget flere oversikter som viser deg hva du finner i markedet for forbrukslån:

Långiverne som tilbyr forbrukslån
Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.

Långivere som tilbyr små forbrukslån
Dette er forbrukslån som er små og skal tilbakebetales raskt eller forholdsvis raskt.

Formidlere av forbrukslån
Dette er et utvalg selskaper som er formidlere av forbrukslån.

Nettsteder som handler om forbrukslån
Disse nettstedenes mål er å få deg til å trykke på en av søkeknappene for forbrukslån.

Få alltid flere tilbud på forbrukslån

Siden renten fastsettes individuelt kan man ikke sette opp en liste over forbrukslånene og peke ut hvem som er billigst. Du må søke flere steder for å få et konkret tilbud. Deretter velger du det beste tilbudet.

Da er det viktig å søke på de stedene det er mest sannsynlig at du får det billigste forbrukslånet.

Les mer om hvordan du finner det billigste forbrukslånet.

Dette koster forbrukslån

Har du et stort forbrukslån til en høy forbrukslånsrente kan dette lånet virkelig koste deg mye. Lånet du for eksempel 500.000 kroner til 14 prosent rente med nedbetaling over 15 år, koster dette deg over 500.000 kroner i rentekostnad. Da er rentefradraget tatt hensyn til. I tillegg skal lånet på 500.000 kroner tilbakebetales. Det betyr at det koster omtrent 3 gjennomsnittlige årslønner etter skatt å ta opp dette lånet.

I Så mye koster et forbrukslån kan du se hva et forbrukslån koster på forskjellige lånebeløp og rentesatser.

Du kan også beregne denne typen lån med Forbrukslånskalkulatoren. Den viser deg hva forbrukslånet eksakt har kostet deg i renter og gebyrer, der skattebesparelsen er tatt hensyn til.

Problemet med forbrukslån

Selv om renten på forbrukslån ofte er skyhøy, er det ikke renten som er hovedproblemet for mange. Problemet er at lånet skal tilbakebetales på kort tid, og dermed blir selve avdragene svært høye per måned. På kortsiktige lån vil ikke renten utgjøre så stor andel selv med 20 prosent rente. På et lån på 50.000 kroner, med tre års nedbetaling vil renter og termingebyrer (85 kroner per måned) summere seg til 19.954 kroner (14.965 kroner etter skatt).

Det har også vært mulig å få for mye lån ved at man i praksis har kunnet får mer lån enn det som er forsvarlig.

 

Les mer om forbrukslån:

Dette må du vurdere ved låneopptak

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Refinansiering av forbrukslån

Så mye koster et forbrukslån

Forbrukslån eller kredittkort

Forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp

Kredittkort

Kredittscore

Markedsoversikter:

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Forbrukslån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle forbrukslån som er registrert på Finansportalen.

Långiverne som tilbyr forbrukslån
Oversikten viser de viktigste vilkårene på lånene fra finansselskapene som tilbyr forbrukslån.

Långivere som tilbyr små forbrukslån
Dette er forbrukslån som er små og skal tilbakebetales raskt eller forholdsvis raskt.

Formidlere av forbrukslån
Dette er et utvalg selskaper som er formidlere av forbrukslån.

Nettsteder som handler om forbrukslån
Disse nettstedenes mål er å få deg til å trykke på en av søkeknappene for forbrukslån.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Kalkulator:

Forbrukslånkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hva effektiv rente er på forbrukslånet. Og eksakt hva det vil koste å ta opp forbrukslånet i kroner etter skatt i løpet av låneperioden.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Kredittscorekalkulator
Dette er en forenklet kredittscore-modell, der du selv kan teste hva din kredittscore er. Den tar hensyn til inntekt, alder, antall bosteder, inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren  beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.


Refinansier forbrukslån og kredittkortgjeld med ett lån.

Ønsker du å samle dine forbrukslån og kredittkortgjeld? Eller har det dukket opp en uforutsett utgift og du trenger penger?

Hvis du ikke kan refinansiere smålånene inn i et boliglån, kan du samle alle smålån/gjeld i ett usikret lån.

Bruk skjemaet under.

Du står fritt til å akseptere/forkaste tilbudene du mottar. Tjenesten er gratis og uforpliktende for deg som lånekunde.

Tjenesten gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

Andre anbudsalternativer
Forsikring Eiendomsmeglere
Boligalarm Varmepumpe
Solskjerming Forbrukslån
Advokat Aircondition
Flyttebyrå Varmepumpeservice
Isolering Vinduer