Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du løser inn hele eller deler av lånet før tiden, beregnes det en overkurs eller underkurs.

Hvis rentenivået har falt og du vil ut av fastrentekontrakten, må du betale en overkurs. Grunnen til det er at banken selv har lånt inn penger til en høyere rente. Tapet banken får ved at den nå må låne ut penger til en lavere rente, må du betale.

Til gjengjeld blir det stikk motsatt hvis renten har steget. Da får lånet en underkurs hvis du betaler ned på det. Reglene virker altså likt begge veier.

Skattemessig er det likt. Gevinst er skattepliktig som andre renteinntekter, og tap er fradragsberettiget.

Lønner det seg å løse inn fastrentelån?

Mange lurer på om det lønner seg å løse inn fastrentelånet hvis renten er falt. Overkursen du må betale vil i de fleste tilfellene være så stor at du ikke tjener på å gjøre dette. I hvert fall ikke i samme bank.

I motsatt fall, hvis du får gevinst blir, spørsmålet det samme.

For å beregne overkursen eksakt må du ringe banken, de kan gi deg overkursen som gjelder den dagen. Overkursen vil endre seg i takt med svingningene i rentemarkedet.

Med denne kalkulatoren kan du gjøre et anslag på over- eller underkursen.

For å gi deg en pekepinn om hva overkursen kan bli, skal vi ta et forenklet regnestykke. Sett at du har igjen fem år på fastrentelånet ditt. Lånet er på 1 million kroner. Hvis vi sier at grunnlaget for «inn- renten» har endret seg 2 prosent, vil tapet for banken bli 20.000 kroner per år. Med fem år igjen får du en overkurs på 100.000 kroner.

 

Les mer om fast og flytende rente:

Guide til fastrentelån

Skal du velge fast eller flytende rente?

Slik fastsettes renten

Markedsoversikter:

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Kalkulator:

Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.