Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du skal ta opp et boliglån kan du som oftest velge mellom en fast rente 3, 5, eller 10 år, eller flytende rente.

De fleste har valgt flytende rente på boliglån i Norge. I en del andre land er det mer vanlig med fastrentelån.

Fastrentelån gis av en rekke banker til boliglån. Dette valget har du også i Husbanken og i Lånekassen. Renten i disse låneinstitusjonene er bundet opp mot Basisrentene. Det vil si et utvalg av de 5 beste lånerentene (både på fast og flytende) rapportert til Finansportalen.

Forskjellige bindingstider

De mest vanlige bindingsperiodene på boliglån er tre, fem og ti år.

Når du skal sammenligne renten mellom långiverne må du sammenligne lån med omtrent lik bindingstid. Renten avhenger helt av hva rentemarkedet priser forskjellige bindingstider til. Bankenes tilbud endrer seg etter markedet, de legger bare på sin margin.

Du kan se de forskjellige lånetilbudene i Finn billigste fastrentelån.

Bør du velge flytende rente eller fast rente?

For å si det enkelt er flytende rente sannsynligvis billigst. Fastrente gir trygghet.

Det er slik at fastrentelån forventningsmessig er dyrere enn flytende. Grunnen er at fastrente får et risikopåslag jo lengre rentebindingen er (dette skjer altså ved innlånet til banken). Dette påslaget vil øke gradvis etter hvert som bindingstiden er forlenges.

Men en ting er den gjennomsnittlig forskjellen. Hvis du for eksempel skal velge mellom en banks tilbud på fastrenter og flytende rente kan det være et annet valg. Det er store ulikheter mellom bankenes forskjeller mellom fastrente og flytende rente. Det kan derfor være lønnsomt å velge flytende rente i én bank, og fastrente i en annen.

Les mer om dette: Skal du velge fast eller flytende rente?

Renten kan endre seg

Mange endrer tilbudet nesten hver dag, andre holder renten på samme nivå lenger.

Det er renten på utbetalingstidspunktet som er gjeldene for fastsettelsen av renten. Har du fått et lånetilsagn en måned tidligere, kan renten ha endret seg ganske kraftig.

Innløsing av lånet før tiden

Hvis du løser inn lånet før tiden, vil det være en overkurs eller underkurs. Hvis rentenivået har steget, vil lånet få en underkurs. Det vil si at du slipper å betale hele lånet tilbake. I motsatt fall ved en rentenedgang, må du betale en overkurs.

Les mer om innløsing av fastrentelån før tiden.

Du kan også beregne hvor stor over eller underkursen blir med denne kalkulatoren.

Bind aldri lånet over bankens gunstigste nivå

Det kan koste deg dyrt å binde renten på låneandelen utover den beste sikkerhetsklassen på fastrentelånet. Spesielt ikke på lån med rentebinding på fem år eller mer. Grunnen til dette er at når du kommer sikkerheten der du får bankenes gunstigste rente får du bedre vilkår på lånet. Da mister du muligheten til å få satt ned renten på hele lånet.

Grensen for hvor du får bankens gunstigste rente varier mellom bankene. Dette kan både være 50, 60, 70, 75 og 80 prosent av markedsverdi.

Sett at du for eksempel er noe over grensen til å få de beste vilkårene. Da tar det kanskje bare et par år før du har nedbetalt lånet til for eksempel under 60 prosent av markedsverdi. Problemet er at du da er bundet opp til en rente som ligger en sikkerhetsklasse over. Denne merkostnaden vil du dra med deg helt til første rentejustering. På lån med lang rentebinding er dette ekstra viktig, da drar du med deg dette tapet i mange år.

Et annet poeng er at markedsverdien av boligen vil gjennomsnittlig stige med noen prosent i løpet av året. I en fireårsperiode er det helt normalt at boligprisene stiger med 20 prosent. Dette gjør at du automatisk kan komme inn i en ny sikkerhetsklasse i bindingsperioden.

Rentene på lån med fastrente

Når du først har fått utbetalt et fastrentelån vet du at renteforskjellen mellom dette lånet og de andre vil være den samme i hele rentebindingsperioden. Du vet altså med full sikkerhet hva forskjellen vil bli. Dette i motsetning til lån med flytende rente der dette kan endre seg i løpet av perioden.

Finn billigste fastrentelån
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Finn billigste boliglån
Dette er prisene på boliglån med flytende rente.

Husbanken: Dette er de aktuelle rentene

Lånekassen: Dette er de aktuelle rentene

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.