Byggelån er en midlertidig kreditt som du bruker under byggeperioden av et hus.

Når du oppretter en byggelånskonto kan du bruke den til å betale alle byggeregninger med. Regningene blir kontrollert av banken, og belastet kontoen etter godkjennelse.

På denne måten er banken sikret at prosjektet og derav panteverdien holder den progresjonen som er nødvendig.

Etter at byggeperioden er omme konverteres byggelånet til et vanlig boliglån. Dette kan være i Husbanken, i den banken du har byggelånet, eller en annen långiver. Dette lønner det seg å gjøre fortest mulig siden boliglånsrentene er lavere enn byggelånsrenten.

Kostnadene i et byggelån

Et byggelån består av en nominell rente som du vanligvis betaler kvartalsvis. Du betaler rente av det beløpet du til enhver tid har trukket opp på rammen.

I tillegg kommer det en løpende provisjon av den totale byggelånsrammen. Provisjonen ligger normalt på 0,33 prosent i kvartalet. Hvis byggelånsrammen er på 2 millioner kroner betaler altså provisjon av rammen, ikke hva du har trukket opp.

I tillegg kommer etableringsgebyr, som kan variere ganske sterkt, og kan være helt avgjørende for hvilken bank som blir billigst.

Forutsetninger:  
Byggelånsramme 2 000 000
Varighet på byggelånet 1 år
Gjennomsnittlig byggelån 1 000 000
Rentesats 6,50%
Kvartalsvis provisjon 0,33%
Kostnadene:  
Rente 65 000
Provisjon av ramme 26 400
Etableringsgebyr 5 000
Sum byggelånskostnader 96 400

 

Utnyttelsesgrad og nominell rente

Hvor høy den justerte nominelle renten er, avhenger av utnyttelsen. Det vil si at vi fordeler effekten av rammeprovisjonen med forskjellige utnyttelsesgrader av kreditten.

Siden du betaler en provisjon av byggelånsrammen, kan renten bli svært høy ved lav gjennomsnittlig utnyttelse av rammen.

Her har vi sett på et eksempel der renten på den benyttede kreditten er 6 prosent, og i tillegg betaler du 0,33 prosent per kvartal av bevilget ramme.

Med bare 5 prosent utnyttelse av rammen blir justert nominell rente hele 32,6 prosent. Årsaken er at provisjonen av bevilget ramme slår svært hardt ut når utnyttelsen er liten.

Den nominelle renten av det du trekker opp blir 12,65 prosent hvis du bare har 20 prosent utnyttelse. Med 50 prosent blir renten 8,66 prosent.

Utnyttelsesgrad Rente
5 % utnyttelse 32,60%
10% utnyttelse 19,30%
20 % utnyttelse 12,65%
30 % utnyttelse 10,43%
40 % utnyttelse 9,33%
50 % utnyttelse 8,66%
60 % utnyttelse 8,22%
100% utnyttelse 7,33%

Bruk byggelånskalkulatoren

Du kan bruke byggelånskalkulatoren for å sammenligne tilbudet i to banker av gangen. Her legger du inn kredittrammen, hvor mye du gjennomsnittlig bruker av byggelånsrammen, kvartalsvis provisjon, og etableringsgebyret.

Kalkulatoren regner så ut hva dette koster deg i løpet av byggeperioden.

Før du søker

Ved søknaden blir både byggeprosjektet vurdert, samt at du må ha betjeningsevne etter at byggelånet skal konverteres til boliglån.

Du må ha en klar fremdriftsplan og detaljert kostnadsoverslag for byggeprosjektet. Banken må være sikker på at du kan betjene et så stort boliglån som kreves etter at byggeperioden er ferdig. Hvis fremdriftsplanen og/eller kostnadsoverslaget sprekker kan det medføre at lånet blir for stort i forhold til inntekten.

Det banken krever av dokumentasjon er uansett noe du for din egen del bør ha detaljerte planer for.

Hvem skal du låne av?

Normalt er det mest hensiktsmessig å ta opp byggelånet i nærheten av der du bor. Spesielt fordi det ofte er egne takstfolk som skal kontrollere byggeprosessen. Banker som ligger et stykke unna byggestedet, er normalt heller ikke interessert, på grunn av problemer med kontrollen.

Det er store forskjeller i rentetilbudene mellom bankene, mye større enn det er mellom boliglån. Det er derfor viktig at du sammenligner flere banker der det kan være aktuelt å plassere byggelånet.

 

Kalkulatorer:

Byggelånskalkulator
Regn ut hvor mye byggelånet vil koste deg.

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Markedsoversikt:

Finn billigste boliglån
Her ser du hva vanlige boliglån koster.