Sikkerheten bestemmer hvilken rente du kan oppnå. Aller billigst er det når lånet er innenfor 50 prosent av markedsverdi.

Nå bruker alle långiverne markedsverdien (omsetningsverdien) både ved kjøp og refinansiering. 

I markedet er det vanlig at renten er lavest innenfor 60 prosent av markedsverdi, noen helt ned til 50 prosent. Men mange banker tilbyr den beste renten opp til et en høyere prosentandel av markedsverdi, noen helt opp til 85 prosent av markedsverdi.. I tillegg til 50 og 60 skilles det også på 70 prosent, 75 prosent, 80 prosent og 85 prosent av markedsverdi.

Slik er renteforskjellene i gjennomsnitt med forskjellige sikkerhetsgrader på boliglån (prosent av markedsverdi):

Sikkerhet Snitt
50% 1,74%
60% 1,81%
75% 1,84%
80% 1,98%
85% 2,02%

Fra 50 prosent til 85 prosent av markedsverdi skiller det bare 0,28 prosentpoeng.

Disse gjennomsnittene er hentet fra Finn billigste boliglånsrente.

Marginalrenten på boliglån

Her kan vi ta et eksempel på hva en marginalrente er.

Hvis renten du får er akkurat 0,5 prosent over den du ville fått innenfor 60 prosent, er marginalrenten mellom 60 prosent og 75/80 prosent mye høyere. For at den gjennomsnittlige renten skal bli 0,5 prosentpoeng høyere, må marginalrenten mellom 60 prosent og 80 prosent være 2 prosentpoeng høyere. Hvis renten er 4,0 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi og du får en rente på 4,5 prosent når du går opp til 80 prosent, er marginalrenten 6,0 prosent.

Når en bank har et stort hopp på et trinn kan marginalrenten bli skyhøy når du for eksempel bare vil ligge 5 prosentpoeng over nivået.

Prising etter sikkerhet i bankene

I tabellen under har vi satt opp de nominelle rentene for lån innenfor 50, 60, 75, 80, og 85 prosent av markedsverdien.

Her kan du se hvordan de forskjellige bankene setter priser ut fra markedsverdien på boligen. Her er det de nominelle rentesatsene som er brukt

Hvis det står en "*" i feltet betyr det at banken ikke oppgir prisen i denne sikkerhetsklassen.

Her ser du at i noen banker får du et stort hopp på et sted i sikkerhetsklassene. I Sunndal Sparebank hopper den nominelle renten fra 1,35 til 2,00 prosent når du går ut over 50 prosent av markedsverdi. Dette i motsetning til rentene i DNB's avtaler med boligbyggelag og SpareBank 1 Telemark der det er den samme renten helt opp til 85 prosent av markedsverdi.

Bank 50% 60% 75% 80% 85%
Akademikerne - Danske Bank 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 1,47%
BN Bank 1,69% 1,95% 1,95% 2,60% 2,60%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,64% 1,64% 1,64% * *
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,19% 2,19% 2,19% * *
Bulder Bank 1,43% 1,62% 1,85% * *
Danske Bank 2,15% 2,15% 2,15% 2,15% 2,36%
Din Bank (Spb Øst) 1,99% 2,19% 2,19% * *
DNB 2,04% 2,04% 2,04% 2,14% 2,14%
DNB - Boligbyggelag 1,73% 1,73% 1,73% 1,73% 1,73%
Fana Sparebank 1,65% 1,65% 1,65% 1,75% 1,75%
Handelsbanken 2,10% 2,10% 2,10% 2,10% 2,10%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1,55% 1,55% 1,55% * *
Juristforbundet - Handelsbanken 1,35% 1,35% 1,35% 1,70% 1,70%
KLP Banken 1,70% 1,70% 1,70% 2,25% 2,25%
Landkreditt Bank 1,55% 1,79% 1,79% * *
Lofavør - Spb 1 SMN 1,45% 1,49% 1,49% * *
Lofavør - Spb 1 Østlandet 1,39% 1,49% 1,49% * *
NAL - Nordea Direct 1,49% 1,59% 1,59% * *
Nordea 1,95% 1,95% 1,95% 2,05% 2,05%
Nordea Direct 1,79% 1,99% 1,99% 2,05% 2,10%
NORDirekte 1,40% 1,50% 1,75% 2,25% 2,25%
Nybygger.no (Spb Øst) 1,48% 1,48% * * *
OBOS-banken 1,65% 1,90% 1,90% 2,12% 2,31%
Oslo Pensjonsforsikring 1,60% 1,60% 1,60% * *
Sandnes Sparebank 1,80% 1,80% 2,25% 2,25% 2,25%
Sbanken 1,83% 1,86% 1,93% 2,23% 2,23%
SpareBank 1 Nord-Norge 2,04% 2,04% 2,04% 2,19% 2,19%
SpareBank 1 SMN 1,90% 2,05% 2,05% 2,35% 2,35%
SpareBank 1 SR-Bank 1,99% 1,99% 1,99% 2,19% 2,19%
SpareBank 1 Telemark 2,09% 2,09% 2,09% 2,09% 2,09%
SpareBank 1 Østlandet 2,09% 2,09% 2,09% * *
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,05% 2,05% 2,05% * *
Sparebanken Sør 1,99% 1,99% 1,99% * *
Sparebanken Vest 2,14% 2,14% 2,14% * *
Sparebanken Øst 2,19% 2,19% 2,19% * *
Statens Pensjonskasse 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% *
Storebrand Fremtid 1,79% 1,79% 1,84% 1,88% 1,91%
Sunndal Sparebank 1,35% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Sykepleierforbundet - DNB 1,49% 1,49% 1,49% 1,59% 1,59%
Unio - Nordea Direct 1,39% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49%
YS - Nordea Direct 1,39% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49%
Gjennomsnitt 1,74% 1,81% 1,84% 1,98% 2,02%

Denne tabellen ble oppdatert 17.9.2020

 

Les mer om boliglån her:

Guide til boliglån

Guide til Boliglån for unge

Guide til mellomfinansiering

Dette må du vurdere ved låneopptak

Lån til andelsleiligheter

Nedbetaling med BSU