Sikkerheten bestemmer hvor mye du kan låne og til hvilken rente.

I markedet er det vanlig at renten er lavest innenfor 60 prosent av markedsverdi, noen helt ned til 50 prosent. Men mange banker tilbyr den beste renten opp til et en høyere prosentandel av markedsverdi. Nå skilles det både på 70 prosent, 75 prosent, 80 prosent og 85 prosent.

Når du skal låne opp til 80 prosent av markedsverdien har renten i gjennomsnitt ligget omtrent 0,5 prosentpoeng over den som oppnås innenfor 60 prosent av markedsverdien. Men for banker som for eksempel går opp til 75 prosent vil forskjellen være liten.

Se på marginalrenten

Hvis renten du får er akkurat 0,5 prosent over den du ville fått innenfor 60 prosent, er marginalrenten mellom 60 prosent og 75/80 prosent mye høyere. For at den gjennomsnittlige renten skal bli 0,5 prosentpoeng høyere, må marginalrenten mellom 60 prosent og 80 prosent være 2 prosentpoeng høyere. Hvis renten er 6,0 prosent innenfor 60 prosent av markedsverdi og du får en rente på 6,5 prosent når du går opptil 80 prosent, er marginalrenten 8,0 prosent.

Omsetningsverdi og lånetakst

Nå har de aller fleste långiverne gått over til å bare bruke markedsverdien (omsetningsverdien) både ved kjøp og refinansiering. 

Tidligere det gjerne lånetaksten som ble lagt til grunn ved refinansiering. Når det tas en lånetakst, bestemmes først verditaksten. Lånetaksten vil ligge mellom 80-85 prosent av verditaksten. Denne verditaksten skal tilsvare markedsverdien, eller omsetningsverdien av boligen. Når lån skal sammenlignes er det derfor viktig å være klar over at 60 prosent av lånetakst tilsvarer 50 prosent av omsetningsverdi. Åtti prosent av lånetakst tilsvarer 70 prosent av omsetningsverdien.

 

Les mer om boliglån her:

Boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Lån til andelsleiligheter

Boliglån til unge

Nedbetaling med BSU

Fullfinansiering

Mellomfinansiering

Tinglyse mer enn du låner?