De aller fleste banker gir lån til andelsleiligheter, selv om det finnes visse unntak.

Lånene er i gjennomsnitt noe dyrere enn lån til selveiere. Men etter hvert har de fleste gitt lån til borettslagsleiligheter til samme vilkår som selveide, så lenge de har tilsvarende sikkerhet.

Når det gis lån til slike leiligheter er det gjerne omsetningsverdien som legges til grunn. Vi legger til grunn at 50 prosent av omsetningsverdi tilsvarer omtrent 60 prosent av lånetakst på selveiere.

Lån avhenger av fellesgjelden

Hvor mye du kan låne i forhold til omsetningsverdien avhenger av fellesgjelden. De fleste långivere legger fellesgjelden til kjøpesummen/omsetningsverdien når lånegrensen skal regnes ut.

Hvis omsetningsverdien er 1.500.000 kroner og fellesgjelden er 500.000 kroner, blir utgangspunktet for å beregne lånegrensene 2.000.000 kroner. For å komme innenfor 60 prosent av omsetningsverdien, kan lånet da ikke være større enn 700.000 kroner. I utgangspunktet er grensen 1 million kroner, men den er allerede belånt med 500.000 kroner.

For at lånet skal ligge innenfor 70 prosent av omsetningsverdi kan lånet maksimalt være 1.100.000 kroner.

Regn selv med kalkulatoren «Belåning av borettslagsleiligheter».

 

Les mer om boliglån her:

Boliglån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Sikkerhetens betydning

Boliglån for unge

Nedbetaling med BSU

Fullfinansiering

Mellomfinansiering

Tinglyse mer enn du låner?

Markedsoversikter:

Finnn billigste boliuglån
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånsoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.