Ekte billån er lån med pant i bilen.

Du må også vurdere om det finnes andre alternativer som kan være bedre enn lån med pant i bilen. Har du ledig pant i fast eiendom, er det ofte billigst. Usikrede lån (mye dyrere), eller lån med kausjon er også aktuelt, samt lån via arbeidsgiver.

Pant i bilen

Det er en god del finansieringsselskaper som satser på billån. Mange av disse er igjen eid av bankene. I praksis blir ofte valget å skaffe deg et billån i banken du bruker, eller bruke et av finansieringsselskapene. Så godt som alle banker tilbyr nå billån med pant i bilen.

Hvis du tar opp et lån via bilforhandleren, kan den bare skaffe deg finansiering opp til 65 prosent av kjøpesummen, dette er lovfestet. Men går du direkte til samme finansieringsselskap kan du låne opp til 100 prosent,

Rentesatsen på lån med pant i bil varierer kraftig, mye mer enn boliglånsrenten. Finansieringsselskapene tar generelt høyere gebyrer enn bankene. På lån som ikke er så store får dette spesielt stor betydning.

De fleste bilmerkene har enten et eget finansieringsselskap, eller har en avtale med et finansieringsselskap. Du må alltid sjekke tilbudet derfra. Vær også oppmerksom på at det er ganske vanlig at bilforhandleren har et spesielt finansieringstilbud i forbindelse med en kampanje. Du kan også få gode tilbud gjennom yrkesorganisasjonen din, jobben, eller boligbyggelaget (via NBBL). De beste rentetilbudene ligger ikke langt over de beste lånene med pant i bolig.

Hvor høy belåning du kan få varierer med inntekt og type bil. Bruktbil er gjerne vanskeligere å få finansiert enn en ny bil, men det kommer an på alderen. De vanligste er at du får de beste vilkårene innenfor 65 prosent av kjøpesummen. De fleste tilbydere graderer etter sikkerheten, slik at sikkerhet innenfor 65 prosent gir billigere lån enn innenfor 80 prosent av kjøpesum.

Hva renten på billån er med ulik grad av egenkapital kan du se i billånskalkulatoren.

Du kan få billigere lån hos noen av långiverne hvis bilen er miljøvennlig. Da kalles lånet for Grønt Billån, eller Klimalån. For at du skal få et klimalån til kjøp av bil må bilen tilfredsstille visse kriterier. Dette er kravene for at bilen skal bli definert som miljøvennlig:

  • Bilen (bensin, diesel med filter, hybrid) som slipper ut mindre 120 g/km.
  • EL-biler
  • Etanolbil E85
  • Natur- og biogassbiler

Betal nok avdrag

Selve nedbetalingstiden på billånet skal du gjøre uavhengig av finansieringsformen. En grei regel er at lånet skal nedbetales like mye som bilen faller i verdi per år.

Kjøper du en bil til 300.000, og du regner med å selge den for 200.000 kroner om tre år, bør du ha nedbetalt 100.000 kroner på billånet. Forutsatt at du har fullfinansiert den. I gjennomsnitt bør du da betale 33.000 kroner i året i avdrag. Hvis ikke mister du i praksis egenkapital.

Billån med pant i fast eiendom

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du som nevnt få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags sikkerhet dette lånet får. Det beste alternativet for de fleste er å utvide det eksisterende boliglånet. Har du sikkerhet nok, og må gå til en annen bank kan også dette lånet bli billigere. Men det er sikkert at den effektive renten da blir lavere enn på de beste billånene.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren «Lån med restverdi». Da legger du inn rentesatsen på boliglånet, bestemmer nedbetalingstiden, og til hvilken restverdi du skal nedbetale lånet til. Beløpet du kommer frem til legger du til terminbeløpet du har i dag.

Her finner du boliglånskalkulatoren.

Lån via arbeidsgiver

En del arbeidsgivere har en låneordning der de ansatte kan få billån til den laveste rentesatsen uten å bli fordelsbeskattet av det. Normrenten angir grensen for dette. Slike lån gis gjerne i samarbeid med et finansieringsselskap, der bedriften betaler den overskytende renten. Denne typen av lån vil være bedre enn å ta opp enn boliglån.

Les mer om normrenten her.

Andre finansieringsmuligheter

Blant andre alternativer finner vi usikrede lån, og lån innen familie.

Usikrede lån er mye dyrere enn lån med pant i bilen. Det er også  blitt mindre aktuelt nå som de fleste kan gå opp til 100 prosents finansieringsgrad på bilen.

Her finner du forbrukslånskalkulatoren.

 

Les mer om lån:

Boliglån

Låne av arbeidsgiver

Forbrukslån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter:

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Billån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle billån som er registrert på Finansportalen.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Forbrukslånskalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.