Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mange måter å finansiere bilen på. Ekte billån er lån med pant i bilen.

Du må også vurdere om det finnes andre alternativer som kan være bedre enn lån med pant i bilen. Har du ledig pant i fast eiendom, er det ofte billigst. Usikrede lån (mye dyrere), eller lån med kausjon er også aktuelt, samt lån via arbeidsgiver.

Billån med pant i bilen

Det er en god del finansieringsselskaper som satser på billån. Mange av disse er igjen eid av bankene. I praksis blir ofte valget å skaffe deg et billån i banken du bruker, eller bruke et av finansieringsselskapene. Så godt som alle banker tilbyr nå billån med pant i bilen.

Hvis du tar opp et lån via bilforhandleren, kan den bare skaffe deg finansiering opp til 65 prosent av kjøpesummen, dette er lovfestet. Men går du direkte til samme finansieringsselskap kan du låne opp til 100 prosent.

Rentesatsen på lån med pant i bil varierer kraftig, mye mer enn boliglånsrenten. På billån er det generelt høyere gebyrer enn bankene. På lån som ikke er så store får dette spesielt stor betydning.

De fleste bilmerkene har enten et eget finansieringsselskap, eller har en avtale med et finansieringsselskap. Du må alltid sjekke tilbudet derfra. Vær også oppmerksom på at det er ganske vanlig at bilforhandleren har et spesielt finansieringstilbud i forbindelse med en kampanje. Du kan også få tilbud gjennom yrkesorganisasjoner, jobben, eller andre organisasjoner. De beste rentetilbudene ligger ikke langt over de beste lånene med pant i bolig.

Egenkapital og rente

Hvor høy belåning du kan få varierer med inntekt og type bil. Bruktbil er gjerne vanskeligere å få finansiert enn en ny bil, men det kommer an på alderen. De vanligste er at du får de beste vilkårene innenfor 50-60 prosent av kjøpesummen. De fleste tilbydere graderer etter sikkerheten, slik at sikkerhet innenfor 50 prosent gir billigere lån enn innenfor 80 prosent av kjøpesum.

Hva renten på billån er med ulik grad av egenkapital kan du se i Finn billigste billån.

Lån til elbil/Grønt billån

Du kan få billigere lån hos noen av långiverne hvis bilen er miljøvennlig, i praksis elbil. Da kalles lånet gjerne Grønt Billån, eller lån til elbil For at du skal få et klimalån til kjøp av bil må bilen tilfredsstille visse kriterier. Dette er kravene for at bilen skal bli definert som miljøvennlig:

Renten på billån med pant i bilen

I kalkulatoren Finn billigste billån finner du billånsrentene. Der kan du velge mellom forskjellige grader av egenkapital. Skillet går på 35 prosent egenkapital, 35 prosent og null i egenkapital.

I denne kalkulatoren er det med de vanlige billånene, grønne billån, og lån via yrkesorganisasjoner og andre organisasjoner.

Smarte Penger tester billån

Smarte Penger vurderer hele tiden hvilke billån som har de laveste rentene i markedet. Vurderingene blir oppdatert når det skjer renteendringer.

Smarte Penger tester: Dette er de beste billånene nå

Billån med pant i fast eiendom

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du som nevnt få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags sikkerhet dette lånet får. Det beste alternativet for de fleste er å utvide det eksisterende boliglånet. Har du sikkerhet nok, og må gå til en annen bank kan også dette lånet bli billigere. Men det er sikkert at den effektive renten da blir lavere enn på de beste billånene.

Les mer om boliglån.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for å betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren «Lån med restverdi». Da legger du inn rentesatsen på boliglånet, bestemmer nedbetalingstiden, og til hvilken restverdi du skal nedbetale lånet til. Beløpet du kommer frem til legger du til terminbeløpet du har i dag.

Finn billigste boliglån her.

Betal nok avdrag på billånet

Selve nedbetalingstiden på billånet skal du gjøre uavhengig av finansieringsformen. En grei regel er at lånet skal nedbetales like mye som bilen faller i verdi per år.

Kjøper du en bil til 300.000, og du regner med å selge den for 200.000 kroner om tre år, bør du ha nedbetalt 100.000 kroner på billånet. Forutsatt at du har fullfinansiert den. I gjennomsnitt bør du da betale 33.000 kroner i året i avdrag. Hvis ikke mister du i praksis egenkapital.

Privatleie av bil

Å privatleie en bil er også en finansieringsløsning for bilen. Det kan passe hvis du ønsker en ny bil og vil ha den i 3-4 år.

Egenkapitalmessig er det ikke noen forskjell i forhold til billån. Du kan få privatleie med et forskudd ned til null kroner (da stiger leien). Det samme kan du få på billån. Men forskjellen er at renten på privatleasing ikke stiger ved høyere belåning, slik den gjør på billån.

Les mer om å privatleie bil.

Bilabonnement

I et bilabonnement inkluderes alt du trenger i forbindelse med et bilhold, som selve leien av bilen, service, forsikring ol.. Dette er mer fleksibelt enn privatleasing, men har en noe høyere pris.

Guide til bilabonnement og langtidsleie av bil

Lån fra forhandler /importør

I forbindelse med kjøp av bil er det svært vanlig at du får et tilbud om lav rente fra forhandleren / importøren.

Ofte dukker det opp subsidierte billån. Disse lånene kan være billigere enn alle andre enn du kan få.

Det beste er at den lave renten er fast i hele perioden. Da er du sikret en lav rente i hele fastrenteperioden. Sjekk at det ikke bare er det første året som renten vil være lav.

Kaskofritt lån Usikrede lån / forbrukslån

Usikrede lån er mye dyrere enn lån med pant i bilen. Det er også blitt mindre aktuelt nå som de fleste kan gå opp til 100 prosents finansieringsgrad på bilen.

Det er mest på gamle biler at det er aktuelt med slike lån.

Les mer om forbrukslån.

Lån via arbeidsgiver

Noen arbeidsgivere har en låneordning der de ansatte kan få billån til den laveste rentesatsen uten å bli fordelsbeskattet av det. Normrenten angir grensen for dette. Slike lån gis gjerne i samarbeid med et finansieringsselskap, der bedriften betaler den overskytende renten. Denne typen av lån vil være bedre enn å ta opp enn boliglån.

Låne av arbeidsgiver

 

Les mer om lån:

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter:

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Billån - Finansportalen
Denne oversikten viser alle billån som er registrert på Finansportalen.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 50-60 prosent og 75-80 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.