Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan spare mer penger på å refinansiere forbrukslån og kredittkortgjeld enn du du gjør på boliglån.

Det er store renteforskjeller på forbrukslån eller usikrede lån. Her er renteforskjellene på over 10 prosentpoeng, mens på boliglån er en forskjell på ett prosentpoeng svært stor.

For de som har flere forbrukslån og eller kredittkortgjeld, kan det være mye å spare på å samle disse lånene inn i et lån.

Da skal du ikke «spare» penger ved å forlenge løpetiden på lånene. Det er å få lavere rente som du tjener på, ikke utsette nedbetalingen.

Det billigste vil alltid være å kunne bruke boligen som sikkerhet. Selv om boligen din for noen år siden ikke hadde høy nok verdi til å få det innenfor godkjent sikkerhet, kan nå boligen ha steget i verdi. Dette gjør at du nå kanskje har muligheten til å få hele eller deler av forbrukslånene inn i et boliglån.

Selv om du bruker huset som sikkerhet, trenger du ikke bruke lenger tid på å nedbetale det. Den delen av boliglånet som du har bakt inn i boliglånet kan du bestemme skal være nedbetalt på for eksempel 5 år. Da øker du terminbeløpet på boliglån med denne økningen.

Du kan bruke kalkulatoren Lån med restverdi for å beregne dette. Der legger du inn renten på boliglånet, og hvor langt ned du skal nedbetale det (restverdi) på 5 år.

Eksempel på besparelse

Her er det forutsatt at det er to forbrukslån på til sammen 200.000 kroner (7 og 5 års nedbetalingstid), og to kredittkort på til sammen 90.000 kroner (nedbetales med 3 prosent av saldo).

Lån Restgjeld Rente Terminbeløp
Forbrukslån 1 125 000 17,00% 2 639
Forbrukslån 2 75 000 16,00% 1 909
Kredittkortgjeld 1 50 000 21,00% 1 500
Kredittkortgjeld 2 40 000 19,00% 1 200
Sum 290 000 17,71% 7 248

I tillegg har begge forbrukslånene 85 kroner i månedlige termingebyrer. Kredittkortene har ikke termingebyrer.

I gjennomsnitt (vektet) har lånene i dag en nominell rente på 17,71 prosent, i tillegg termingebyrer på 170 kroner i måneden.

Hvis de gamle lånene hadde blitt gjort om til et femårs-lån med de samme betingelsene, ville det gitt et terminbeløp på 7.487 kroner i måneden. Et nytt lån til 12 prosent ville gitt et terminbeløp på 6.501 kroner.

Etter skatt ville besparelsen over disse fem årene blitt på 45.552 kroner. Til tross for at renten på 12 prosent fortsatt er en høy rente.

  Renter og gebyrer Etter skatt
Gamle lån 159 211 122 592
Nytt lån 100 053 77 041
Forskjell 59 158 45 552

På 290.000 kroner ville du i starten spart 16.735 kroner i renter, men siden du nedbetaler lånet blir det årlige snittet 8.873 kroner.

På et boliglån på 3 millioner kroner vil du spare 15.000 kroner første året i renter, med en renteforskjell på 0,5 prosentpoeng. Renteforskjellene er mye mindre på boliglån, til gjengjeld er gjerne lånene mye større og varer lenger.

Sjekk flere långivere

Siden rentetilbudene er individuelle må du sjekke konkret hos flere långivere. Du finner de aktuelle långiverne ved å gå inn på Finn billigste forbrukslån. Du kan også søke hos flere långivere på én gang ved å bruke anbudstjenester på forbrukslån.

Etter å ha mottatt tilbud er det det ingenting i veien for å prute på renten du har fått tilbud om. De fleste långiverne har mulighet for å kunne tilby lavere rente enn det de først tilbyr deg.

 

Les mer om forbrukslån:

Guide til forbrukslån

Slik finner du det billigste forbrukslånet

Så mye koster et forbrukslån

Få rentetilbud på refinansiering av forbrukslån

Forbrukslån eller kredittkort

Kredittscore og kredittrating av privatpersoner

Guide til kredittkort

Markedsoversikter forbrukslån:

Finn billigste forbrukslån
Det er blant disse långiverne du finner det billigste forbrukslånet.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av kredittkortene blir.