Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Flytter du langt nok nord kan du velte deg i økonomiske goder.

Det er mye å tjene på å bosette seg nordpå. Men det holder ikke å reise til Mosjøen, grensen for den såkalte tiltakssonen må først krysses, og den skjærer midt gjennom Troms fylke. I tillegg er hele Finnmark inkludert. De syv kommunene i Troms er Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. Alle ligger øst for Tromsø.

Særlig om du har studielån er det mye å tjene. Men selv uten studielån vil du nesten garantert spare godt over 20.000 kroner årlig. Mange norske ingeniører jobber i Hammerfest i tilknytning til Snøhvit-feltet. De kan forvente over 50.000 kroner ekstra å rutte med årlig. Men en betingelse er at de har bosatt seg nordpå. Pendlere kan ikke nyte godt av godene, med unntak av billig strøm da.

Viktig at du ikke bommer med kommunegrensene. Nordkjosbotn er for eksempel stang ut med beliggenhet bare en mil fra grensen til tiltakssonen.

Kalkulator: Beregn hvor mye du sparer på å bli nordlending.

Ekstra gunstig for offentlig ansatte

For offentlig ansatte er det spesielt gunstige å flytte til småstedene i Nord-Troms og Finnmark. Tross svært billig bolig har de har nemlig samme lønn som resten av Norge. En lærer i Oslo, Bergen eller Tromsø får svi for høye boligprisen, men må klare seg med samme lønnen som en lærer i Hammerfest eller Honningsvåg.

Dette er fordelene:

Fordel Beskrivelse Årlig besparelse
Fritak for merverdiavgift på strøm og nettleie Sparer 25 % mva. 4 250
Fritak for forbruksavgift på strøm Sparer 13,65 øre pr kWh 2 730
Skattefradrag (Finnmarksfradraget) 15.500 kr i fradrag 3 643
Lavere skattesats på alminnelig inntekt 23,5 % i stedet for 27 % 20 125
Lavere toppskatt 7 % i stedet for 9 % 2 989
Nedskriving av studielånet 10 % av opprinnelig lånebeløp, maks 25.000 kroner 25 000
Totalt pr år   58 737

Her forutsettes det en lønnsinntekt på 700.000 kroner, nettoinntekt på 575.000 kroner. Strømforbruk på 20.000 kwh med en pris på 85 øre per kwh.
Kilde Smarte Penger

Nedskriving av gjeld i Lånekassen

Du får nedskrevet gjelden med 10 prosent av opprinnelig lånebeløp i Statens Lånekasse for utdanning. Maksimal nedskrivning er 25.000 kroner i året. Kravet er at du har bodd der sammenhengende i tolv måneder. Du må ha hatt en jobbprosent på minimum 50.

Søknaden om ettergivelse sender du når du har bodd og arbeidet i regionen i tolv måneder sammenhengende (en opptjeningsperiode). Du må sende søknad for hver ny opptjeningsperiode. Søknaden må være mottatt av Lånekassen senest tre måneder etter at opptjeningsperioden er ute, for at ikke kravet skal bli foreldet.

Har du en opprinnelig studiegjeld på mer enn 250.000 kroner, vil dette gi deg en årlig nedskrivning på 25.000 kroner. 

Skatt: Lavere skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten) er normalt på 27 prosent. I Tiltakssonen er den 3,5 prosent lavere, det vil si 23,5 prosent. Har du en nettoinntekt på 575.000 kroner, gir dette en skattebesparelse på 20.125 kroner.

Skatt: «Finnmarksfradraget»

Du får et ekstra fradrag på 15.500 kroner i inntekten. Dette går dermed til fradrag i alminnelig inntekt, noe som gir en skattebesparelse på 23,5 prosent. Verdien av fradradraget blir dermed 3.643 kroner. Selv om fradraget heter Finnmarksfradraget gjelder det like fullt i de øvrige kommunene innenfor Troms' tiltaksssone (de som er nevnt ovenfor).

Skatt: Lavere toppskatt

Toppskatten er på 9 prosent på den delen av bruttoinntekten som er mellom 550.550 kroner og 885.600 kroner. Satsen er 12 prosent for all bruttoinntekt over 885.600 kroner. I tiltakssonen er satsen 7 prosent på all inntekt mellom 550.550 kroner og 885.600 kroner. Dette gir en skattebesparelse på opp til 6.701 kroner. Satsen på 12 prosent over 885.600 gjelder også i tiltakssonen.

Strøm: Bortfall av forbruksavgift

Du betaler ikke forbruksavgiften på 13,65 øre pr kWh i tiltakssonen (17,06 øre inkl mva). Har du et årsforbruk på 20.000 kwh gir dette en besparelse på 2730 kroner.

Strøm: Bortfall av merverdiavgift

Du betaler ikke merverdiavgift (mva) av nettleie og selve strømmen. Det er også mva på forbruksavgiften. Med en pris på 85 øre per kwh, inkl både strøm og nettleie, samt alle avgifter og forbruk på 25.000 kwh, sparer du 4.250 kroner på dette. Denne besparelsen gjelder i både Nordland, Troms og Finnmark.

Dette er dyrere i Nord-Troms og Finnmark

Lengre fyringssesong: Årsmiddeltemperaturen er lavere i Nord-Norge sammenlignet med det meste av Sør-Norge. Men indre Østlandet har lavere vintertemperatur enn kysten av det nordligste Norge. Men sammenligner man kyst mot kyst og innland mot innland er fyringssesongen kaldere i Nord-Norge. Den er dessuten lenger. Antar vi at du behøver 5.000 kWh ekstra utgjør det 3.400 kroner i ekstrautgifter.

Fly til utlandet: På Nordkalotten er man lengre unna sydlige strøk, samt Europeiske storbyer. Man må typisk fly innom Oslo først og det fordyrer. Men man skal huske på at også de fleste andre byer har et fordyrende tilslutningsfly for å komme seg ut av Norge. Det gjelder like fullt om man bor i Molde, Trondheim eller Haugesund. Riktignok er distansen lengre fra Nord-Norge. Beløpet utgjør om lag 1.500 kroner pr voksen pr tur/retur reise. Har du to utenlandsreiser utgjør det 3.000 kroner i ekstrautgifter.

Nettleie på strøm: Nettleien varierer veldig mellom de ulike regionene. I gjennomsnitt er nettleien (uten avgifter) bare 2,1 øre pr kWh høyere i Finnmark og Nord-Troms enn i Sør-Norge. Med et forbruk på 25.000 kWh utgjør det 525 kroner pr år.

Bensinavgift: Det koster mer å frakte drivstoff til distriktene. Denne ekstrakostnadene er imidlertid liten, og det gjelder like fullt i distriktene i Sør-Norge. Derfor teller vi ikke med den.

Billig bolig

Det er betydelig billigere å anskaffe seg bolig på småstedene i Nord-Troms og Finnmark. Beløpet er vanskelig å fastslå da det avhenger av rentenivået, og dessuten verdistigningen på boligen, som er lavere i distriktene enn i byene. Men vi kan si at billig bolig mer enn veier opp ekstrautgiftene nevnt i avsnittet over.

 

Kalkulator:

Nord-Norge kalkulator
Hvis du flytter til den såkalte Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms får du en rekke økonomiske fordeler. Du får både skattemessige fordeler og nedskriving av gjeld til Lånekassen.