Det er mange måter å presentere lånets kostnad på.

Den nominelle renten bestemmer hvor mange rentekroner du skal betale. Har du et lån på 100.000 kroner til 4 prosent nominell rente, betaler du 4.000 kroner i året. I tillegg kommer termingebyrer.

Den nominelle renten er uegnet som et sammenligningsgrunnlag mellom lån. Vi må også ta hensyn til antall terminer, termingebyrer, og behandlings- og depotgebyrer.

Effektiv rente

Vi bruker begrepet effektiv rente for å kunne sammenligne hvilket lån som er billigst. Denne uttrykker hva lånet koster, som om du hadde betalt alle kostnader på lånet som en årlig etterskuddsvis rente. I beregningen av effektiv rente inngår nominell rente, termingebyr, etableringsgebyr, depotgebyr og andre kostnader som har direkte med lånet å gjøre. Tinglysningskostnad er ikke med i grunnlaget for beregning av effektiv rente.

Fordelen med å bruke effektiv rente er at vi da kan sammenligne lån med ulikt antall terminer, ulike etablerings- og depotgebyr, ulike typer lån og ulik nedbetalingstid. Det er først hvis det er samme type lån, med samme nedbetalingstid og samme etablerings- og depotgebyr at du like godt kan se på antall kroner du skal betale over hele låneperioden.

Slik blir den effektive renten

Nedenfor har vi satt opp en tabell som viser effekten månedlig betaling, termingebyr, og etableringsgebyr har på den effektive renten. Tabellen tar utgangspunkt i at lånene har en nominell rente på 8 prosent.

Lån 20 000 100 000 500 000 1 000 000
Nedbet. tid 2 år 4 år 15 år 15 år
Nominell rente 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Med mnd terminer 8,30% 8,30% 8,30% 8,30%
Med termingebyret 11,02% 8,86% 8,41% 8,36%
Med etableringsgebyret 15,49% 9,01% 8,34% 8,32%
Korrekt effektiv rente 19,36% 9,70% 8,46% 8,38%

 

Les mer om hva et lån koster:

Realrente

Rentefradrag på skatten

Renten de siste årene

Kalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.