Lån med pant i hytta er dyrere enn med pant i bolig, selv om sikkerheten er svært god.

Noen banker priser hyttelån på samme måte som boliger og selveierleiligheter. Men det er en del banker som ikke gir lån til hytter eller fritidseiendommer.

For mange vil det derfor være mest aktuelt å ta opp et boliglån siden det i mange tilfeller vil gi billigere lån. Men da er det lån med pant i bolig, ikke hyttelån. Hvis hele lånet til hytta tas opp med pant i boligen er det dette du skal se på. Veldig mye av det samme er gjeldende for hyttelån som med boliglån. Les derfor Guide til boliglån.

For oppdatert renteinformasjon på boliglån: Sjekk boliglånsrenter i «Boliglånskalkulatoren».

Hyttelånsrenter ligger over boliglånsrenter

Det er få banker som oppgir priser på lån med pant i hytte / fritidsbolig. For å få pris fra disse må du få et konkret tilbud. Gjerne fra flere banker i tillegg til den banken du bruker i det daglige.

Hvis du har tilstrekkelig pantesikkerhet i egen bolig vil du få billigere lån på den måten.

Det kan være at du både må ta pant i hytta og pant i boligen for å få tilstrekkelig god sikkerhet. I teorien kan det hende at du får et dårlig tilbud på lånet med pant i hytta, og et godt med pant i boligen. Og da er det pakkeløsningen du må se på.

Når du skal låne til hytte er beliggenhet og standard svært viktig. Mange gir bare lån i helt sentrale strøk, som Hemsedal, Geilo, Sørlandskysten med strandlinje, Trysilområdet og lignende. Hva som er sentralt nok, vil det være forskjellige oppfatninger om blant bankene. Forskjellene i beliggenheten gjør at renten på hyttelån kan svinge ganske kraftig.

Du kan ofte få lån i en bank som er i nærheten av hytta. I blant kan disse være interessante. Derfor bør du for sikkerhets skyld sjekke nærmeste lokalbank.

Her kan du sjekke de oppdaterte hyttelånsrentene.

Dette er hyttelånsrentene i dag:

I tabellen under har vi beregnet effektiv rente på 2 millioner kroner, med 15 års nedbetaling.

KLP har en rente på 1,55 prosent (effektivt 1,61 prosent) til medlemmene. Renten er høyere på lån under 1,5 millioner kroner. For ikke medlemmer er renten 0,2 prosentpoeng høyere. Det er så godt som likt med Landkreditt.

Lavest rente for alle har Landkreditt Bank med en nominell rente på 1,79 prosent, effektiv 1,81 prosent. Hvis dette lånet hadde vært tatt med pant i boligen ville rentesatsen vært 1,55 prosent, altså 0,24 prosentpoeng lavere. Renten på hyttelån fra Landkreditt er høyere hvis lånet er under 2 millioner kroner.

I Sbanken er den effektive renten 1,85 prosent på lån innenfor 75 prosent av markedsverdi. Så godt som ikt som de to ovenstående. På lån som er fra 4 millioner kroner er den effektive renten lavere med 1,68 prosent. Dette er den laveste hyttelånsrenten, men lånet må da være på minst 4 millioner.

Her oppdateres renter på hyttelån kontinuerlig.

Kolonneforklaring:

  • Nom,: Nominell rente
  • Eff,: Effektiv rente
  • Etabl. Etebleringsgebyr inkludert depotgebyr
  • T.gebyr: Årlige termingebyr
  • Max: Maksimal belåning i forhold til markedsverdi.
Bank Nom. Eff. Etabl. T.gebyr Max
KLP Banken 1,55% 1,61% 1500 420 75%
Landkreditt Bank 1,79% 1,81% 1000 0 75%
KLP - ikke medlem 1,75% 1,84% 2250 660 75%
Sbanken – opp til 75% 1,83% 1,85% 0 0 75%
Sbanken – opp til 85 % 1,94% 1,96% 0 0 85%
SpareBank 1 Østfold Akershus 1,99% 2,10% 3000 720 85%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,20% 2,31% 3300 660 80%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 2,19% 2,32% 3500 900 70%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 2,24% 2,34% 2550 600 75%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 2,30% 2,40% 2950 600 75%
Vekselbanken 2,40% 2,51% 3000 780 85%
SpareBank 1 Nordmøre 2,55% 2,69% 4200 900 85%
SpareBank 1 SMN 2,60% 2,72% 3850 720 85%
SpareBank 1 SR-Bank 2,64% 2,76% 2900 720 75%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 2,74% 2,86% 3500 720 85%
SpareBank 1 Helgeland 2,95% 3,08% 5000 720 75%

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

 

Se også:

Guide til boliglån.

Dette må du vurdere ved låneopptak

Kalkulatorer:

Hyttelån - renteoversikt
Denne oversikten viser alle hyttelån som er registrert på Finansportalen.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.