Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det norske skattesystemet er progressivt ved at skatten øker med størrelsen på inntekten.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 550.000 kroner gir en skatteprosent på 24,2 prosent i 2022. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 31,3 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Vi tar ikke med formuesskatten her. Det er nettopp fordi denne skatten ikke har med selve inntekten å gjøre, bare formuen.

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 46 prosent av lønnsinntekten både i 2021 og 2022). Maksimalt fradrag er 106.750 kroner i 2021, og 109.950 kroner i 2022. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i skattemeldingen.

Det er også et «usynlig» personfradrag som trekkes fra. Dette er 52.450 kroner i 2021, og 58.250 kroner i 2022. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 22 prosent både i 2021 og 2022.

Til sammen gir personfradraget og minstefradraget et fradrag på 159.200 kroner i 2021. Dette gir en skattebesparelse på 35.024 kroner. I 2022 øker summen til 168.200 kroner, med en skattebesparelse på 37.004 kroner.

Trygdeavgift og trinnskatten påvirkes ikke av disse fradragene.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten i 2021. I 2022 senkes den til 8,0 prosent.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. Det er den samme typen skatt som toppskatten, men siden innslagspunktene begynner på et lavt nivå kunne den ikke hete toppskatt lenger.

I 2022 er det kommet et nytt trinn på skalaen fra 2 millioner kroner.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2021 og 2022, med tilhørende satser:

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,70%
260 100 4,00% 267 900 4,00%
651 250 13,20% 643 800 13,40%
1 021 550 16,20% 969 200 16,40%
* * 2 000 000 17,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 675.000 kroner i 2021 betaler du 1,70 prosent og 4,0 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 651.250 kroner til 675.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 22 prosent. Har du en lønnsinntekt på 670.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 515.800 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter i 2022

Skatteprosentene i vil normalt bli litt lavere året etter det andre på grunn av at flere av innslagspunktene/fradragene vil øke med forventet lønnsøkning. Det er også gjort i 2021.

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2022.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 000 9,1 % 8,0 %
150 000 17 005 13,0 % 11,3 %
200 000 27 109 15,5 % 13,6 %
250 000 39 010 17,8 % 15,6 %
300 000 55 598 21,2 % 18,5 %
350 000 72 598 23,7 % 20,7 %
400 000 89 598 25,6 % 22,4 %
450 000 106 598 27,1 % 23,7 %
500 000 123 598 28,3 % 24,7 %
550 000 140 598 29,2 % 25,6 %
600 000 157 598 30,0 % 26,3 %
650 000 175 181 30,8 % 27,0 %
700 000 196 881 32,1 % 28,1 %
800 000 240 281 34,3 % 30,0 %
900 000 283 681 36,0 % 31,5 %
1 000 000 328 005 37,5 % 32,8 %
2 000 000 792 005 45,3 % 39,6 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 3 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 1,5 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 680 7,6% 6,7%
150 000 15 025 11,4% 10,0%
200 000 24 469 14,0% 12,2%
250 000 35 710 16,3% 14,3%
300 000 51 638 19,7% 17,2%
350 000 67 978 22,2% 19,4%
400 000 84 318 24,1% 21,1%
450 000 100 658 25,6% 22,4%
500 000 116 998 26,7% 23,4%
550 000 133 338 27,7% 24,2%
600 000 149 678 28,5% 24,9%
700 000 187 641 30,6% 26,8%
800 000 229 721 32,8% 28,7%
900 000 271 801 34,5% 30,2%
1 000 000 314 805 36,0% 31,5%
2 000 000 765 605 43,7% 38,3%

Skatteprosenter 2021

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Denne blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2021.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 541 9,8 % 8,5 %
150 000 18 581 14,2 % 12,4 %
200 000 28 878 16,5 % 14,4 %
250 000 41 584 19,0 % 16,6 %
300 000 58 452 22,3 % 19,5 %
350 000 75 552 24,7 % 21,6 %
400 000 92 652 26,5 % 23,2 %
450 000 109 752 27,9 % 24,4 %
500 000 126 852 29,0 % 25,4 %
550 000 143 952 29,9 % 26,2 %
600 000 161 052 30,7 % 26,8 %
700 000 199 737 32,6 % 28,5 %
800 000 243 137 34,7 % 30,4 %
900 000 286 537 36,4 % 31,8 %
1 000 000 329 937 37,7 % 33,0 %
2 000 000 792 291 45,3 % 39,6 %

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 3 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 7 221 8,3% 7,2%
150 000 16 601 12,6% 11,1%
200 000 26 238 15,0% 13,1%
250 000 38 284 17,5% 15,3%
300 000 54 492 20,8% 18,2%
350 000 70 932 23,2% 20,3%
400 000 87 372 25,0% 21,8%
450 000 103 812 26,4% 23,1%
500 000 120 252 27,5% 24,1%
550 000 136 692 28,4% 24,9%
600 000 153 132 29,2% 25,5%
700 000 190 497 31,1% 27,2%
800 000 232 577 33,2% 29,1%
900 000 274 657 34,9% 30,5%
1 000 000 316 737 36,2% 31,7%
2 000 000 765 891 43,8% 38,3%

 

Se også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på pensjonsinntekter

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Det er en rekke kalkulatorer du kan bruke for å beregne forskjellige skatter og avgifter.

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2022 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skattekalkulatorer
Se oversikt over alle skattekalkulatorene på smartepenger.no.