Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2022 mot 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2022.

For å gjøre årene sammenlignbare er det brukt 3,0 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2022-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2021-skatten. 

Hvis du ønsker å gjøre en ren skatteberegning for 2022 bruker du Skatteberegning 2022.

Les mer om kalkulatoren under.

Skatteendringskalkulator
Lønnsinntekt    
Rente og kapitalinntekter    
Fradrag (ikke minstefradrag)    
Netto formue    
Andre endringer: 2 021 2022  
Foreldrefradrag  
Reisefradrag  
Rett til jobbfradrag for unge?
 
       
Skatteberegning: 2021 2022  
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
Forskjell i skatt mellom 2021 og 2022  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir skattlagt høyere ved at det i 2021 blir ganget opp med en faktor på 1,44. Det er det samme som i 2021.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. Det vanligste fradraget er renteutgifter til lån.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Andre forhold:

På foreldrefradrag kan du trekke fra inntil 10.000 kroner mer for barn nummer to. Legg inn foreldrefradraget i 2021, og i 2022.

reisefradrag kan de som bor i distriktskasse 4-6 få inntil 9.900 kroner høyere fradrag. Legg inn fradraget i 2021, og i 2022.

jobbfradrag for unge legger du inn om du har rett til det, det vil si at du er under 30 år. Kalkulatoren beregner dette fradraget ut fra inntekten du har lagt inn..

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2021 til 2022.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2021 og 2022 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.