Med Smarte Pengers kalkulatorer kan du beregne hva du skal betale i skatt for 2020. Kalkulatorene er basert på forslag til statsbudsjettet for 2020.

Det er små endringer i skattesystemet for 2020. Det er stort sett bare endringer i innslagspunktene.

Siden NRK-lisensen faller bort fra 2020 skal den finansieres over skatteseddelen. Dette gjøres ved å sette ned personfradraget (et automatisk fradrag i skattemeldingen) ned fra 56.550 kroner til 51.300 kroner. Personfradraget skulle egentlig ha økt med 3,6 prosent til 58.586 kroner. NRK-lisensen er i 2019 på 3038,56 kroner.

Skatteberegning for 2020

I denne skattekalkulatoren kan du legge inn tall gjeldende for lønnsmottakere, uføretrygdede, og selvstendig næringsdrivende.

Her finner du kalkulatoren Skatteberegning 2020.

Endringene i de viktigste skattene

Dette er endringene i det vi kan kalle de fire hovedskattene skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt, trygdeavgift, og formuesskatt.

Alminnelig inntekt

Satsen på alminnelig inntekt er den samme i 2019 som i 2020 med 22 prosent

Trinnskatten

På  trinnskatten som er en bruttoskatt er det ingen endringer i satsene. Selve trinnene er økt med den forventede lønnsveksten på 3,6 prosent.

Dette er trinnene i 2019 og 2020:

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2020 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 639.750 kroner til 650.000 kroner.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er ingen endring i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den holdes på 54.650 kroner.

Formuesskatt

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet holdes også uendret med 1,5 millioner kroner (3 millioner for ektefeller).

Les mer om formuesskatt.

Oppjustering av satser

Satser og innslagspunkt som skal øke med lønnsøkningen får en økning på 3,6 prosent. Dette gjelder blant annet for minstefradrag og personfradrag.

Maksimalt minstefradrag (45 prosent av lønnsinntekt) økes fra 100.800 kroner til 104.450 kroner. Ved en lønnsinntekt på 232.111 kroner vil man ha nådd det maksimale taket.

For pensjonister økes maksimalt minstefradrag (31 prosent av pensjonen) fra 85.050 kroner til 87.450 kroner. Ved en inntekt på 282.097 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Når skatten på alminnelig inntekt beregnes, er det et «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget senkes fra 56.550 kroner til 51.300 kroner.

Skatten i 2020 sammenlignet med 2019

Vi har laget en kalkulator som sammenligner hva du må betale i skatt for 2020 mot 2019.

For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Skatteberegning 2020 sammenlignet med 2019

Pensjoner

Hvis du er mottaker av alderspensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2020.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.