Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Virtuelle valutaer som Bitcoin er i skattemessig sammenheng et skattepliktig formuesobjekt.

Selv om kryptovalutaer rent teknisk ligger i forskjellige wallets i utlandet er de likefullt skattepliktige objekter i Norge.

Det er bare hvis du handler kryptovaluta gjennom norske institusjoner at det rapporteres til Skatteetaten. Ellers er du selv pliktig til å føre inn de nødvendige opplysningene i skattemeldingen. Handler du i utlandet vil ingenting av dette vil være forhåndsutfylt.

Ved kjøp av en kryptovaluta må du spare på disse opplysningene:

  • Kjøpstidspunkt
  • Transaksjonskostnader
  • Markedsverdien på kjøpstidspunktet. Du kan bruke kursen fra markedsplassen der du kjøpte den virtuelle valutaen. Valutakursen som skal brukes er den gjeldende på kjøpsdagen.

Formue

Kryptovalutaer skal settes opp til kursverdien 1 januar etter skatteåret. Hvis kursen senere faller er det fortsatt kursverdien per 1.januar. som skal legges til grunn. Her kan du se kursverdier for diverse kryptovalutaer.

Kryptovalutaer teller dermed med i formuesgrunnlaget for beregning av formuesskatten.

Formuen føres i Annen skattepliktig formue.

Tap og gevinst

Ved kjøp og salg av kryptovalutaer vil tap være fradragsberettiget, gevinst vil være skattepliktig som kapitalinntekt. Transaksjonskostnadene kan trekkes fra gevinst, eller øke tapet. Når transaksjonene skjer i utenlandsk valuta bruker du kursen den dagen som konverteringskurs til norske kroner. Denne kursen finner du i Norges Bank.

Skatt på gevinsten er i 2021 og 2022 på 22 prosent. Effekten av et tap er 22 prosent i spart skatt av tapsbeløpet i 2021 og 2022.

Det regnes som en realisasjon hvis du selger en virtuell valuta med oppgjør i en annen virtuell valuta.

Ved salg kan du selv bestemme hvilke enheter du vil selge først (hvis du ikke selger hele beholdningen). Det er ingen regel om at først inn skal selges først.

Mining

Hvis du utvinner kryptovalutaer vil all utvinning av kryptovalutaer være skattepliktig ved realisasjon. Alle utgifter som du har med denne utvinningen vil være fradragsberettiget. Dette gjelder blant annet strøm og PC'er.

Ikke solgte kryptovalutaer føres som formue.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen skal ikke sendes inn, men du må ha den klar i tilfelle Skatteetaten etterspør den.

  • Transaksjonslogg/ dokumentasjon over realiserte bitcoins fra formidlere/vekslere med Bitcoins adresser.
  • Dokumentasjon som viser dato for når de solgte bitcoins er anskaffet, minet eller kjøpt inkludert bitcoin adresser for disse og inngangsverdien.
  • Logg fra mining – oversikt over antall minede bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (payout address)

Eksempel på gevinstberegning

Her har vi tatt utgangspunkt i kjøp og salg av fire Bitcoins, med salg i 2021 eller 2022.

Post Beløp
Valutakurs ved kjøp (dollar) 9,0
Valutakurs ved salg (dollar) 8,5
Antall bitcoin ved kjøp og salg 4,0
Kurs Bitcoin ved kjøp 8 000
Kurs Bitcoin ved salg 30 000
Gevinstberegning:
Inngangsverdi 288 000
Utgangsverdi 1 020 000
Transasjonskostnad 5 000
Skattepliktig gevinst 727 000
Skatt (22%) 159 940