Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser summen av kommunale avgifter i alle landets kommuner, tillagt eventuell eiendomsskatt i 2022.

Det skiller mange tusen kroner mellom to kommuner i samme fylke når man legger sammen de kommunale avgiftene og eventuell eiendomsskatt.

For å se på det totale kostnadsnivået i kommunene må vi legge sammen de kommunale utgiftene, og eiendomsskatten i kommunene. Det er en del kommuner som ikke har eiendomsskatt, slik at det står null i den kolonnen.

Den største praktiske nytten av disse listene er å se på kommuner som ligger nærme hverandre. Hvis en kommune for eksempel tar 10.000 kroner mer per år, er dette en kostnad som teller med i regnestykket om hvor du vil bo. Det er derfor god grunn til å sjekke tallene i de kommunene du kan tenke deg å bo.

Lenger ned finner du oversikten over totalsummen av dette i alle landets kommuner. Listene er sortert etter fylket, der kommunene er sortert etter avgiftsnivået. Da ser du enkelt forskjellene mellom dem i hvert fall innen fylket.

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommunale avgifter

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er oppgitt for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

20 billigste kommuner

Sola er landets billigste kommune med 8.605 kroner i kommunale avgifter, og ingen eiendomsskatt. En kommune rett i nærheten til Sola - Sandnes - har de nest laveste kostnadene.

E.skatt Kom.avg. Sum skatt og avgifter
Kommune 2022 2022 2021 2022
Sola 0 8 605 8 133 8 605
Sandnes 0 10 200 10 561 10 200
Sandefjord 0 10 221 9 650 10 221
Molde 0 10 838 10 229 10 838
Vinje 0 10 855 10 275 10 855
Ullensaker 0 10 974 5 714 10 974
Årdal 3 144 8 060 10 137 11 204
0 11 208 10 375 11 208
Bardu 1 500 9 719 10 044 11 219
Sirdal 0 11 631 12 999 11 631
Bærum 0 11 856 11 075 11 856
Time 0 11 875 12 015 11 875
Larvik 0 12 030 11 839 12 030
Vevelstad 0 12 155 13 446 12 155
Dyrøy 0 12 178 14 448 12 178
Tønsberg 0 12 334 11 690 12 334
Fjord 0 12 391 11 329 12 391
Klepp 0 12 405 11 691 12 405
Lyngdal 0 12 478 11 846 12 478
Modalen 0 12 508 11 655 12 508

20 dyreste kommuner

Engerdal er den dyreste kommunen i landet med en totalkostnad på 34.356 kroner, som fordeler seg på 31.484 kroner i kommunale avgifter og 2.872 kroner i eiendomsskatt.

E.skatt Kom.avg. Sum skatt og avgifter
Kommune 2022 2022 2021 2022
Lunner 3 184 21 221 19 939 24 405
Søndre Land 0 24 683 23 094 24 683
Hjartdal 2 688 22 204 23 423 24 892
Seljord 0 24 949 21 474 24 949
Drangedal 4 800 20 191 24 293 24 991
Skaun 7 274 17 828 23 409 25 102
Rollag 3 780 21 456 23 175 25 236
Ringsaker 4 760 20 564 25 159 25 324
Løten 6 791 18 644 24 404 25 435
Nord-Aurdal 3 164 22 348 22 603 25 512
Snåsa 3 500 22 018 24 103 25 518
Lierne 3 360 23 320 26 094 26 680
Tolga 1 613 25 949 27 500 27 562
Aremark 3 482 24 178 27 660 27 660
Sigdal 2 132 26 211 25 884 28 343
Sør-Aurdal 3 640 26 843 29 694 30 483
Hurdal 5 100 26 095 29 161 31 195
Flesberg 2 688 29 354 30 039 32 042
Marker 7 250 25 180 27 690 32 430
Engerdal 2 872 31 484 28 423 34 356

Hvorfor er det forskjeller?

I gjennomsnitt er tjenestene klart billigere i store kommuner (tett befolket) på grunn av stordriftsfordelene. Listen gir derfor ikke et bilde av hvem som er «flinkest» av kommunene. Selv om en kommune tar lave gebyrer, er det derfor fullt mulig at den burde vært billigere.

I tillegg til forskjeller i antall husholdninger å fordele kostnader på, har de forskjellige kommunene helt forskjellige forutsetninger for hva det koster å bygge infrastrukturen. Det er vesentlig billigere for en kommune som har befolkningen tett sammen på et jorde, mot en langstrakt fjellkommune.

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten.

Dette betaler du i kommunene

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

Eiendomsskatten er for en sentrumsnær bolig på 120 kvadratmeter.

Listen under er sortert fylkesvis, så etter kostnadsnivå. I kolonnene oppgis det summen av kommunale avgifter (renovasjon, vann, avløp, og feiing). Til høyre for Sum oppgis hva eiendomsskatten er.

Se hele listen sortert etter kostnader

Se listen alfabetisk sortert

Kommune
Agder E.skatt Kom.avg. Sum
Sirdal 0 11 631 11 631
Lyngdal 0 12 478 12 478
Bykle 0 13 738 13 738
Kvinesdal 0 15 061 15 061
Valle 0 15 141 15 141
Flekkefjord 3 100 12 209 15 309
Kristiansand 4 050 12 226 16 276
Evje og Hornnes 0 16 576 16 576
Farsund 3 444 13 174 16 618
Grimstad 4 939 11 709 16 648
Risør 3 920 13 221 17 141
Lindesnes 3 800 13 401 17 201
Vennesla 3 600 14 038 17 638
Hægebostad 0 17 919 17 919
Arendal 5 148 13 545 18 693
Froland 1 512 17 223 18 735
Åseral 0 18 908 18 908
Tvedestrand 5 000 14 094 19 094
Lillesand 2 329 16 811 19 140
Bygland 0 20 508 20 508
Vegårshei 3 800 18 569 22 369
Iveland 2 268 20 208 22 476
Åmli 2 688 20 166 22 854
Gjerstad 2 827 20 146 22 973
Birkenes 5 290 18 306 23 596
Akershus E.skatt Kom.avg. Sum
Ullensaker 0 10 974 10 974
Bærum 0 11 856 11 856
Rælingen 0 13 416 13 416
Nannestad 0 13 459 13 459
Asker 0 14 456 14 456
Vestby 0 16 141 16 141
Nordre Follo 0 16 616 16 616
Eidsvoll 2 646 14 173 16 819
Lørenskog 0 17 133 17 133
Aurskog-Høland 1 960 15 849 17 809
Nesodden 0 18 201 18 201
Frogn 5 000 13 241 18 241
Lillestrøm 1 846 17 323 19 169
Nes 3 000 16 470 19 470
Enebakk 0 20 729 20 729
Nittedal 5 125 16 305 21 430
Gjerdrum 0 22 204 22 204
Hurdal 5 100 26 095 31 195
Buskerud E.skatt Kom.avg. Sum
Hole 0 13 911 13 911
Kongsberg 3 810 10 234 14 044
Øvre Eiker 0 14 106 14 106
Lier 0 15 919 15 919
Ås 3 500 12 825 16 325
Flå 2 200 14 169 16 369
Nore og Uvdal 0 16 739 16 739
Modum 0 17 335 17 335
Hol 3 300 14 734 18 034
Jevnaker 2 290 15 920 18 210
Nesbyen 3 418 14 906 18 324
Gol 4 000 15 489 19 489
Ål 2 940 16 626 19 566
Hemsedal 6 160 13 861 20 021
Krødsherad 930 21 856 22 786
Lunner 3 184 21 221 24 405
Rollag 3 780 21 456 25 236
Sigdal 2 132 26 211 28 343
Finnmark E.skatt Kom.avg. Sum
Bardu 1 500 9 719 11 219
Dyrøy 0 12 178 12 178
Lavangen 0 14 343 14 343
Hammerfest 2 496 11 854 14 350
Hasvik 0 14 641 14 641
Nesseby 0 14 856 14 856
Vardø 2 100 13 730 15 830
Vadsø 3 018 13 024 16 042
Sørreisa 0 16 056 16 056
Målselv 4 312 12 379 16 691
Karasjok 0 16 905 16 905
Tjeldsund 0 17 604 17 604
Ibestad 1 450 16 160 17 610
Kvænangen 0 17 704 17 704
Balsfjord 4 233 13 824 18 057
Berlevåg 2 704 15 410 18 114
Sør-Varanger 6 528 11 909 18 437
Storfjord 0 18 458 18 458
Salangen 2 957 15 593 18 550
Senja 4 824 13 749 18 573
Alta 4 784 14 070 18 854
Kvæfjord 4 013 14 990 19 003
Lyngen 0 19 544 19 544
Skjervøy 6 000 13 584 19 584
Måsøy 2 400 17 274 19 674
Tana 0 19 953 19 953
Porsanger 5 712 14 506 20 218
Båtsfjord 2 520 17 899 20 419
Kautokeino 1 085 19 370 20 455
Nordkapp 2 928 18 229 21 157
Gratangen 0 22 044 22 044
Loppa 1 150 21 333 22 483
Nordreisa 3 700 18 854 22 554
Gamvik 0 22 629 22 629
Karlsøy 3 960 18 684 22 644
Lebesby 2 288 21 098 23 386
Flesberg 2 688 29 354 32 042
Hordaland E.skatt Kom.avg. Sum
Modalen 0 12 508 12 508
Sveio 41 12 905 12 946
Eidfjord 0 13 356 13 356
Alver 0 13 779 13 779
Austevoll 0 15 079 15 079
Øygarden 0 15 269 15 269
Bergen 6 100 9 266 15 366
Etne 3 556 12 124 15 680
Fedje 0 15 873 15 873
Vaksdal 4 900 11 083 15 983
Masfjorden 0 16 085 16 085
Kvinnherad 1 544 15 091 16 635
Ullensvang 0 17 024 17 024
Osterøy 5 400 11 955 17 355
Kvam 3 600 13 803 17 403
Austrheim 0 17 429 17 429
Voss 4 746 13 098 17 844
Bømlo 3 552 15 136 18 688
Tysnes 5 760 13 733 19 493
Ulvik 0 19 518 19 518
Bjørnafjorden 0 20 135 20 135
Stord 2 491 17 721 20 212
Samnanger 3 500 17 228 20 728
Fitjar 2 950 18 474 21 424
Kåfjord 0 22 738 22 738
Kinn 6 840 17 518 24 358
Innlandet E.skatt Kom.avg. Sum
Alvdal 2 128 11 950 14 078
Lesja 924 14 043 14 967
Gjøvik 4 732 10 630 15 362
Skjåk 0 16 081 16 081
Kongsvinger 3 492 13 381 16 873
Stor-Elvdal 2 968 14 409 17 377
Vestre Toten 3 444 14 184 17 628
Lom 1 362 16 400 17 762
Øyer 4 592 13 229 17 821
Gran 2 176 15 771 17 947
Elverum 5 595 12 375 17 970
Gausdal 6 120 11 878 17 998
Våler (Hedmark) 3 696 14 409 18 105
Sør-Odal 5 248 13 124 18 372
Vang 0 18 549 18 549
Vestre Slidre 1 300 17 461 18 761
Os 4 440 14 563 19 003
Folldal 1 904 17 321 19 225
Øystre Slidre 2 400 16 830 19 230
Åmot 5 040 14 623 19 663
Nord-Fron 3 685 16 381 20 066
Etnedal 2 111 18 030 20 141
Nord-Odal 3 225 17 010 20 235
Sør-Fron 5 396 14 920 20 316
Askøy 0 20 383 20 383
Vågå 4 000 16 688 20 688
Hamar 3 852 16 944 20 796
Grue 2 822 19 106 21 928
Lillehammer 6 780 15 298 22 078
Trysil 3 075 19 159 22 234
Østre Toten 4 675 18 011 22 686
Dovre 1 500 21 460 22 960
Eidskog 3 640 19 425 23 065
Stange 5 068 18 048 23 116
Tynset 4 452 18 738 23 190
Rendalen 405 23 061 23 466
Ringebu 3 900 19 645 23 545
Nordre Land 3 185 20 804 23 989
Sel 4 640 19 491 24 131
Søndre Land 0 24 683 24 683
Ringsaker 4 760 20 564 25 324
Løten 6 791 18 644 25 435
Nord-Aurdal 3 164 22 348 25 512
Tolga 1 613 25 949 27 562
Sør-Aurdal 3 640 26 843 30 483
Engerdal 2 872 31 484 34 356
Møre & Romsdal E.skatt Kom.avg. Sum
Molde 0 10 838 10 838
Fjord 0 12 391 12 391
Aure 1 700 11 250 12 950
Vanylven 0 13 525 13 525
Ørsta 2 120 11 639 13 759
Herøy (Møre og Romsdal) 0 14 535 14 535
Aukra 0 14 871 14 871
Ulstein 2 205 12 868 15 073
Sande 0 15 688 15 688
Vestnes 4 435 11 498 15 933
Ålesund 3 304 13 146 16 450
Sunndal 3 000 13 461 16 461
Hustadvika 4 240 13 403 17 643
Åsnes 3 275 15 278 18 553
Surnadal 3 850 15 043 18 893
Stranda 5 760 13 468 19 228
Giske 8 300 11 466 19 766
Sykkylven 5 400 14 371 19 771
Rauma 5 423 14 645 20 068
Averøy 5 376 14 985 20 361
Hareid 3 500 16 866 20 366
Gjemnes 5 302 15 491 20 793
Kristiansund 6 112 14 860 20 972
Volda 6 000 16 085 22 085
Sula 2 700 20 070 22 770
Tingvoll 3 168 20 125 23 293
Nordland E.skatt Kom.avg. Sum
Vevelstad 0 12 155 12 155
Vega 0 14 041 14 041
Sømna 2 688 11 568 14 256
Meløy 0 14 291 14 291
Evenes 0 14 590 14 590
Rana 2 033 12 919 14 952
Dønna 2 957 12 270 15 227
Gildeskål 3 252 12 020 15 272
Rødøy 0 15 444 15 444
Lurøy 2 550 13 291 15 841
Steigen 3 360 13 059 16 419
Sørfold 0 16 561 16 561
Fauske 4 600 12 273 16 873
Leirfjord 3 528 13 350 16 878
Hemnes 0 16 906 16 906
Herøy (Nordland) 2 100 14 906 17 006
Saltdal 1 440 15 923 17 363
Værøy 2 000 15 485 17 485
Narvik 4 332 13 266 17 598
Lødingen 2 420 15 305 17 725
Bindal 4 500 13 326 17 826
Bodø 6 384 11 518 17 902
Beiarn 0 19 199 19 199
Hattfjelldal 3 444 16 086 19 530
Brønnøy 6 488 13 713 20 201
Røst 1 694 19 039 20 733
Træna 0 20 780 20 780
Vefsn 4 190 16 688 20 878
Smøla 0 21 044 21 044
Alstahaug 6 020 16 369 22 389
Nesna 2 520 20 411 22 931
Grane 4 300 19 555 23 855
Flakstad 2 422 21 630 24 052
Oslo E.skatt Kom.avg. Sum
Oslo 3 234 13 196 16 430
Rogaland E.skatt Kom.avg. Sum
Sola 0 8 605 8 605
Sandnes 0 10 200 10 200
0 11 208 11 208
Time 0 11 875 11 875
Klepp 0 12 405 12 405
Randaberg 2 391 10 378 12 769
Karmøy 1 507 11 771 13 278
Utsira 0 14 320 14 320
Kvitsøy 0 14 360 14 360
Stavanger 3 232 11 716 14 948
Bokn 0 15 325 15 325
Gjesdal 3 000 12 360 15 360
Sokndal 1 960 14 284 16 244
Suldal 0 16 416 16 416
Haugesund 4 320 12 245 16 565
Lund 3 600 13 259 16 859
Sauda 2 688 14 446 17 134
Eigersund 4 536 13 055 17 591
Strand 2 957 15 625 18 582
Hjelmeland 3 038 15 774 18 812
Tysvær 0 18 949 18 949
Vindafjord 5 152 14 168 19 320
Bjerkreim 4 000 16 838 20 838
Sogn & Fjordane E.skatt Kom.avg. Sum
Årdal 3 144 8 060 11 204
Lærdal 0 13 343 13 343
Aurland 0 13 638 13 638
Sogndal 0 14 535 14 535
Høyanger 668 14 789 15 457
Luster 0 15 509 15 509
Sunnfjord 5 775 11 933 17 708
Stryn 3 499 14 699 18 198
Gloppen 2 800 15 854 18 654
Fjaler 4 060 15 035 19 095
Vik 4 657 16 366 21 023
Bremanger 2 996 18 424 21 420
Solund 2 400 19 559 21 959
Hyllestad 2 688 19 440 22 128
Stad 6 600 15 896 22 496
Gulen 3 740 19 571 23 311
Askvoll 3 200 21 094 24 294
Telemark E.skatt Kom.avg. Sum
Vinje 0 10 855 10 855
Tinn 0 13 518 13 518
Kragerø 5 040 10 964 16 004
Nissedal 3 600 12 850 16 450
Bamble 3 486 14 609 18 095
Siljan 4 100 14 375 18 475
Fyresdal 0 18 590 18 590
Nome 5 500 13 311 18 811
Tokke 0 19 099 19 099
Kviteseid 0 19 244 19 244
Midt-Telemark 5 600 15 599 21 199
Hjartdal 2 688 22 204 24 892
Seljord 0 24 949 24 949
Drangedal 4 800 20 191 24 991
Troms E.skatt Kom.avg. Sum
Andøy 2 828 9 686 12 514
Sortland 3 145 11 595 14 740
0 14 769 14 769
Øksnes 815 14 053 14 868
Vestvågøy 3 600 12 619 16 219
Vågan 4 000 13 163 17 163
Hamarøy 3 192 14 881 18 073
Tromsø 4 822 13 799 18 621
Harstad 3 726 15 661 19 387
Hadsel 4 575 17 991 22 566
Trøndelag E.skatt Kom.avg. Sum
Steinkjer 0 13 014 13 014
Ørland 0 14 128 14 128
Meråker 0 15 010 15 010
Røyrvik 0 15 615 15 615
Hitra 0 16 243 16 243
Orkland 0 16 304 16 304
Flatanger 2 850 13 539 16 389
Oppdal 3 449 13 008 16 457
Åfjord 0 16 661 16 661
Inderøy 3 444 13 650 17 094
Rennebu 2 671 14 540 17 211
Stjørdal 0 17 588 17 588
Overhalla 4 200 13 613 17 813
Trondheim 7 550 10 350 17 900
Røros 5 594 12 359 17 953
Frøya 0 18 026 18 026
Verdal 3 920 14 184 18 104
Nærøysund 4 800 13 543 18 343
Levanger 4 500 14 683 19 183
Heim 2 000 17 185 19 185
Midtre Gauldal 4 620 14 940 19 560
Namsos 3 276 16 348 19 624
Malvik 5 783 14 021 19 804
Holtålen 3 500 18 566 22 066
Grong 7 200 15 063 22 263
Rindal 2 632 19 780 22 412
Indre Fosen 1 260 21 189 22 449
Osen 1 000 21 638 22 638
Selbu 0 22 868 22 868
Tydal 0 23 223 23 223
Høylandet 3 360 20 481 23 841
Melhus 2 000 22 156 24 156
Skaun 7 274 17 828 25 102
Snåsa 3 500 22 018 25 518
Lierne 3 360 23 320 26 680
Vestfold E.skatt Kom.avg. Sum
Sandefjord 0 10 221 10 221
Larvik 0 12 030 12 030
Tønsberg 0 12 334 12 334
Horten 0 13 808 13 808
Færder 0 14 840 14 840
Skien 3 627 12 178 15 805
Porsgrunn 7 064 13 188 20 252
Holmestrand 5 680 16 015 21 695
Notodden 4 536 17 225 21 761
Østfold E.skatt Kom.avg. Sum
Indre Østfold 0 14 175 14 175
Drammen 0 15 823 15 823
Halden 1 500 14 888 16 388
Fredrikstad 5 644 11 464 17 108
Sarpsborg 5 774 12 209 17 983
Skiptvet 0 18 766 18 766
Ringerike 2 277 17 843 20 120
Råde 5 926 14 664 20 590
Hvaler 6 100 14 889 20 989
Moss 8 640 13 141 21 781
Våler (Østfold) 5 313 18 373 23 686
Rakkestad 7 700 16 500 24 200
Aremark 3 482 24 178 27 660
Marker 7 250 25 180 32 430

 

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke

Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften

Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret

Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret

Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret

Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk