Verdien av bonustapet på bilforsikringen når du må bruke kaskoforsikringen er større jo lavere bonus du har.

Det er interessant å se hvor stor kroneverdien av det fremtidige bonustapet blir. Vi kan forutsette at prisene på bilforsikringene stiger i samme takt som inflasjonen. Med denne forutsetningen er det ikke nødvendig å justere for fremtidig inflasjon.

Les mer om bonussystemet i bilforsikring.

Vi beregner det fremtidige bonustapet helt frem til du har tatt igjen det du egentlig skulle hatt uten en bonusreduserende skade. Det vil si helt til du når toppen av bonusskalaen. Så lenge vil du nemlig slite med skaden.

Forsikringsselskapene regner oftest det fremtidige bonustapet kun til du er tilbake på bonustrinnet du forlot. Ved å følge dette prinsippet blir det fremtidige bonustapet kunstig lavt. Og det fører til at du i for mange tilfeller vil bruke forsikringen, hvilket er unødvendig dyrt. Valget du gjør om å bruke forsikringen eller ikke, påvirker nemlig forsikringspremien din helt frem til du har nådd toppen av bonusskalaen.

Du kan spare flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Her kan du raskt og enkelt innhente tilbud fra flere forsikringsselskap. 
En kommersiell tjeneste med Tjenestetorget.

Bonustapet i de forskjellige forsikringsselskapene

De fleste forsikringsselskapene gir et tap som du ser i tabellen nedenfor.

Disse selskapene bruker dette systemet: Boligbyggelagenes Forsikring, Codan Forsikring, Eika Forsikring, Gjensidige, Jernbanepersonalets Forsikring, Komplett Forsikring, Nemi, Rema Forsikring, Storebrand, Troll Forsikring, Tryg Forsikring, Vardia Forsikring.

Så er det noen selskaper som har litt andre regler ved 70 og 75 prosent bonus:

DNB: Du får ikke bonustap på første skade innenfor ett år. Trenger bare tre år på å rykke opp til 75 prosent bonus.

Frende og SpareBank 1: Trenger bare tre år på å rykke opp til 75 prosent bonus. Får ikke bonusnedrykk etter 3 år på 75 prosent bonus.

KLP: Trenger bare ett år på 70 prosent før opprykk til 75 prosent. To år på 75 prosent bonus med 25 prosent nedrykk (15 prosent er vanlig), deretter tre år med 15 prosent nedrykk.

If: Har et helt annet system. Her er bonusen minimum 40 prosent. Nedrykket er på maksimalt 10 prosent. Dette gjelder på bonusnivåene 50, 60, og 70 prosent. Etter 5 år rykker man opp til 75 prosent. I de fem påfølgende årene er bonusnedrykket 5 prosent.

Dette koster bonustapet

Tabellen under viser deg hva det koster å bruke forsikringen i ditt forsikringsselskap. Naturlig nok er det dyrere å bruke forsikringen jo lenger ned du er på skalaen. Kunder med 40 prosent bonus og lavere skal kræsje for svært mange penger før det lønner seg å bruke forsikringen.

I selskapene DNB, Frende, KLP, og SpareBank 1 er bonustapet litt mindre på 75 prosent bonus på grunn av noe raskere bonusopptjening fra 60 prosent bonus. Ellers er det helt likt.

Fra og med 70 prosent og oppover snur situasjonen seg. Der er det ofte slik at du bør benytte forsikringen etter en smell.

Effekten av bonustapet regnes av full premie, ikke premien etter bonus.

Beregn bonustapet ditt med bilbonuskalkulatoren.

Prosenten som står oppgitt er det fremtidige bonustapet i forhold til full pris på bilforsikringen.

Bonustapet i forsikringsselskapene utenom IF:

%-bonus før skade Fremtidig tap
0% 475%
10% 320%
20% 280%
30% 240%
40% 200%
50% 160%
60% 120%
70 % 1.år 80%
70 % 2.år 85%
70 % 3.år 90%
70 % 4.år 95%
70 % 5.år 100%
75 % 1.år 40%
75 % 2.år 40%
75 % 3.år 40%
75 % 4.år 40%
75 % 5 år 40%
75 % 6.år 0%
80% 75%

Bonustapet mellom selskapet er litt forskjellig ved 75 prosent bonus. Se tabell nedenfor.

IF sammenlignet med de andre

Her er det sammenlignet bonustapet i IF på bonustrinn fra 50 prosent og oppover.

I If får du ikke bonustap når du er på 40 prosent bonus, fordi du der ikke kan ha lavere bonus enn dette.

Slik er bonustapet i If sammenlignet med de andre:

Selskap 70% 1. år 75% 1. år
De fleste selskapene 80% 40%
Frende SpareBank1 80% 20%
KLP 75% 45%
If 15% 25%
Selskap 60% 50%
De fleste selskapene 120% 160%
Frende SpareBank1 120% 160%
KLP 120% 160%
If 40% 60%

Slik regner du bonustapet

Vi tar utgangspunkt i en bilforsikring som har en full pris på 20.000 kroner. Hvis bonusen din er på 75 prosent, blir den fremtidige økningen i bilforsikringen bare 8.000 kroner. I dette tilfellet lønner det seg å la forsikringen betale for skaden.

I eksemplet under tar vi utgangspunkt i en bonus på 50 prosent. Her sammenligner vi bonus før og etter skade hvert år inntil du har nådd det samme nivået. Dette er først når du når 75 prosent bonus det sjette året. Samlet tap er i dette tilfellet 160 prosent av full bonusgivende årspremie på bilen. Med en årspremie på 20.000 kroner, blir dette et fremtidig tap på 32.000 kroner. Koster en skade for eksempel 20.000 kroner, vil det lønne seg å betale denne av egen lomme.

Bonus Ny bonus Tap
50%    
60% 20% 40%
70% 1.år 30% 40%
70% 2.år 40% 30%
70% 3.år 50% 20%
70% 4.år 60% 10%
70% 5.år 70% 0%
75% 1.år 70% 5%
75% 2.år 70% 5%
75% 3.år 70% 5%
75% 4.år 70% 5%
75% 5 år 75% 0%
75% 6.år 75% 0%
Samlet tap i hele perioden 160%

 

Les også:

Bonussystemet i bilforsikring

Dette får du i startbonus i forsikringsselskapene

Bilforsikring

Egenandeler på bilforsikring

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen

Hvordan sammenligne forsikringsselskapene

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.


Innhent tilbud på bilforsikring, og andre forsikringer

Sjekk prisen på forsikringene dine jevnlig. Legg dem ut på anbud, og få tilbud fra flere forsikringsselskaper.

Forsikringspremier beregnes individuelt, og kan variere svært mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Fyll ut skjemaet nedenfor, og velg selv hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud i fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og gjøres i samarbeide med Tjenestetorget.

Klikk her hvis du har problemer med skjemaet.

 

Andre anbudsalternativer:

Anbud på advokater

Anbud på boligalarm

Anbud på boligutleie

Anbud på bredbånd

Anbud på eiendomsmeglere

Anbud på forsikring

Anbud på forbrukslån

Anbud på flyttebyrå

Anbud på solskjerming

Anbud på varmepumper

Anbud på vinduer

Se alle produktene og tjenestene som du kan legge ut på anbud.