Denne oversikten viser alt innhold om lån som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Lånetyper: Du kan velge mellom flere lånetyper, og forskjellene handler i stor grad om hvordan du betaler tilbake lånet. De vanligste lånetypene er serielån og annuitetslån. Mange i dag velger også rammelån, der det ikke er en fast tilbakebetalingsavtale.

Lånekostnader: Det er ikke gratis å låne penger av en bank/finanstinstitusjon, og lånekostnadene består av renter og gebyrer. I Norge er det slik at du får et skattefradrag for rentene du betaler på et lån.

Hvor mye kan du låne?: Et essensielt spørsmål når du skal ta opp lån, er hvor stort lån privatøkonomien din tåler. Hvor mye du kan låne avhenger i utgangspunktet av tre forhold: dine inntekter, utgifter og hvor mye egenkapital du har. Du kan selv beregne hvor mye du har råd til å låne - for eksempel med Smarte Pengers lånekalkulator. Men vær oppmerksom på at hvor mye du kan låne i forhold til inntekten din er en ting, hvor mye banken faktisk vil låne ut til deg er noe annet.

Vurderinger ved låneopptak: Du bør ikke låne penger i første og beste bank, men vurdere faktorer som for eksempel kundeprogrammer og mulighet for gode vilkår gjennom organisasjonsmedlemskap. Men det aller viktigste når du skal velge bank å ha lånet ditt i, er hvilke rentevilkår som tilbys. En god rente kan bety mange tusener spart i løpet av ett år.

Fast og flytende rente: Én ting du må vurdere nøye med tanke på lån, er om du skal ha fast eller flytende rente. Majoriteten av låntakerne i Norge har flytende rente, men noen kan for eksempel ha en såpass usikker økonomi at det kan være fornuftig for dem å velge fast fremfor flytende rente. Rentetilbudet, både på fast og flytende rente, fastsettes på bakgrunn av svingninger i rentemarkedet.

Boliglån: Boliglånet er vanligvis det største, og dermed det viktigste lånet du har. Sikkerheten bestemmer hvor mye du kan få i lån, og hvilken rente du får, og dermed spiller det en rolle hvor stor andel av markedsverdien på boligen du låner. Noen banker tilbyr lån med spesielt gunstige vilkår til unge/førstegangsetablerere - kalt førstehjemslån. I boliglånskalkulatoren ser du hvilke banker som har de gunstigste lånene. I fastrentelånsoversikten finner du de gunstigste lånene på dette området.

Refinansiering: Når du vurderer å refinansiere, er det spesielt to spørsmål du må finne ut av: Hvor mye lavere effektiv rente får du, og hvor lang tid tar det før du har tjent inn alle kostnadene i forbindelse med refinansieringen?

Husbanken: Dersom du av forskjellige årsaker har problemer med å få tatt opp lån til bolig i privat bank, bør du undersøke mulighetene for å få lån i Husbanken. De opererer med to typer lån: grunnlån eller startlån. Startlån er en behovsprøvd ordning, og dette er et lån som Husbanken og kommunene samarbeider om.

Studielån: Studenter og elever ved offentlig godkjente studiesteder kan søke om lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Alle som har muligheten, bør søke om lån fra Lånekassen. Det er flere fordeler med studielånet; blant annet er det rentefritt under studiene, og du kan også få rentefritak ved sykdom og arbeidsledighet.

Billån: Med et ekte billån tas det pant i bilen. Men skal du kjøpe bil, bør du sjekke ut andre finansieringsmuligheter. Enkelte ganger vil det for eksempel være billigere å låne til bil med pant i fast bolig. Men uansett lånetype må du passe på at du nedbetaler like mye som bilen faller i verdi per år. Med billånskalkulatoren finner du frem til det billigste «ekte» billånet.

Byggelån: Når du bygger et hus, kan du ikke bruke vanlig boliglån, siden du da ennå ikke har fast eiendom å ta pant i. Derfor benytter man seg vanligvis av en midlertidig kreditt i byggeperioden som kalles byggelån. Dette lånet omgjøres til vanlig boliglån - som er billigere enn et byggelån - så snart huset er ferdig.

Hytte- og båtlån: Med et hyttelån, tar banken pant i hytta. Flere banker priser etter hvert hyttelån på samme måte som boliger. Noen banker tilbyr også lån med pant i båt. Men i de fleste tilfeller vil det være billigere å låne til båt med pant i fast bolig.

Forbrukslån: Dersom du har behov for å låne uten sikkerhet, kan du ta opp et forbrukslån. Også kredittkort går inn under forbrukslånkategorien. Sjekk forbrukslånskalkulatoren for å se de gunstigste långiverne.

Innholdet på temaet lån

Du finner også en rekke «låneord» som hører til under lån i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle lånekalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), lånekalkulatorer, markedsoversikter, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Lånekostnad
Hva koster et lån
Nominell og effektiv rente
Rentefradrag på skatten
Renten de siste årene
Dette er realrente
Lånetyper
Typer lån - hva skal du velge
Guide til annuitetslån og serielån
Eksempler på månedlige tilbakebetalingsbeløp
Hvilket lån skal du nedbetale først?
Guide til rammelån
Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån
Trapperentelån
Lån med fondssparing
Valutalån
Hvor mye kan du låne?
Hvor mye kan du låne?
Beregn selv hvor mye du kan låne
Eksempler på hvor mye du kan låne
Så mye kan du låne i forhold til disponibel inntekt
Lån i forhold til inntektsøkning
Dette låner banken deg til boliglån
Forbruksutgifter
Boliglån
Guide til boliglån
Slik får du det billigste boliglånet
Grønt boliglån
Refinansiering av boliglånet
Sikkerhetens betydning for boliglån
Lån til andelsleiligheter
Guide til boliglån for unge og førstehjemslån
Slik begrenser boliglånsforskriften lån til kjøp av bolig
Fullfinansiering av bolig
Guide til mellomfinansiering av bolig
Tinglyse mer enn du låner?
Opplåning til pensjon
Låne til pensjon
Guide til Seniorlån / LittExtra
Renteoversikt Seniorlån / Littextra
Fastrentelån
Guide til fastrentelån
Skal du velge fast eller flytende rente?
Innløsing av fastrentelån før tiden
Slik fastsettes lånerenten
Forbrukslån
Guide til forbrukslån
Slik finner du det billigste forbrukslånet
Refinansiering av forbrukslån
Så mye koster et forbrukslån
Forbrukslån eller kredittkort
Få tilbud på forbrukslån
Forbrukslån som egenkapital ved boligkjøp
Kredittscore og kredittrating av privatpersoner
Forskrift til forbrukslån - Utlånsforskriften
Kredittkort
Guide til kredittkort
Forbrukslån eller kredittkort
Kredittkort - smart bruk
Andre lån
Guide til billån
Guide til byggelån
Guide til båtlån
Guide til hyttelån
Mer om lån
Dette må du vurdere ved låneopptak
Gjeldsregisteret
Guide til Betalingsforsikring / Låneforsikring
Guide til inkasso
Gjeldsordningsloven
Forsinkelsesrenter
Finansklagenemnda
Guide til kausjon
Låne av arbeidsgiver
Normrenten
Lånekassen
Statens Lånekasse for utdanning
Renter og tilbakebetaling i Lånekassen
Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom
Rett til rentefritak på studielånet
Betalingsutsettelse av studielånet
Dette kan du få lån og stipend til
Reduksjon av studielån og stipend
Råd om studielån
Ta alltid opp maksimalt med studielån
Husbanken
Lån fra Husbanken
Renter og avdrag i Husbanken
Startlån
Lånekalkulatorer
Annuitetslån og renteendring
Annuitetslånskalkulator - månedlig
Annuitetslånskalkulator
Belåning av borettslagsleiligheter
Butikkfinansieringskalkulator
Byggelånskalkulator
Forbrukslånkalkulator
Hvor mye kan du låne
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Hvor stort lån dekker inntekten
Kreditoravtalekalkulator
Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kredittscorekalkulator
Lån med restverdi
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Lånesamlingskalkulator
Mellomfinansieringskalkulator
Når blir jeg gjeldfri
Overkurs og underkurs kalkulator
Rammelånskalkulator
Refinansieringskalkulator
Rente- og lønnsendringskalkulator
Renteberegning på dagsbasis
Renteendringskalkulator
Rentefradragskalkulator
Renteutviklingskalkulator
Serielånkalkulator
Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Stipendreduksjonskalkulator
Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Trapperentelånkalkulator
Valutalånkalkulator
Markedsoversikter
Finn billigste boliglån
Boliglån - Finansportalen
Grønt boliglån - renteoversikt
Dette er de billigste boliglånene
Boliglånkommentar
Billigste boliglån opp til 85 prosent belåning
Rammelån - renteoversikt
Boliglån for unge - renteoversikt
Boliglån for unge - Finansportalen
De billigste fastrentelånene
Fastrentelån - Finansportalen
Fastrentelånkommentarer
Renteoversikt Seniorlån / Littextra
Hyttelån - renteoversikt
Finn billigste billån
Billån - Finansportalen
Finn billigste Mellomfinansiering
Båtlånsrenter
Finn billigste forbrukslån
Renter på byggelån
Forbrukslån - Finansportalen
Full oversikt over renter og gebyrer på forbrukslån
Långivere som tilbyr små forbrukslån
Formidlere av forbrukslån
Nettsteder som handler om forbrukslån
Finn billigste kredittkort
Kredittkort - renter
Kredittkort - Finansportalen
Motorsykkelånkalkulator
Caravanlån - renteoversikt
Aktuelle lover
Finansavtaleloven
Gjeldsbrevsloven
Gjeldsordningsloven
Husbankloven
Panteloven
Tinglysingsloven