Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik går du frem når du skal bestille elektriker.

Begynn jobben med å finne elektriker ved å forhøre deg med familie, venner og bekjente om de kan tipse deg om en elektriker som de har hatt god erfaring med. Spør både hvordan arbeidet ble utført, om jobben ble gjort til avtalt til - og også hvordan prisen på tjenestene var.

Anbud

Hent inn minst tre anbud, slik at du får en får en ganske god oversikt over markedsprisen. Svært ofte vil du få mange flere fra anbudstjenestene. Når du har funnet frem til noen gode kandidater, begynner jobben med å velge ut den du vil benytte deg av.

Anbudet du legger ut bør inneholde:

  • Pris: Vil du ha en fast pris, eller på timebetalt basis. Ofte vil det være tryggere å få en fastpris på oppdraget, særlig gjelder dette på større oppdrag.
  • Oppdragsbeskrivelse: Det er viktig å beskrive oppdraget så godt som mulig, Presiser hva sluttresultatet skal være. I mange tilfeller vil det hjelpe å legge med bilder.
  • Materialer: Hvilken kvalitet skal det være på materialene. Hvem skal kjøpe det inn.
  • Tidsramme: Frist for oppstart og avslutning av arbeidet.
  • Tilbudsfrist: Datoen du må ha fått anbudet.

Vær oppmerksom på at firmaene med best ry i ditt lokalmiljø kanskje ikke er å finne gjennom anbudstjenester på nett, fordi de får nok oppdrag på andre måter.

Her finner du noen anbudstjenester:

Les mer om anbudstjenester.

Referanser og seriøsitet

Når du har innhentet anbudene, må du gjøre jobben med å sjekke seriøsiteten til elektrikeren.

Du kan for eksempel google firmaet du finner, for å se om du kan finne noen omtaler eller referanser fra personer som har brukt dem. Du kan også finne vurderinger i mange av anbudstjenestene.

Merk deg at referansene elektrikerfirmaet har på en eventuell egen hjemmeside trolig er plukket ut nettopp fordi de er positive og til fordel for firmaet.

Alle bedrifter som skal utføre arbeid på elektriske anlegg i Norge skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret. Alle virksomheter, også enkeltmannsforetak skal være registrert her. Du kan også se hva slags typer elektriske arbeider de kan utføre.

På nettsidene og i registrene under har du gode muligheter til å finne ut en del om kompetansen til elektrikeren:

Elvirksomhetsregisteret: Sjekk om elektrikeren er godkjent for det arbeidet som skal uføres.

Mesterregisteret: Du bør også sjekke om elektrikeren er en fagperson. Dette kan du finne ut av i Mesterregisteret.

Direktoratet for Byggkvalitet: Her kan du finne ut om håndverkeren har sentral godkjenning, noe som vil si at firmaet slipper å søke om lokal ansvarsrett i hvert enkelt bygge-/oppussingsprosjekt.

Brønnøysundregistrene: Er firmaet registrert her, kan du sjekke om firmaet er konkurs (søk på organisasjonsnummeret).

Kontrakt

Når du har bestemt deg for elektriker, og også har sjekket seriøsiteten, må du skrive kontrakt. En skriftlig kontrakt gjør det lettere å fastslå hva du og elektrikeren har blitt enige om, og sørger for at du står sterkere i en eventuell konflikt.

Det som minimum bør med i en kontrakt er hva sluttresultatet skal være, pris, sluttdato og betalingsmåte. Det er også lurt å få eventuelt tilleggsarbeid med i en skriftlig kontrakt.

På Forbrukerrådets nettsider finner du kontrakter for håndverkere.

Håndverkerkontrakt for beløp under 200.000 kroner.

Håndverkerkontrakt for beløp fra 200.000 kroner.

Les mer om hva som bør være med i en håndverkerkontrakt her.

Klage på elektrikertjenester

Blir dere ikke enige om betalingen, eller du mener at arbeidet ikke er tilfredsstillende utført, kan du klage på elektrikeren.

Du har to alternativer når det kommer til å klage på elektrikertjenester - du kan ta klagen til Håndverkerklagenemnda eller til Forbrukerrådet. Men merk at for å kunne klage til Håndverkerklagenemnda, må elektrikerfirmaet være medlem i bransjeorganisasjonen NELFO - foreningen for EL og IT Bedriftene. 

Les mer om hvordan du går frem for å klage på håndverkertjenester her.

 

Kjøpguider:

Bestille maler eller tapetserer

Bestille murer eller flislegger

Bestille rørlegger

Bestille snekker

Se alle kjøpeguider

Ler mer om håndverkere:

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Skriv alltid kontrakt med håndverkeren

Lov om håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven

Les mer om anbudstjenester