Beregn hvordan skatten i 2022 blir i forhold til 2021 med Smarte Pengers skatteendrings-kalkulator.

Dette kalkulatoren er basert på den nye regjeringens skatteforslag for 2022.

Budsjettet skal vedtas i Stortinget. Budsjettet må forhandles om, og det kan derfor komme endringer.

Her ser vi spesielt på de direkte skattevirkningene. For å få en full gjennomgang av det som har betydning for privatøkonomien kan du lese artikkelen: Statsbudsjettet for 2022.

Beregn skatteendringen med Smarte Pengers kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2021 og 2022. Innslagspunktene er i 2022-tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,0 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Slik slår det ut for deg

Her har vi sett på hvordan det slår på en rekke ulike inntektstrinn. Det er bare lagt inn endringene som kommer fra skatteendringer.

Trinnskatten er satt opp med 0,1 prosentpoeng på de to øverste trinnene.

Personfradraget er økt fra 52.450 kroner til 58.250 kroner, noe som gir en skattelette til alle.

Trygdeavgiften er satt ned fra 8,2 til 8,1 prosent for lønnsmottakere, og fra 11,4 til 11,3 prosent for selvstendig næringsdrivende.

I tabellen under har vi sammenlignet hvilke endringer det blir med det gamle forslaget fra de borgerlige, og det nye fra regjeringen.

2022 Endringer
Lønn Ny regjering Borgerlig
75 000 0 0
100 000 -441 -341
200 000 -1 983 -921
300 000 -1 202 -300
400 000 -1 302 -500
500 000 -1 402 -700
600 000 -1 502 -900
700 000 209 -1 004
800 000 209 -1 004
900 000 209 -1 004
1 000 000 209 -1 004

Andre forhold som har betydning

Det er noen andre endringer som vil kunne påvirke hvordan du kommer ut av det. Ingen av disse endringene er tatt med i tabellen ovenfor. På disse punktene vil noen få endringer:

  • Formuesskatten er økt fra 0,85 til 0,95 prosent. Per million i formue vil dette bety 1.000 kroner i økning. Verdsettelsesrabatten er senket fra 45 til 35 prosent.
  • Inntekt fra utbytte og aksjegevinster får en økning i skatten fra 31,68 prosent til 35,2 prosent. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,60. Med 100.000 korner i utbytte øker skatten med 3.520 kroner.
  • Verdifastsettelsen på hytter økes med 25 prosent.
  • Maksimalt fagforeningsfradrag økes fra 3.850 kroner til 5.800 kroner. Dette betyr en skattelette på 429 kroner hvis du betaler mer enn 5.850 kroner i fagforeningskontingent.
  • Maksimalt gavefradrag senkes fra 50.000 kroner til 25.000 kroner. Dette betyr en skatteøkning på 5.500 kroner for de som gir gaver på over 50.000 kroner.
  • Bunnfradraget for reiseutgifter senkes fra 23.900 kroner til 14.000 kroner. Sats per kilometer økes fra 1,56 til 1,65 kroner. Dette kan bety opptil 2.178
  • kroner i skattelette.
  • Fradraget man får i Finnmark og Nord-Troms øker fra 15.500 kroner til 18.100 kroner. Dette betyr en skattelette på 572 kroner.

Diss endringene tar skatteendrings-kalkulatoren hensyn til.

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen i 2022 vil være 22 prosent, det samme som i 2021.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 52.450 kroner til 58.250 kroner.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten senkes for de to laveste trinnene.

Dette er trinnene i 2021 og 2022:

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,70%
260 100 4,00% 267 900 4,90%
651 250 13,20% 651 250 13,30%
1 021 550 16,20% 1 052 200 16,30%

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2022
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2022.

Beregn hva skatten blir i 2021
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2021.

Beregn hva skatten blir i 2020
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.