Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mye å spare på å bruke de riktige kortene i utlandet ved uttak i minibanker og bruk av kort i utlandet.

Det skiller mer enn 2500 kroner mellom topp og bunn på hva kortet koster deg med ulike forutsetninger. Her har vi sett på hva både bankkort (debetkort) og kredittkort koster deg ved bruk i utlandet.

For å se på hva kortet totalt sett koster deg har vi beregnet kostnaden til minibankuttak, gebyr ved varekjøp, valutapåslag, rente ved minibankuttak (gjelder kredittkort), og bonuser du får ved bruk av kortet.

Gebyrene i utlandet

Uttak fra minibank
Kostnadene ved uttak i minibank kan bestå av et fast kronebeløp per uttak. Det kan også være et prosentvis uttaksgebyr regnet av uttaksbeløpet. Det er i størrelsesordenen 0,5 til 1 prosent. Mange banker tar begge gebyrtypene. For de som bare tar et prosentvis gebyr er det et minimumsgebyr, som gjerne ligger på 40 kroner per uttak. På noen kort er det ikke noe gebyr.

Når du tar ut penger i minibank i utlandet kan det også være et gebyr som minibankeieren tar. Dette skal det opplyses om før du gjennomfører uttaket.

Bruk av kortet i betalingsterminaler
Det er bare et fåtall banker som tar et transaksjonsgebyr. Ingen kredittkort tar gebyr på dette.

Valutapåslag
Når du bruker kortet i en betalingsterminal, eller gjennomfører et kjøp i utenlandsk valuta tar banken et valutapåslag. Dette blir lagt til midtkursen på den aktuelle valutaen. Grunnlaget for valutapåslaget blir derfor summen av alle minibankuttak, og summen av alle kjøp i utenlandsk valuta.

Valutapåslaget varierer mellom 1,75 prosent og 2,50 prosent.

Rente ved minibankuttak
I mange kredittkort renteberegnes uttaket fra uttakstidspunktet. Siden renten er såpass høy på kredittkort, vil dette utgjøre noen kroner. Tar du ut 2000 kroner, vil 45 dager koste 50 kroner med en rente på 20 prosent. På lønnskonto er kostnaden at du taper innskuddsrente, men renten så lav at rentetapet ved å ta ut penger er neglisjerbart.

Bonus ved kjøp
Det er noen kredittkort som gir bonus på alle kjøp du gjør med kortet. Ingen bankkort gir dette.

Disse gir 1 prosent bonus: Bank Norwegian Kredittkort, Morrow Bank Mastercard, og SpareBank 1 Mastercard.
Disse gir 0,5 prosent bonus: Circle K Mastercard, Coop Mastercard, Shell MasterCard.

De fleste kredittkortene gir rabatter på enkelte felt. Se hele oversikten over hvilke rabatter og fordeler de enkelte kredittkortene gir.

Dette er de beste kredittkortene i utlandet

Dette er de hele listen over kredittkortene. Forutsetningene for listen ser du rett over resultatlisten. Det er laget et sammenlagtresultat for to nivåer av bruk i utlandet.

Her kan du se på gebyrene til de enkelte kredittkortene.

Summen i de to eksemplene består altså av:

  • Fast kronegebyr ved minibankuttak
  • Prosentvis uttaksgebyr
  • Rente fra første uttaksdag (regnet i 45 dager), etter skatt
  • Valutapåslag
  • Gebyr ved varekjøp (ingen av kredittkortene tar gebyr for dette)

Du kan selv rangere kredittkortene ved å bruke Finn beste kredittkort. I denne kalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger, blant annet for bruk av minibank i utlandet.

Vinneren er Bank Norwegian Kredittkort både ved Bruk 1 og Bruk 2. Bank Norwegian Kredittkort tar ikke tar noe gebyr utenom valutapåslaget på 1,75 prosent. Dette kredittkortet tar heller ingen rente fra uttaksdatoen ved minibankuttak. Kortet gir deg også 1,0 prosent bonus på alle kjøp ved bruk av kortet. En annen fordel ved å ha dette kortet er at du får høyest bonus (Norwegian Reward) ved kjøp av flybilletter i Norwegian.

SpareBank 1 Mastercard er nest best ved Bruk 1, og tredje best ved Bruk 2. I utlandet tar ikke noe gebyr utenom valutapåslaget på 2,0 prosent. Dette kredittkortet tar heller ingen rente fra uttaksdatoen ved minibankuttak. Kortet gir deg også 1 prosent bonus på alle kjøp ved bruk av kortet, men dette koster 120 kroner per år..

Morrow Mastercard er tredje best på Bruk 1 og nest best i Bruk 2. På dette kortet er det ingen gebyrer utenom valutapåslaget på 1,75 prosent. Men du blir belastet for renter fra første dag ved minibankuttak. Også dette kortet gir 1 prosent bonus ved bruk av kortet

Forskjellen fra Norwegian Bank Kredittkort til kortet med de høyeste kostnadene (Strawberry Mastercard) er 2.778 kroner (Bruk 1).

Tabellen er sortert etter sum kostnader i Bruk 1.

Forutsetninger Bruk 1 Bruk 2
Betalingsterminal:
Antall betalinger i terminal 50 20
Gjennomsnittlig beløp på kort 1 000 1 000
Grunnlag valutapåslag 50 000 20 000
Uttak minibank:
Antall uttak i minibank 15 5
Gjennomsnittsbeløp uttak mb 2 000 1 500
Grunnlag valutapåslag 30 000 7 500
Resultat: Sum kostnader
Kredittkort Bruk 1 Bruk 1
Bank Norwegian Kredittkort 900 281
Sparebank 1 Mastercard 1 220 470
Morrow Bank Mastercard 1 285 377
Storebrand Bank Kredittkort 1 560 536
BN Bank Kredittkort 1 600 550
Fana Sparebank Kredittkort 1 600 550
Himla Kredittkort 1 600 550
LO favør Mastercard 1 600 550
Remember Gold 1 655 545
YX Visa kredittkort 1 729 564
Gebyrfri VISA 1 778 576
TF Bank Kredittkort 1 783 577
Sbanken Kredittkort 1 867 617
Coop Mastercard 2 100 675
Akademikerkortet 2 175 700
Mastercard Gold 2 225 731
Remember Black 2 225 731
Handelsbanken Gold 2 260 899
Santander Red 2 363 760
Resurs Card 2 442 757
DNB Mastercard 2 492 822
Circle K Mastercard 2 550 750
KLP Kredittkort Medlem 2 585 858
Santander Flexi Visa 2 607 833
Ikano Visa 2 744 880
Esso Mastercard 2 800 850
Landkreditt Bank Mastercard 2 800 850
Sparebanken Vest Visa Gull 2 810 903
Trumf Visa kredittkort 2 824 892
Eika Kredittkort 2 840 914
Shell MasterCard 3 011 884
Eurocard Gold privat 3 045 1 095
Danske Bank Kredittkort Basis 3 078 970
NAL Mastercard 3 098 975
Unio Mastercard 3 098 975
YS Mastercard 3 098 975
365 Direkte 3 106 977
Nordea Gold 3 148 1 025
NAF Xtra 3 176 998
SAS EuroBonus World Mastercard 3 265 1 315
Strawberry Mastercard 3 678 1 516

Dette er de beste debetkortene i utlandet

Nedenfor kan du se hele listen over bankene. Her har vi sett på hva kostnadene blir med to forskjellige forutsetninger for bruken. I noen banker er det helt gratis å ta ut penger, men i de fleste koster det betydelige beløp.

Her kan du se på gebyrene til de enkelte bankene.

Kostnadene ved uttak kan altså bestå av et fast kronebeløp og/eller et prosentvis uttaksgebyr. Ved betalinger har vi tatt med gebyret ved varekjøp. I tillegg har vi tatt med valutapåslaget.

Utvalget er det samme som du finner i Brukskontokalkulatoren. I denne kalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger blant annet for bruk av minibank i utlandet.

Bankene med de laveste kostnadene er de som bare tar et valutapåslag.

Billigst av disse bankene er Akademikernes avtale med Danske Bank, med et valutapåslag på 1,50 prosent.

Deretter følger tre banker med et valutapåslag på 1,75 prosent: Nord Direkte (Skagerak Sparebank), OBOS Banken, Ya Bank 

Alt i alt er det 13 banker som ikke tar noe gebyr utenom valutapåslaget. Den siste i tabellen er Din Side med ert valutapåslag på 2,50 prosent.

Forskjellen fra den beste ned til Sparebanken Øst er 2.500 kroner ved Bruk 1.

Listen er sortert etter resultatet fra Bruk 1. Listen blir så godt som lik hvis den sorteres etter Bruk 2.

Forutsetninger: Bruk 1 Bruk 2
Antall betalinger i terminal 50 20
Gjennomsnittlig kjøp på kort 1 000 1 000
Grunnlag valutapåslag varekjøp 50 000 20 000
Antall uttak i minibank 20 10
Gjennomsnittsbeløp uttak mb 2 000 1 000
Grunnlag valutapåslag minibank 40 000 10 000
Resultat: Sum kostnader
Bank Bruk 1 Bruk 2
Akademikerne - Danske Bank -1 350 -450
NORDirekte (Skagerak Spb) -1 575 -525
OBOS-banken -1 575 -525
yA Bank -1 575 -525
KLP Banken - medlem -1 665 -555
Landkreditt Bank -1 755 -585
Romsdalsbanken -1 755 -585
KLP Banken -1 791 -597
BN Bank -1 800 -600
Bulder Bank -1 800 -600
Himla Banktjenester (Fana Spb) -1 800 -600
Sbanken -1 800 -600
Din Bank (Spb Øst) -2 250 -750
YS - Nordea Direct -2 400 -900
Handelsbanken -2 455 -935
Sparebanken Sogn og Fjordane -2 455 -935
Storebrand Bank -2 455 -935
Nordea Direct -2 500 -940
SpareBank 1 SMN -2 500 -950
SpareBank 1 Østlandet -2 500 -950
Sandnes Sparebank -2 555 -935
Luster Sparebank -2 575 -925
DNB -2 591 -997
Danske Bank -2 600 -1 000
SpareBank 1 Nord-Norge -2 600 -950
SpareBank 1 SR-Bank -2 600 -1 000
SpareBank 1 Søre Sunnmøre -2 600 -950
Sparebanken Sør -2 600 -950
Nordea -2 700 -1 000
SpareBank 1 Sørøst-Norge -2 700 -1 000
SpareBank 1 Østfold Akershus -2 700 -1 000
Sparebanken Møre -2 743 -1 020
Fana Sparebank -2 800 -1 050
Sparebanken Vest -2 800 -1 050
SpareBank 1 Ringerike Hadeland -2 825 -1 050
Hegra Sparebank -2 855 -1 035
Rørosbanken -3 005 -1 085
Sparebanken Øst -3 850 -1 450

 

Se også:

Guide til kredittkort

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Renter på kredittkort

Gebyrer på kredittkort

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort med flybonus

Kalkulatorer:

Finn beste brukskonto
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.