Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med dagens rentenivå synker verdien av 1 million kroner i banken til under 650.000 kroner om 30 år.

Med dagens rentenivå og inflasjon er det ikke mulig å opprettholde verdien på en bankkonto. Mange banker har en topprente som ligger under 0,5 prosent, og med en inflasjon langt over dette blir utviklingen heller dårlig.

Enda verre blir regnestykket hvis du også må betale formuesskatt på 0,85 prosent. Da taper beløpet seg med i nesten 2,5 prosent årlig med en vanlig bankrente.

Slik blir realrenten med en lav rente, og en «høy» rente:

Selv med den høyeste renten du kan få i bank blir realrenten negativ med 0,83 prosent. Økende til minus 1,68 prosent når formuesskatt tas hensyn til.

Lav rente Høy rente
Rente 0,50% 1,50%
Skatt 22% 22%
Inflasjon 2,00% 2,00%
Rente etter skatt 0,39% 1,17%
Rente etter skatt og inflasjon -1,61% -0,83%
Med formuesskatt:
Formueskatt 0,85% 0,85%
Etter formuesskatt -2,46% -1,68%

Slik blir utviklingen i sparebeløpet

Her har vi sett på hva den millionen vi starter med endrer seg til i dagens pengeverdi, med 30 års sparehorisont. Hvilket sparebeløp det er spiller egentlig ingen rolle, det vil være helt forholdsmessig.

Vi beregner hva millionen vokser til med fire forskjellige avkastningsprofiler:

  • Vanlig rente: Vanlig rente i storbanker ligger rundt 0,5 prosent (helt ned til null også).
  • Beste rente: Den høyeste renten i dag er på ca 1,5 prosent.
  • Aksjefond lavt: Her forutsettes det at aksjefondsavkastningen vil ligge på 5 prosent.
  • Aksjefond høyt: Her forutsettes det at aksjefondsavkastningen vil ligge på omtrent 7 prosent.

Med en gjennomsnittlig rente på 0,5 prosent vil beløpet synke til 641.000 kroner i dagens pengeverdi. Etter skatt blir beløpet 620.000 kroner.

Selv med når vi bruker den beste renten på høyrentekonto vil beløpet synke mye i verdi, ned til 782.000 kroner. Hvis renten i banken ville vært 2,5 prosent, ville sluttverdien endt på i underkant av 1 million kroner. Denne renten må altså til for at beløpet skal holde seg i verdi.

Skatt
Rente i dag Rente Før Etter
Vanlig rente storbanker 0,50% 641 175 620 452
Beste rente 1,50% 862 931 782 614
Aksjefond lavt 5,00% 2 386 019 1 905 596
Aksjefond høyt 7,00% 4 202 504 3 190 578

Det er forutsatt en inflasjon på 2 prosent i perioden.

Den skattefrie avkastningen er satt til 1 prosent i perioden.

I disse regnestykkene er ikke formuesskatt tatt hensyn til. Hvis formuesskatten du eventuelt må betale trekkes fra hvert år, blir sparebeløpet verdt vesentlig mindre.

Bedre avkastning gir voldsomme forskjeller

Med en tidshorisont på 30 år vil små forskjeller i avkastning vokse seg enorme. Av tabellen ser du at spareverdien vokser voldsomt mye mer med 7 prosent avkastning i stedet for 5 prosent. Pengeverdien av sparebeløpet vil øke fra 1.906.000 til 3.192.000 kroner.

Du ser selv i tabellen ovenfor hvor store forskjellene blir av avkastningsforskjellene. Dette kan du også regne ut i «Meravkastningskalkulatoren».

Hvis målsettingen er at pengene skal vokse reelt, må du over på andre spareformer enn bankinnskudd. For de fleste er det å spare i aksjefond som er det mest aktuelle. Da kan du i hvert fall forvente å få en såpass høy avkastning at den mer enn holder tritt med reduksjonen fra inflasjon og skatt.

Beregn selv

Du kan beregne selv hva et startbeløp, eller et månedlig sparebeløp vokser til med ulike forutsetninger. Med kalkulatoren «Dette vokser et sparebeløp til» kan du beregne hva spareverdien vokser til.

Du får oppgitt verdien av sparebeløpet på flere forskjellige måter:

  • I dagens pengeverdi etter skatt
  • I dagens pengeverdi, før skatt
  • I løpende kroner, etter skatt
  • I løpende kroner før skatt

 

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Dette vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.