Det er ikke så lett å finne korrekte leiepriser via statistikker. Unntaket er i Oslo der det er god statistikk å forholde seg til.

Det er to ting du kan gjøre for å finne frem til leieprisnivået:

 • Sette deg inn i det lokale leienivået
 • Se på leiestatistikk

For å finne ut av prisene på leienivået er det aller viktigste å sette seg inn i leienivået i det området du er interessert i. Det betyr at du må følge med på annonser i det aktuelle markedet.

Snakk også med meglere som driver med utleie i det aktuelle området. De kan ha kompetanse på leienivået som ingen andre har på grunn av den nærheten de har til markedet.

Det er to tilgjengelige statistikker for leiepriser. Dette er kvartalsvise statistikker som blir utarbeidet av SSB og Boligbygg.

Statistikken fra SSB er landsdekkende, og gir en viss pekepinn på leieprisene. Boligbygg (eid av Oslo Kommune) lager oversikter over leiepriser i Oslo, brutt ned på forskjellige bydeler. Denne er svært nøyaktig.

Priser i Oslo

Boligbygg lager svært detaljerte oversikter over priser for forskjellige soner og størrelser på leiligheter. Statistikken blir oppdatert kvartalsvis.

Oslo er delt inn i fem områder, med seks forskjellige størrelser på utleieobjektet.

Leieprisene per måned for de forskjellige distriktene kan da regnes ut med gjennomsnittlig størrelse for leilighetene:

Tallene er basert på SSB's gjennomsnittsstørrelser for boliger.

Dette er gjennomsnittlig leie per kvadratmeter leieareal:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 3 967 5 226 5 524 4 554 3 944
1 rom 3 034 3 753 3 924 3 369 3 021
2 rom 2 545 3 003 3 111 2 759 2 537
3 rom 2 530 2 889 2 974 2 697 2 523
4 rom 2 270 2 521 2 581 2 387 2 265
5 rom 2 007 2 201 2 247 2 097 2 003

Dette er leieprisene på leiligheter med forskjellig kvadratmeterstørrelser:

Forutsetningen for de forskjellige størrelsene er disse:

 • Hybel: 20m²
 • 1 rom: 35m²
 • 2 rom: 55m²
 • 3 rom: 70m²
 • 4 rom: 100m²
 • 5 rom: 130m²

Dette blir da leieprisen per måned:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 6 612 8 710 9 207 7 590 6 573
1 rom 8 849 10 946 11 445 9 826 8 811
2 rom 11 665 13 764 14 259 12 645 11 628
3 rom 14 758 16 853 17 348 15 733 14 718
4 rom 18 917 21 008 21 508 19 892 18 875
5 rom 21 743 23 844 24 343 22 718 21 699

Kilde: Boligbygg

Statistikk fra SSB

Denne statistikken blir utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB har utarbeidet en rekke tabeller som viser leienivået på forskjellige måter.

Her skal vi ta med leienivå etter antall rom, og etter antall kvadratmeter. Statistikken forteller mer om forskjellene mellom de ulike regionene, og mellom ulike størrelser. Denne undersøkelsen oppdateres årlig.

Denne statistikken er vesentlig mer unøyaktig enn den Boligbygg lager i Oslo, ganske enkelt fordi områdene er så store. Innenfor hvert enkelt område er det igjen store forskjeller.

Det er oppgitt leiepriser fra 1 rom til fem rom og over. Dette er månedlig leie, og månedlig pris per kvadratmeter. Dette er oppgitt for en rekke byer, og tettsteder med litt forskjellige størrelser.

Det er det første rommet som er dyrt. I gjennomsnitt koster rom nr 2 bare ca. en fjerdedel av rom nr 1.

Hele landet Mnd leie Per kvm – mnd
1 rom 7 890 258
2 rom 9 060 190
3 rom 10 580 163
4 rom 11 710 145
5 rom+ 12 880 129
Oslo og Bærum kommune
1 rom 8 930 308
2 rom 11 650 254
3 rom 14 100 223
4 rom 17 150 218
5 rom+ 21 430 225
Akershus fylke utenom Bærum kommune
1 rom 8 250 *
2 rom 9 300 198
3 rom 10 600 163
4 rom 11 580 134
5 rom+ 11 810 107
Bergen kommune
1 rom 7 440 254
2 rom 8 860 189
3 rom 10 710 172
4 rom 13 070 188
5 rom+ 16 410 187
Trondheim kommune
1 rom * *
2 rom 9 360 208
3 rom 11 330 187
4 rom 13 480 176
5 rom+ 18 130 203
Stavanger kommune
1 rom * *
2 rom 8 460 171
3 rom 10 500 153
4 rom 12 030 137
5 rom+ * *
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1
1 rom 6 280 197
2 rom 7 820 154
3 rom 9 170 140
4 rom 10 260 128
5 rom eller flere 12 130 123
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2
1 rom 5 900 *
2 rom 6 710 133
3 rom 7 850 114
4 rom 8 760 99
5 rom eller flere 9 550 88
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk2
1 rom * *
2 rom 5 880 110
3 rom 6 850 95
4 rom 7 190 82
5 rom eller flere 7 690 65

Kilde: Leiemarkedsundersøkelsen i SSB.

Finn.no

Her kan du finne boliger til leie landet rundt. Her har du en rekke søkemuligheter du kan benytte deg av for å finne interessante boliger til leie.

Ved å bruke dette søket kan du sete deg inn i leiemarkedet i det området du ønsker å leie (eller leie ut).

Her finner du bolig til leie på FINN

Utleiemegleren

Denne prisstatistikken viser gjennomsnittlige leiepriser på inngåtte kontrakter mellom utleier og leietager gjennom Utleiemegleren. 

Det er statistikk for følgende områder:

 • Asker og Bærum
 • Bergen
 • Drammen
 • Oslo
 • Oslo Vest
 • Romerike
 • Stavanger
 • Trondheim

Utleiemeglerens prisstatistikk.

Hybel.no

Hybel.no har prisstatistikk for disse områdene:

 • Bergen
 • Kristiansand
 • Oslo
 • Stavanger
 • Trondheim

Prisstatistikk Hybel.no.

Kalkulatorer:

Eie eller leie
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Leieprisforventning
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.