Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp. Normalkravet ved kjøp av bolig er nå 15 prosent egenkapital.

 

Boligsparekalkulator

   
  Forutsetninger:  
  Egenkapitalkrav  
  Kjøpesum bolig  
  Antall spareår  
  Rente i spareperioden  
  Boligprisøkning  
   
  Beløp som må spares opp  
  Justert for boligpristigning  
   
  Nødvendig månedlig sparebeløp  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Først legger du inn egenkapitalkravet ved boligjøp. Kravet fra Finanstilsynet er 15 prosent.

Legg deretter inn kjøpesummen for bolig, antall spareår, og hvilken rente du får på sparepengene.

Til slutt legger du inn en forutsetning om gjennomsnittlig årlig prisvekst på boliger i oppsparingsperioden.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye du må spare opp, før og etter at det er justert for boligprisveksten.

Til slutt gir den deg det månedlig beløpet du må spare, for å nå den bestemte egenkapitalandelen.

 

Se også:

Boligsparingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor dyr bolig du kan kjøpe ut fra sparebeløpet du setter inn.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.