Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg samlet i løpet av ett år.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Småutgiftskalkulator

 
  Velg frekvenes for antallet  
  Type utgift Ant.nå   Nytt ant.   Pris  
  Antall sigarettpakker (20 pk)      
  Antall snuspakker (porsjon)      
  Antall Cola på bensinstasjon      
  Antall pølser på bensinstasjon      
  Burger og lignende      
  Antall is      
  Sjokolade      
  Potetgull      
  Antall øl kjøpt i butikken (0,5 l)      
  Antall øl kjøpt ute      
  Antall løssalgsaviser      
  Morgenkaffe før jobb      
  Lunsj kjøpt i arbeidsdag      
  Matpakke (kost for ant. skiver)      
       
       
               
  Dette koster forbruket deg per år:  
  Type utgift Sum i dag   Ny sum  
  Sigarettpakker:    
  Snus    
  Cola på bensinstasjon:    
  Pølser på bensinstasjon:    
  Burger og lignende    
  Is    
  Sjokolade    
  Potetgull    
  Øl kjøpt i butikken    
  Øl kjøpt ute    
  Avis    
  Morgenkaffe    
  Lunsj    
  Matpakke    
     
     
  Sum    
  Spart beløp    
               
  Hvis du sparer beløpene: 
  Antall spareår  
  Avkastning i perioden  
  Hvis du hadde spart hele beløpet  
  Hvis du sparer det nedsatte beløpet  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om småutgiftskalkulatoren

Først legger velger du frekvens på utgiftene. Du kan velge mellom daglig, ukentlig og månedlig frekvens. De er forhåndsinnlagt med ukentlig.

Legg inn antallet på hver type utgift du har. Hvis du vil se på hvor mye du sparer (eller taper) på å endre antallet, legger du inn et nytt antall.

Alle varene har en forhåndsinnlagt pris, som du kan endre.

Kalkulatoren regner ut hva kostnaden er for ett år med dagens bruk, og med forutsetninger for nytt antall. I tillegg regner den ut hva forskjellen mellom forbruksnivåene blir.

Hvis du sparer beløpene
Til slutt ser du hva hele beløpet du har brukt på småutgiftene ville vokst til, hvis du hadde spart beløpet du bruker til disse utgiftene.

Kalkulatoren regner også ut hva forskjellen mellom den reduserte årssummen og hva den reduserte årssummen ville vokst til. Begge beløpene er i løpende kroner.

 

Se også:

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Denne kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.