Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du får i bøter innenfor rammen av forenklede forelegg, hvis du tar inn mer varer enn du har lov til.

Les mer om kalkulatoren under.

Smuglerkalkulator
Vare: Volum
Brennevin over 22,1 % - antall liter  
Alkoholholdige drikker 7 - 22 % - antall liter  
Alkoholholdige drikker 2,5 - 7 % - antall liter  
Sigaretter - antall  
Snus og røyketobakk - antall gram  
Kjøttvarer - antall kg  
Drivstoff  - antall liter  
Andre varer - antall kroner  
Straff: Kroner  
Brennevin over 22,1 %   
Alkoholholdige drikker 7 - 22 %  
Alkoholholdige drikker 2,5 - 7 %  
Sigaretter   
Snus og røyketobakk  
Kjøttvarer  
Drivstoff   
Andre varer  
Sum bøter  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til Rune Pedersen.

Om Smuglerkalkulatoren

I kalkulatoren under legger du inn volumet du tar med utover den lovlige kvoten. Tar du inn for eksempel 2 liter brennevin, er dette 1 liter mer enn kvoten tillater. Da legger du inn 1 liter i feltet for «Brennevin over 22 %». Det samme gjør du for de andre postene.

Her kan du se hva som er den lovlige kvoten. Hva du har lov til å ta inn avhenger av flere forhold.

Kalkulatoren gir deg så svaret på hva forelegget blir.

Hvis du har angitt et volum der det ikke gis et forenklet forelegg vil det stå "For mye" i feltet.

Dette er det maksimale volumet du kan ta med for mye uten å bli anmeldt:

Vare Maksimalt
Brennevin – fra 22,1%: til 60% 10 liter
Alkoholholdige drikker - 7 % til 22 % 20 liter
Alkoholholdige drikker - 2,5 % til og med 7 % 100 liter
Sigaretter 2.000 stk
Snus og røyketobakk 2.000 gram
Kjøttvarer 80 kg
Drivstoff 600 liter
Andre varer 20.000 kroner

 

Se også:

Tollkvoten
Les mer om reglene for hva du kan ta inn i landet.

Hvis du blir tatt i tollen

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.