Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette blir skatten på pensjoner i 2012.

Denne kalkulatoren kan brukes av dem som bare har alderspensjon.

Skatt på alderspensjoner ble endret fra 2011. Da ble skattereduksjonsreglene innført.

I skattereduksjonsreglene er grensen for når det skal betales skatt satt til 165.000 kroner. På dette inntektsnivået skulle en alderspensjonist ha betalt 29.300 kroner i skatt (med 2012-reglene). På akkurat denne inntekten vill skattereduksjonen derfor blitt 29.300 kroner. På pensjonsinntekter under dette vil skattereduksjonen tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 251.700 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 166.000 kroner), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.147 kroner (i stedet for 29.300).

Les mer om skatt på pensjonsinntekt.

Bruk av kalkulatoren

Du kan legge inn to personer, hvis dere er gift.

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

   
  Person 1   Person 2  
  Pensjoneringsgrad    
  Er du gift eller ugift  
  Pensjonsinntekt     
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter    
  Fradrag (ikke minstefradrag)    
  Netto formue    
 
  Skatteberegning: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt    
  Skattebegrensning/Skattereduksjon    
  Sum skatt    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.