Kalkulatoren hjelper deg med å vurdere om flytende rente vil være billigere enn fastrente.

I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt tall som er basert på renteutviklingen som Norges Bank regner som mest sannsynlig (rentebanen). For å finne boliglånsrenten er det er lagt til et rentepåslag på 1,75 prosent på Styringsrenten. Men du kan selv legge inn dine egne tall for den flytende renten.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Renteutviklingskalkulator

 
   
  Lengde fastrente (antall år)    
  Lånestørrelse    
  Årstakt renteutgift
  Fastrente (legg inn fastrenten du skal sammenligne med)      
  Gjennomsnitt flytende (blir regnet ut samme lengde)      
  Forutsetninger flytende rente:        
  År 1 - 1.halvår      
  År 1 - 2.halvår      
  År 2 - 1.halvår      
  År 2 - 2.halvår      
  År 3 - 1.halvår      
  År 3 - 2.halvår      
  År 4 - 1.halvår      
  År 4 - 2.halvår      
  År 5 - 1.halvår      
  År 5 - 2.halvår      
  År 6      
  År 7      
  År 8      
  År 9      
  År 10      
       

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om renteutviklingskalkulatoren

Grunnlaget for vurderingen er spådommen for utviklingen i den flytende renten i den fastrenteperioden du har valgt.

Kalkulatoren sammenligner fastrenten som du legger inn, med gjennomsnittet av de flytende rentesatsene. Du bestemmer lengden på den perioden øverst i valget «Lengde fastrente». Da regner den gjennomsnittet av den flytende rente akkurat i den perioden.

Du finner fastrentesatsene i Fastrenteoversikten. Her finner du enkelt hvilken fastrentesats du skal legge inn.

I de fem første årene legger du inn den flytende renten på halvårsbasis, deretter årlig.

 

Se også:

Fastrenteoversikt
Boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Listene blir oppdatert hver andre uke. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne på flytende rente innenfor 60 prosent og 80 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Pengepolitisk rapport
Her finner du rapporten fra Norges Bank.