Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er effekten rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Rente- og lønnsendrings-kalkulator
   
Din bruttoinntekt  
Ektefelles/samboers bruttoinntekt  
Lønnsøkning per år   
Lønnsøkning per år ektefelle/samboer  
Antall år for lønnsøkning og renteendring  
Samlet gjeld  
Renteendring  
Samlet lønnsøkning etter skatt  
Renteendring etter skatt  
Netto endring i disponibel inntekt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Først legger du inn bruttoinntekten for deg og ektefelle/samboer. Deretter legger du inn lønnsøkningen.Deretter legger du inn antall år du skal se endringen over.

I tillegg legger du inn samlet gjeld (som har flytende rente), og hvilken renteendring du forutsetter i perioden.

Kalkulatoren regner ut hvor mye du sitter igjen med av lønnsøkningen etter skatt, og hva renteendringen betyr etter skatt. Et negativt resultat betyr at du får mindre å rutte med.

 

Andre kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.